Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Externí rozúčtovatelé

Náklady od rozúčtovatele

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Kontakty

Zákaznická podpora

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Aktualizováno 1 month ago od Vaňková

Spravujete konkrétnímu majiteli jeho pronajímané jednotky (např.byty) a za dané období mu potřebujete vytvořit vyúčtování, v kterém např. porovnáte platby od nájemců s platbami do SVJ a evidovanými náklady, které jsou náklady majitele a nerozúčtovávají se nájemcům? Toto řeší rozšíření aplikace Domsys, která se jmenuje Domsys LEASE.

Máte-li o toto rozšíření Domsys LEASE zájem, kontaktujte zákaznickou podporu na podpora@domsys.cz.

Vyúčtováním se rozumí vytvoření sestavy, v které budou uvedeny a porovnány údaje, které potřebujete.

Každý správce si může takovéto sestavy nadefinovat dle vlastních potřeb (určit jaké má mít sloupce a jaká data se v nich mají zobrazit).

Konečný výstup pro konkrétního majitele může být v PDF či v XLS.

Vyúčtování lze vytvořit majiteli investic, kterému je v Domsys přiřazena jednotka, nemovitost či zákazník. Jak majitele vytvořit a přiřadit? Podívejte se na článek LEASE - Evidence majitelů investic .

Potřebujete evidovat co majitel platí do SVJ a toto případně zahrnout do vyúčtování? Článek LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele Vás to naučí.

Vyúčtování pro majitele může vypadat např. takto:

Jak vytvořit vyúčtování?

1. Nadefinování sestavy

V modulu Správce-Nastavení-VMI sestavy si nadefinujte sestavu.

Tlačítkem Nová VMI sestava sestavu pojmenujte (např. Vyúčtování majitele) a uložte.

Vytvořenou sestavu otevřete (tlačítkem Otevřít nebo 2x na řádku sestavy klikněte myší).

Teď budete do sestavy definovat jednotlivé sloupce, které má sestava obsahovat.

Jednotlivé sloupce vytvoříte kliknutím na ikonu +. Sloupci na záložce Obecné určíte jeho název, zda budou zobrazená data pouze informativní nebo započítána do výpočtu vyúčtování a pro který formát výstupu mají být zobrazena. Po té na záložce Zdroj dat nadefinujete co má být ve sloupci zobrazeno.

záložka Obecné:

Název - zadejte text, který bude zobrazen ve výstupu jako název sloupce

Vliv na hodnotu vyúčtování VMI - vyberte, zda údaj, který bude do sloupce vložen bude pouze informativní (nebude vstupovat do žádného výpočtu) nebo to bude hodnota v Kč, která se má buď přičíst či odečíst do výsledku vyúčtování.

Pro výstup - konečný výstup může být v PDF či XLS. Zde si tedy vyberte v jakém formátu výstupu se má sloupec zobrazit.

např.:

nebo např.:

záložka Zdroj dat:

Zde vybíráte co se má v daném sloupci zobrazit.

Např. chci-li zobrazit jméno nájemce, pak zvolím Hodnota a vyberu hodnotu Jméno.

nebo chci-li do sloupce vložit výši uhrazeného nájmu od nájemců, pak zvolím Předpis, kde vyberu typ částky Uhrazená částka a upřesním zda je s DPH či bez a z jakých složek předpisu má být částka určena.

Do jednoho sloupce můžete data ze zdroje Transakce a Doklad kombinovat. Tedy Domsys Vám umožní pro jeden sloupec definovat zdroj dat jak z transakcí, tak z dokladu. Ostatní zdroje (Hodnota, Získat z či Předpis) není možné vzájemně v rámci jednoho sloupce kombinovat.

Výše uvedeným způsobem vytvoříte sestavě sloupce. Seřazení sloupců ve výsledném výstupu ovlivníte uchopením za ikonku na začátku řádku a přetažením myší na požadovanou pozici.

2. Vytvoření vyúčtování konkrétnímu majiteli

V modulu Správce-Adresář-Vyúčtování VMI použijte tlačítko Nové VMI. V novém vyúčtování vyberte majitele investic, sestavu, která má být použita a zadejte období, za která má být vyúčtování vytvořeno. Pro uložení vyúčtování použijte Uložit.

Po uložení se vytvoří řádek s vyúčtováním, v kterém po otevření (tlačítko Otevřít nebo 2x klikněte myší) se zobrazí řádky vyúčtování.

3. Výstup vyúčtování

Ve Výstupy nebo v nabídce pravého tlačítka myši najdete možnost exportu do PDF či XLS. Ve zvoleném formátu se zobrazí jen ty sloupce, které jste pro něj určili v nadefinování sestavy.

4. Označení stavu vypořádání

Na každém vyúčtování máte možnost změnit stav vypořádání s majitelem - najdete v Změna stavu nebo v pravém tlačítku myši.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)