Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení/zadání hodnot

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Koeficienty, plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Vyúčtování fondu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Změna složky ve vytvořeném předpisu

Hromadné rozdělení předepsané částky procentem (ze složky do jiné složky)

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování/předepsání starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - vytváření souborů pro poštu (modul Nemovitost)

SIPO - evidence/import úhrad (modul Nemovitost)

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Účty - automatický import z MONETA Money Bank

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Bankovní API - když propojení nefunguje?

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů, dokladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů (evidenční složky)

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Změna složky nákladu (přesunutí mezi složkami)

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Doklady vydané-vystavení jednorázové faktury, nastavení výstupu

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Podklady pro/od rozúčtovatele

Ruční vložení nákladů od rozúčtovatele

Import nákladů od rozúčtovatele

Nastavení párování importu od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Nastavení rozúčtování vytápění, ohřevu teplé vody

Roční vyúčtování

Vyúčtování - specifika pronájmů

Výstup ročního vyúčtování a možné zobrazení

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů (Helpdesk)

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Portál pro vlastníky - co nabízí?

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Mobilní aplikace Domsys (APP)

APP 2024 představení nové mobilní aplikace

APP 2024 mobilní aplikace - instalace a přihlášení

APP 2024 mobilní aplikace - Helpdesk

APP 2024 mobilní aplikace - Portál

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů - informace v záhlaví a zápatí

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Hromadné odeslání chytrou zprávou

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů-odesílatel,podpis,logo

Nastavení e-mailů - údaje uživatele, který odesílá

DopisOnline - kontrola provozu a fakturace

DopisOnline - nastavení zasílání dopisů Českou poštou

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-jak to funguje?

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3 - nastavení a export z Domsys

Money - upřesnění pro export dokladů s DPH

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

PREMIER XML-export dokladů z Domsys

PREMIER XML-export předpisů z Domsys

PREMIER-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Vyúčtování v účetnictví

Užitečné funkce

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu uživateli

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Co dělat když je problém s přihlášením

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Novinky Domsys 9 v ročním vyúčtování pro rok 2022

Kontakty

Zákaznická podpora

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Aktualizováno od Vaňková

Spravujete konkrétnímu majiteli jeho pronajímané jednotky (např.byty) a za dané období mu potřebujete vytvořit vyúčtování, v kterém např. porovnáte platby od nájemců s platbami do SVJ a evidovanými náklady, které jsou náklady majitele a nerozúčtovávají se nájemcům? Toto řeší rozšíření aplikace Domsys, která se jmenuje Domsys LEASE.

Máte-li o toto rozšíření Domsys LEASE zájem, kontaktujte zákaznickou podporu na podpora@domsys.cz.

Vyúčtováním se rozumí vytvoření sestavy, v které budou uvedeny a porovnány údaje, které potřebujete.

Každý správce si může takovéto sestavy nadefinovat dle vlastních potřeb (určit jaké má mít sloupce a jaká data se v nich mají zobrazit).

Konečný výstup pro konkrétního majitele může být v PDF či v XLS.

Vyúčtování lze vytvořit majiteli investic, kterému je v Domsys přiřazena jednotka, nemovitost či zákazník. Jak majitele vytvořit a přiřadit? Podívejte se na článek LEASE - Evidence majitelů investic .

Potřebujete evidovat co majitel platí do SVJ a toto případně zahrnout do vyúčtování? Článek LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele Vás to naučí.

Vyúčtování pro majitele může vypadat např. takto:

Jak vytvořit vyúčtování?

1. NADEFINOVÁNÍ SESTAVY

V modulu Správce-Nastavení-VMI sestavy si nadefinujte sestavu.

Tlačítkem Nová VMI sestava sestavu pojmenujte (např. Vyúčtování majitele) a uložte.

Vytvořenou sestavu otevřete (tlačítkem Otevřít nebo 2x na řádku sestavy klikněte myší).

Teď budete do sestavy definovat jednotlivé sloupce, které má sestava obsahovat.

Jednotlivé sloupce vytvoříte kliknutím na ikonu +. Sloupci na záložce Obecné určíte jeho název, zda budou zobrazená data pouze informativní nebo započítána do výpočtu vyúčtování a pro který formát výstupu mají být zobrazena. Po té na záložce Zdroj dat nadefinujete co má být ve sloupci zobrazeno.

záložka Obecné:

Název - zadejte text, který bude zobrazen ve výstupu jako název sloupce

Vliv na hodnotu vyúčtování VMI - vyberte, zda údaj, který bude do sloupce vložen bude pouze informativní (nebude vstupovat do žádného výpočtu) nebo to bude hodnota v Kč, která se má buď přičíst či odečíst do výsledku vyúčtování.

Pro výstup - konečný výstup může být v PDF či XLS. Zde si tedy vyberte v jakém formátu výstupu se má sloupec zobrazit.

např.:

nebo např.:

záložka Zdroj dat:

Zde vybíráte co se má v daném sloupci zobrazit.

Hodnota: zobrazí údaj z vybrané položky

Získat z: Odměna správce-zobrazí se hodnota z automatického výpočtu odměny správce, Platba do SVJ-hodnota z přehledu plateb do SVJ v detailu jednotky, Kauce-zůstatek nevrácené kauce

Předpis: možnost volby předepsané či uhrazené částky předpisu v daném měsíci, pro který se vytváří vyúčtování (znaménko předpisu je znaménko, s kterým je předpis vytvořen)

Transakce: příjmové budou zobrazeny se znaménkem +, výdajové budou zobrazeny se znaménkem -. Částky se zobrazí dle uvedeného nastavení a tak jak byly zpracované v transakcích bez dalších podrobností. Např. cíl Doklad je celková úhrada přiřazená dokladům dle nastavení bez rozlišení složek předpisu, cíl Složka jsou částky vztahující se ke složkám dle nastavení.

Doklad: možnost volby částka dokladu nebo uhrazená částka i v souvislosti s nastavením výběru typu složky a složky. 

Např. chci-li zobrazit jméno nájemce, pak zvolím Hodnota a vyberu hodnotu Jméno.

nebo chci-li do sloupce vložit výši uhrazeného nájmu od nájemců, pak zvolím Předpis, kde vyberu typ částky Uhrazená částka a upřesním zda je s DPH či bez a z jakých složek předpisu má být částka určena.

Do jednoho sloupce můžete data ze zdroje Transakce a Doklad kombinovat. Tedy Domsys Vám umožní pro jeden sloupec definovat zdroj dat jak z transakcí, tak z dokladu. Ostatní zdroje (Hodnota, Získat z či Předpis) není možné vzájemně v rámci jednoho sloupce kombinovat.

Řazení sloupců

Výše uvedeným způsobem vytvoříte sestavě sloupce. Seřazení sloupců ve výsledném výstupu ovlivníte uchopením za ikonku na začátku řádku a přetažením myší na požadovanou pozici.

2. VYTVOŘENÍ VYÚČTOVÁNÍ KONKRÉTNÍMU MAJITELI

V modulu Správce-Adresář-Vyúčtování VMI použijte tlačítko Nové VMI. V novém vyúčtování vyberte majitele investic, sestavu, která má být použita a zadejte období, za která má být vyúčtování vytvořeno. Pro uložení vyúčtování použijte Uložit.

Po uložení se vytvoří řádek s vyúčtováním, v kterém po otevření (tlačítko Otevřít nebo 2x klikněte myší) se zobrazí řádky vyúčtování.

3. VÝSTUP VYÚČTOVÁNÍ

Ve Výstupy nebo v nabídce pravého tlačítka myši najdete možnost exportu do PDF či XLS. Ve zvoleném formátu se zobrazí jen ty sloupce, které jste pro něj určili v nadefinování sestavy.

4. OZNAČENÍ STAVU VYPOŘÁDÁNÍ

Na každém vyúčtování máte možnost změnit stav vypořádání s majitelem - najdete v Změna stavu nebo v pravém tlačítku myši.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)