Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení/zadání hodnot

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Koeficienty, plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Vyúčtování fondu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Změna složky ve vytvořeném předpisu

Hromadné rozdělení předepsané částky procentem (ze složky do jiné složky)

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul Nemovitost)

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Účty - automatický import z MONETA Money Bank

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Bankovní API - když propojení nefunguje?

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů, dokladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů (evidenční složky)

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Změna složky nákladu (přesunutí mezi složkami)

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Doklady vydané-vystavení jednorázové faktury, nastavení výstupu

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Podklady pro/od rozúčtovatele

Ruční vložení nákladů od rozúčtovatele

Import nákladů od rozúčtovatele

Nastavení párování importu od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Nastavení rozúčtování vytápění, ohřevu teplé vody

Roční vyúčtování

Vyúčtování - specifika pronájmů

Výstup ročního vyúčtování a možné zobrazení

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů (Helpdesk)

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Mobilní aplikace Domsys (APP)

Mobilní aplikace Domsys Správce a Domsys Portál

APP 2024 představení nové mobilní aplikace

APP 2024 mobilní aplikace - instalace a přihlášení

APP 2024 mobilní aplikace - Helpdesk

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-jak to funguje?

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3 - nastavení a export z Domsys

Money - upřesnění pro export dokladů s DPH

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

PREMIER XML-export dokladů z Domsys

PREMIER XML-export předpisů z Domsys

PREMIER-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Vyúčtování v účetnictví

Užitečné funkce

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu uživateli

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Co dělat když je problém s přihlášením

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Novinky Domsys 9 v ročním vyúčtování pro rok 2022

Kontakty

Zákaznická podpora

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Aktualizováno od Vaňková

Ukončili jste platnost nájemce a s vyúčtováním nechcete čekat do konce roku na roční vyúčtování? Máte možnost v průběhu roku vytvořit konečné vyúčtování.

Co v tomto článku najdete?

- postup vytvoření konečného vyúčtování

- evidence nákladů, které nepatří všem jednotkám podílejícím se na složce předpisu, ale jen konkrétním jednotkám (náklad evidujete nejen na složku, ale také na Cíl)

Postup vytvoření konečného vyúčtování

Konečné vyúčtování porovná uhrazené předpisy oproti nákladům, které je třeba kvalifikovaně odhadnout. Kvalifikovaný odhad výše nákladů provede sám uživatel a do konečného vyúčtování zjištěnou hodnotu vložil.

Náklady již vyúčtované konečným vyúčtování budou v rámci ročního vyúčtování odečteny od celkového ročního nákladu na složce předpisu.

  1. ve Správa->Vyúčtování použijte Konečné vyúčtování

  1. vyberte nájemce a vyplňte ostatní údaje. Údaje označené * jsou povinné

Měsíc pro předpis = po uložení vyúčtování je automaticky nájemci vytvořen předpis na výsledek vyúčtování do zvoleného měsíce

Na záložce Zpráva můžete zadat text, který bude součástí vyúčtování (např. informace o reklamaci atd.).

  1. upravte výši nákladů dle Vámi manuálně vypočítaných částek. Vytvořené vyúčtování otevřete rozkliknutím nebo tlačítkem Otevřít.

Použijte Upravit náklad a změňte částku nákladů na Vámi vypočítanou skutečnou částku nákladů, kterou požadujete po nájemci.

Bílé tlačítko Upravit náklad = do nákladu Domsys automaticky vložil výši předepsaných částek vyúčtovávaného roku

Červené tlačítko Upravit náklad = na složku nebylo nic předepsáno, proto je automaticky částka nákladu 0Kč

Náklad můžete upravit na všech složkách předpisu, které jsou typu záloha.

O náklady uvedené v končeném vyúčtování budou celkové roční náklady poníženy v ročním vyúčtování.

Výstup takto vytvořeného vyúčtování vytvoříte ve Výstupy -> Vyúčtování

Na výsledek vyúčtování je automaticky vytvořen předpis a to ve Finance->Předpisy.

Postup pro evidence nákladů při použití konečných vyúčtování při:

- správě vybraných jednotek v rámci jedné nemovitosti

- všechny náklady jedné složky přiřazujete konkrétním jednotkám (u nákladu vybíráte cíl jiný než Výchozí)

Máte v jedné nemovitosti pár jednotek, které vlastníte a pronajímáte je? Nebo nějakému majiteli spravujete jeho pronajímané jednotky na jedné adrese, které vlastní v rámci SVJ? Evidujete náklady s přiřazením ke konkrétním jednotám? Pokud jste alespoň jednou odpověděli ano, pak se zde dozvíte pár informací k evidenci nákladů a vlivu konečnému vyúčtování na vyúčtování nákladů v ročním vyúčtováním.

Nabízíme pro evidenci nákladů tato řešení, která budou v souhladu s výpočtem ročního vyúčtování:

Složky předpisu vytvořené pro každou jednotku samostatně

Pro každou jednotku vytvoříte samostatnou složku předpisu - máte tak možnost ovlivnit částku do předpisu jen pro konkrétní jednotku a v nákladech složek zvolením požadované složky uvidíte náklad konkrétní jednotky. Složky předpisu vytvořte pro každou jednotku samostatně v Nemovitost-Složky předpisu-Nová složka. To umožní vkládat náklad bez nutnosti dalšího upřesnění jednotky. Vytvoříte např. složky Studená voda byt 1, Studená voda byt 2 atd..

Složky předpisu, ke kterým je přiřazeno více jednotek, ale náklady evidujete s cílem na konkrétní jednotky

Máte situaci, kdy během roku jste vytvořili konečné či více konečných vyúčtování odstěhovaným nájemcům, ve kterých jste náklad kvalifikovaně odhadli.

Z příchozích faktur, odchozích plateb atd. evidujete náklady, u kterých vybíráte jako cíl konkrétní jednotky.

V tomto případě je potřeba při evidenci nákladů rozdělit náklady na:

- částku již vyúčtovanou v existujících konečných vyúčtování v Domsys - tuto částku dáte s cílem: Výchozí

- částku/y, které se mají zahrnout do ročního vyúčtování konkrétních jednotek dáte s cílem: konkrétní jednotka

TIP: Konečné vyúčtování můžete použít jako zálohu na roční vyúčtování a již odstěhovanému nájemci dovyúčtovat náklady

V případě potřeby nějakého vyrovnání bez nutnosti čekat na roční vyúčtování můžete končené vyúčtování vytvořit a použít jen pro odhad výsledku vyúčtování a předepsání např. "zálohy na roční vyúčtování". Vytvořené konečné vyúčtování v tomto případě použijete jen k získání potřebných informací a proto si ho uložíte nebo vytisknete a poté jej smažete.

Návrh možného postupu při vyrovnání s odstěhovaným nájemcem v průběhu roku:

1. Vytvořit konečné vyúčtování a vložit do něj odhadnuté náklady.

2. Na základě tohoto vyúčtování zvážit vrácení případné kauce a případně ji vrátit.

3. Konečné vyúčtování vytisknout či uložit a smazat, protože slouží jen jako podklad k vytvoření předpisu v potřebné výši.

4. Ve složkách předpisu vytvořit složku typu "záloha", která bude mít nastavenu metodu rozúčtování na jednotku (rovný díl), např. Záloha na roční vyúčtování a pomocí Finance-Nový předpis ji předepsat v potřebné výši.

5. Při vytváření ročního vyúčtování se vytvoří i odstěhovanému nájemci roční vyúčtování, v kterém se vypočítají skutečné náklady a složkou vytvořenou na zálohu na roční vyúčtování nedoplatek či přeplatek oproti odhadnutému rozdíl.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)