Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Výše předpisu pomocí rozpočtu

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Náklady od rozúčtovatele

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 5.0

Novinky Domsys 4.1

Novinky Domsys 4

Novinky Domsys 6.0

Kontakty

Zákaznická podpora

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Aktualizováno 7 months ago od Vaňková

Jsou v SVJ výnosy a potřebujete vlastníkům vytvořit podklad k zdanění jejich podílu na výnosech v rámci jejich přiznání k dani z příjmu?

.

Vytvoření výstupu

V modulu Nemovitost-Vlastníci-Výstupy můžete všem vlastníkům nebo jen označeným vytvořit Oznámení o výnosech.

Nemá se některá jednotka podílet na výnosech? Nastavte toto v Nemovitost->Jednotky, kde v úpravě zvolíte Podíl na výnosech NE.

Zadejte částku výnosu, který se má rozdělit dle podílů a dejte Exportovat.

.

Hromadné odeslání oznámení o výnosech

Oznámení o výnosech lze hromadně zaslat vlastníkům přes Komunikaci (modul Nemovitost->Komunikace) pomocí mailu či dopisu.

Do kolonky Komu určete komu má být oznámení odesláno (např. napište Celá nemovitost a oznámení bude odesláno všem).

Vyberte přílohu Oznámení o výnosech. Takovýmto výběrem přílohy se každému vlastníkovi odešle oznámení určené pouze jemu.

.

Výplata podílu na výnosech

Je-li potřeba podíly na výnosech vlastníkům vyplatit, použijte jednu z možností:

1. Předpisem

Každému vlastníkovi vytvořte samostatný předpis na konkrétní výši.

1. v Nemovitost->Složky předpisu vytvořte složku, která bude pro účel předpisu použita a bude typu Jiná

2. v Nastavení->Sady předpisů vytvořte samostatnou sadu, do které předpisy budete vytvářet (např. s názvem Výplata výnosu)

3. ve Finance->Předpisy zvolte možnost vytvoření předpisu Nový předpis plateb a každému vlastníkovi vytvořte samostatný předpis, který bude ve vámi vytvořené sadě předpisu, na zvolenou složku předpisu a požadovanou částkou, která bude s mínusem.

například takto:

2. Výplata v rámci vyúčtování

Do vyúčtování může být přidán řádek, který bude obsahovat výši podílu na výnosech k výplatě. K tomuto způsobu použijete externího rozúčtovatele.

Zde je postup:

V modulu Nemovitost->Nemovitost->Ext. rozúčtovatelé vytvořte externího rozúčtovatele např. s názvem Výplata výnosů.

V Nemovitost->Složky předpisu vytvořte složku v rámci které budou částky k výplatě zobrazeny ve vyúčtování. Této složce nastavte metodu rozúčtování dle vytvořeného externího rozúčtovatele.

Výše uvedené nastavení provedete pouze jednou, protože již jej budete mít vytvořené pro všechny roky.

Vytvoření částek do vyúčtování provedete v nabídce Správa->Ext. vstupy, kde použijete Nové vstupy pro vlastníky-převzít z potvrzení o výnosech.

Zadejte celkovou částku výnosů, které je potřeba podílem vyplatit a vyberte externího rozúčtovatele.

Tímto se každému vlastníkovi vytvoří částka mínusem, která mu bude v rámci vyúčtování vyplacena.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)