Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

Nové vyúčtování 2022

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-seznámení s funkcí

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Náklady příštích období

Mzdy

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Konto vlastníka/nájemce

Každý vlastník/nájemce má své virtuální konto, které funguje obdobně jako peněženka, chcete-li.

Úhrada přijatá od vlastníka/nájemce je příjmem na jeho kontě. Při párování platby k předpisům dojde k čerpání (výdaji) z konta na konkrétní položky předpisu. Z toho plyne, že konto se prakticky nemůže dostat do mínusu. Do mínusu se dostane jen v případě, že vlastníkovi vyplatíte peníze, na které neměl nárok. Jedná se v zásadě vždy o chybný stav.

Přijaté úhrady od vlastníků/nájemců jsou párovány v transakcích pořízených v Finance->Banka/Pokladna. Zde k částce úhrady přiřazujete předpisy, které mají být uhrazeny. Úhrada předpisu může být jen do neuhrazené výše předpisy. Tedy k předpisu nelze napárovat vyšší částka než je dlužná. Předpis nelze přeplatit. Zaplatí-li vlastník/nájemce vyšší částku, pak je třeba přiřadit některý z dalších neuhrazených předpisů nebo "přeplatek" ponechat na kontě. Částka bude ponechána na kontě v případě, že bude uvedena jako kladná v údaji "Bilance".

Po rozkliknutí uloženého řádku úhrady, na záložce Pohyby na kontě, se zobrazí přesné zpracování platby a to i s přiřazením na jednotlivé složky předpisu.

Způsob zpracování úhrady od vlastníka/nájemce je popsán v tomto článku: ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.
Domsys nabízí předpisy, na které je možné platbu napárovat a to dle pravidel, které nastavíte v modulu Nemovitost-Nastavení-Nemovitost-podzáložka Předpisy.

Informace o aktuální výši konta jednotlivých vlastníků/nájemců je k dispozici v Vlastníci/Nájemci->sloupec Konto. 
Jakými pohyby vznikl stav konta?

Po rozkliknutí vlastníka/nájemce se podívejte do Jeho finance-Změny stavu konta, kde jsou jednotlivé pohyby. Kliknutím na částku se zobrazí bližší informace. Řádky s ikonou zámku znamenají, že stav vznikl z transakce v bance/pokladně/interní. Řádek bez ikony zámku znamená, že stav vznikl z ruční úhrady předpisu.

Na detailní pohyby v rámci konta vlastníka/nájemce se můžete podívat ze dvou míst:
  1. Po rozkliknutí vlastníka/nájemce a kliknutím na výši konta, která je uvedena vpravo nahoře (či použitím záložky Konto) jsou k dispozici jednotlivé pohyby na konkrétním kontu. 
  1. Ve Vlastníci/Nájemci zvolte záložku Konto a vyberte konkrétního vlastníka/nájemce.

.

Zobrazí se podrobné pohyby na kontě.

Pohyby, které mají u sebe ikonu zámku, jsou pohyby vzniklé při zpracování transakcí a lze je upravit jen úpravou konkrétní transakce.

Řádky, které nemají ikonu zámku jsou pohyby provedené ručně a lze je smazat pomocí tlačítka Smazat (ruční úhrada je přes tlačítko Uhradit z konta). Více o takové úhradě v článku Použití zůstatku konta na úhradu předpisu .

K čemu lze použít zůstatek konta?
  1. do vyúčtování

Stav konta k 31.12. může být zahrnut do vyúčtování jako platba navíc. Toto nastavíte v modulu Nemovitost-Nastavení-Nemovitost-podzáložka Vyúčtování.

  1. k úhradě dlužného předpisu

Jak na to? Podívejte se na článek: Použití zůstatku konta na úhradu předpisu


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)