Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Výše předpisu pomocí rozpočtu

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Náklady od rozúčtovatele

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 5.0

Novinky Domsys 4.1

Novinky Domsys 4

Novinky Domsys 6.0

Kontakty

Zákaznická podpora

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Aktualizováno 4 months ago od Vaňková

Ukončili jste platnost nájemce a s vyúčtováním nechcete čekat do konce roku na roční vyúčtování? Máte možnost v průběhu roku vytvořit konečné vyúčtování.

Máte v jedné nemovitosti pár jednotek, které vlastníte a pronajímáte je? Nebo nějakému majiteli spravujete jeho pronajímané jednotky na jedné adrese, které vlastní v rámci SVJ? A zároveň potřebujete vytvářet konečná vyúčtování? Podívejte se na konec tohoto článku, kde jsou řešení pro jeho vytvoření.

Postup pro konečné vyúčtování při správě celé nemovitosti

Konečné vyúčtování porovná uhrazené předpisy oproti nákladům, které je třeba kvalifikovaně odhadnout. Kvalifikovaný odhad výše nákladů provede sám uživatel a do konečného vyúčtování zjištěnou hodnotu vložil.

Náklady již vyúčtované konečným vyúčtování budou v rámci ročního vyúčtování odečteny od celkového ročního nákladu na složce předpisu.

1. ve Správa->Vyúčtování použijte Konečné vyúčtování

2. vyberte nájemce a vyplňte ostatní údaje. Údaje označené * jsou povinné

Měsíc pro předpis = po uložení vyúčtování je automaticky nájemci vytvořen předpis na výsledek vyúčtování do zvoleného měsíce

Na záložce Zpráva můžete zadat text, který bude součástí vyúčtování (např. informace o reklamaci atd.).

3. upravte výši nákladů dle Vámi manuálně vypočítaných částek. Vytvořené vyúčtování otevřete rozkliknutím nebo tlačítkem Otevřít.

Do nákladů nájemce Domsys automaticky vloží částku, která je rovna předepsaným částkám vyúčtovávaného roku.

Použijte Akce->Upravit a změňte částku nákladů na Vámi vypočítanou skutečnou částku nákladů, které požadujete po nájemci.

O náklady uvedené v končeném vyúčtování budou celkové roční náklady poníženy v ročním vyúčtování.

Výstup takto vytvořeného vyúčtování vytvoříte ve Výstupy -> Vyúčtování

Na výsledek vyúčtování je automaticky vytvořen předpis a to ve Finance->Předpisy.

Postup pro konečné vyúčtování při správě vybraných jednotek v rámci jedné nemovitosti

Máte v jedné nemovitosti pár jednotek, které vlastníte a pronajímáte je? Nebo nějakému majiteli spravujete jeho pronajímané jednotky na jedné adrese, které vlastní v rámci SVJ? Evidujete náklady konkrétních jednotek? Pokud ano, pak se zde dozvíte pár informací ke konečnému vyúčtování v průběhu roku pro odstěhovaného nájemce.

Chcete vytvářet také konečná vyúčtování pro odstěhované nájemce?

Nabízíme dvě řešení:

1. Složky předpisu vytvořené pro každou jednotku samostatně

Pokud chcete během roku vytvářet konečná vyúčtování pro nájemce aniž by tím byl způsoben problém v ročním vyúčtování (vysvětleno v druhém řešení), pak složky předpisu vytvořte pro každou jednotku samostatně v Nemovitost-Složky předpisu-Nová složka. To umožní vkládat náklad bez nutnosti dalšího upřesnění jednotky, ke které patří a vyhnete se problému v ročním vyúčtování, kdy při výpočtu dochází k odečtu již vyúčtovaných nákladů během roku. Vytvoříte např. složky Studená voda byt 1, Studená voda byt 2 atd.. Náklady do složky předpisu vkládáte ve Finance-Doklady.

2. Složky předpisu, ke kterým je přiřazeno více jednotek, ale náklady evidujete s cílem na konkrétní jednotky

Evidujete-li náklady s cílem na konkrétní jednotky (např. získané z vyúčtování SVJ), pak z podstaty nemůže fungovat kombinace konečných vyúčtování v průběhu roku s ročním vyúčtováním na konci roku. Do konečného vyúčtování vytvořeného dle výše uvedeného návodu je třeba náklady kvalifikovaně odhadnout a to je třeba, aby udělal uživatel a konkrétní hodnotu do vyúčtování vložil. Právě konečné vyúčtování ponižuje náklady do ročního vyúčtování, ale pro všechny jednotky, které jsou přiřazeny ke složce předpisu. Tedy ponížení nákladu v rámci ročního vyúčtování nebude jen pro konkrétní jednotku, ke které jsou náklady evidovány cílem.

Dále je třeba si uvědomit, že když se do končeného vyúčtování odhadne vyšší náklad než ve skutečnosti či naopak se odhadne nižší náklad než ve skutečnosti, pak rozdíl se přenese na nájemce, kteří mají jen roční vyúčtování. Nájemci pak v ročním vyúčtování mohou mít neoprávněně vyšší či nižší náklad.

Z výše uvedených důvodů nedoporučujeme používat konečné vyúčtování odstěhovanému nájemci.

Možné řešení:

V případě potřeby nějakého vyrovnání bez nutnosti čekat na roční vyúčtování můžete končené vyúčtování vytvořit a použít jen pro odhad výsledku vyúčtování a předepsání např. "zálohy na roční vyúčtování". Vytvořené konečné vyúčtování v tomto případě použijete jen k získání potřebných informací a proto si ho uložíte nebo vytisknete a poté jej smažete.

Návrh možného postupu při vyrovnání s odstěhovaným nájemcem v průběhu roku:

1. Vytvořit konečné vyúčtování a vložit do něj odhadnuté náklady.

2. Na základě tohoto vyúčtování zvážit vrácení případné kauce a případně ji vrátit.

3. Konečné vyúčtování vytisknout či uložit a smazat, protože slouží jen jako podklad k vytvoření předpisu v potřebné výši.

4. Ve složkách předpisu vytvořit složku typu "záloha s metodou rozúčtování na jednotku (rovný díl)" např. Záloha na roční vyúčtování a pomocí Finance-Nový předpis ji předepsat v potřebné výši.

5. Vyrovnat se s nájemcem v rámci ročního vyúčtování


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)