Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Adresáře osob a dodavatelů

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Export dokladů ve formátu ISDOC

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Aktualizováno 9 months ago od Vaňková

Spravujete konkrétnímu majiteli jeho pronajímané jednotky (např.byty) a za dané období mu potřebujete vytvořit vyúčtování, v kterém např. porovnáte platby od nájemců s platbami do SVJ a evidovanými náklady, které jsou náklady majitele a nerozúčtovávají se nájemcům? Toto řeší rozšíření aplikace Domsys, která se jmenuje Domsys LEASE.

Máte-li o toto rozšíření Domsys LEASE zájem, kontaktujte zákaznickou podporu na podpora@domsys.cz.

Vyúčtováním se rozumí vytvoření sestavy, v které budou uvedeny a porovnány údaje, které potřebujete.

Každý správce si může takovéto sestavy nadefinovat dle vlastních potřeb (určit jaké má mít sloupce a jaká data se v nich mají zobrazit).

Konečný výstup pro konkrétního majitele může být v PDF či v XLS.

Vyúčtování lze vytvořit majiteli investic, kterému je v Domsys přiřazena jednotka, nemovitost či zákazník. Jak majitele vytvořit a přiřadit? Podívejte se na článek LEASE - Evidence majitelů investic .

Potřebujete evidovat co majitel platí do SVJ a toto případně zahrnout do vyúčtování? Článek LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele Vás to naučí.

Vyúčtování pro majitele může vypadat např. takto:

Jak vytvořit vyúčtování?

1. Nadefinování sestavy

V modulu Správce-Nastavení-VMI sestavy si nadefinujte sestavu.

Tlačítkem Nová VMI sestava sestavu pojmenujte (např. Vyúčtování majitele) a uložte.

Vytvořenou sestavu otevřete (tlačítkem Otevřít nebo 2x na řádku sestavy klikněte myší).

Teď budete do sestavy definovat jednotlivé sloupce, které má sestava obsahovat.

Jednotlivé sloupce vytvoříte kliknutím na ikonu +. Sloupci na záložce Obecné určíte jeho název, zda budou zobrazená data pouze informativní nebo započítána do výpočtu vyúčtování a pro který formát výstupu mají být zobrazena. Po té na záložce Zdroj dat nadefinujete co má být ve sloupci zobrazeno.

záložka Obecné:

Název - zadejte text, který bude zobrazen ve výstupu jako název sloupce

Vliv na hodnotu vyúčtování VMI - vyberte, zda údaj, který bude do sloupce vložen bude pouze informativní (nebude vstupovat do žádného výpočtu) nebo to bude hodnota v Kč, která se má buď přičíst či odečíst do výsledku vyúčtování.

Pro výstup - konečný výstup může být v PDF či XLS. Zde si tedy vyberte v jakém formátu výstupu se má sloupec zobrazit.

např.:

nebo např.:

záložka Zdroj dat:

Zde vybíráte co se má v daném sloupci zobrazit.

Např. chci-li zobrazit jméno nájemce, pak zvolím Hodnota a vyberu hodnotu Jméno.

nebo chci-li do sloupce vložit výši uhrazeného nájmu od nájemců, pak zvolím Předpis, kde vyberu typ částky Uhrazená částka a upřesním zda je s DPH či bez a z jakých složek předpisu má být částka určena.

Do jednoho sloupce můžete data ze zdroje Transakce a Doklad kombinovat. Tedy Domsys Vám umožní pro jeden sloupec definovat zdroj dat jak z transakcí, tak z dokladu. Ostatní zdroje (Hodnota, Získat z či Předpis) není možné vzájemně v rámci jednoho sloupce kombinovat.

Výše uvedeným způsobem vytvoříte sestavě sloupce. Seřazení sloupců ve výsledném výstupu ovlivníte uchopením za ikonku na začátku řádku a přetažením myší na požadovanou pozici.

2. Vytvoření vyúčtování konkrétnímu majiteli

V modulu Správce-Adresář-Vyúčtování VMI použijte tlačítko Nové VMI. V novém vyúčtování vyberte majitele investic, sestavu, která má být použita a zadejte období, za která má být vyúčtování vytvořeno. Pro uložení vyúčtování použijte Uložit.

Po uložení se vytvoří řádek s vyúčtováním, v kterém po otevření (tlačítko Otevřít nebo 2x klikněte myší) se zobrazí řádky vyúčtování.

3. Výstup vyúčtování

Ve Výstupy nebo v nabídce pravého tlačítka myši najdete možnost exportu do PDF či XLS. Ve zvoleném formátu se zobrazí jen ty sloupce, které jste pro něj určili v nadefinování sestavy.

4. Označení stavu vypořádání

Na každém vyúčtování máte možnost změnit stav vypořádání s majitelem - najdete v Změna stavu nebo v pravém tlačítku myši.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)