Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení/zadání hodnot

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Koeficienty, plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Vyúčtování fondu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Změna složky ve vytvořeném předpisu

Hromadné rozdělení předepsané částky procentem (ze složky do jiné složky)

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul Nemovitost)

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Účty - automatický import z MONETA Money Bank

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Bankovní API - když propojení nefunguje?

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů, dokladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů (evidenční složky)

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Změna složky nákladu (přesunutí mezi složkami)

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Doklady vydané-vystavení jednorázové faktury, nastavení výstupu

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Podklady pro/od rozúčtovatele

Ruční vložení nákladů od rozúčtovatele

Import nákladů od rozúčtovatele

Nastavení párování importu od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Nastavení rozúčtování vytápění, ohřevu teplé vody

Roční vyúčtování

Vyúčtování - specifika pronájmů

Výstup ročního vyúčtování a možné zobrazení

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů (Helpdesk)

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Portál pro vlastníky - co nabízí?

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Mobilní aplikace Domsys (APP)

APP 2024 představení nové mobilní aplikace

APP 2024 mobilní aplikace - instalace a přihlášení

APP 2024 mobilní aplikace - Helpdesk

APP 2024 mobilní aplikace - Portál

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů - informace v záhlaví a zápatí

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Hromadné odeslání chytrou zprávou

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů-odesílatel,podpis,logo

Nastavení e-mailů - údaje uživatele, který odesílá

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-jak to funguje?

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3 - nastavení a export z Domsys

Money - upřesnění pro export dokladů s DPH

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

PREMIER XML-export dokladů z Domsys

PREMIER XML-export předpisů z Domsys

PREMIER-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Vyúčtování v účetnictví

Užitečné funkce

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu uživateli

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Co dělat když je problém s přihlášením

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Novinky Domsys 9 v ročním vyúčtování pro rok 2022

Kontakty

Zákaznická podpora

Garáže/parkovací stání/sklepy

Aktualizováno od Vaňková

Garáže/parkovací stání/sklepy atd. můžete v Domsys evidovat více způsoby

Jak ve skutečnosti tyto prostory existují?

Varianty:

  1. Na katastru nemovitostí jsou zapsané jednotlivé dílčí garáže/parkovací stání/sklepy, které mají svého konkrétního vlastníka.
  2. Na katastru nemovitostí je zapsaná jedna celková jednotka, která obsahuje garáže/parkovací stání/sklepy a tuto jednotku vlastní vlastník, který se skládá z mnoha osob.
  3. Jednotlivá garáž/parkovací stání/sklep je nedílnou součástí konkrétní jednotky (bytové či nebytové)
Jak zaevidovat v Domsys

Pro rozhodnutí jak prostory zaevidovat je potřeba si nejdříve uvědomit, zda lze tyto prostory (bez ohledu na to jak jsou na katastru nemovitostí zapsány) samostatně prodat a to třeba i nějaké osobě, která v domě nevlastní žádnou jinou jednotku.

Jako samostatné jednotky (pro prostory varianty 1 a 2)

Lze-li tyto prostory samostatně prodat, pak v Domsys budou všechny garáže/parkovací stání/sklepy atd. existovat jako samostatné jednotky (kolik takových prostor, tolik jednotek v Domsys). Tyto jednotky vytvoříte ručně v Nemovitost-Jednotky (jak rychle založit jednotky stejných parametrů najdete zde: Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže) ).

Proč je potřeba je takto zaevidovat? Pokud potřebujete předepisovat jednotlivým dílčím osobám(vlastníkům) pravidelné platby a vytvářet pro ně vyúčtování za tyto prostory, pak to bez samostatné jednotky nelze udělat. Předpis je vždy na konkrétní jednotku a ta patří konkrétnímu vlastníkovi.

Pokud by v Domsys existoval jen jeden celkový prostor, který je ten na katastru nemovitostí, pak by měl jednoho vlastníka, který by se skládal z mnoha osob, byl by jeden předpis na celý prostor, jedno vyúčtování na celý prostor a těch několik osob, které jsou jedním vlastníkem by se musely vypořádat sami mezi sebou co se týče plateb a nákladů a to bez přičinění správce.

Jak je to s platbami za tyto jednotky?

Jsou dvě možnosti:

  1. Vlastník bude mít samostatný variabilní symbol pro takovouto jednotku a bude platit za ni samostatný předpis.

Pro tuto možnost ve Vlastníci-Vlastníci vytvoříte nového vlastníka, kterého přiřadíte k požadované jednotce a bude mít svůj variabilní symbol.

  1. Vlastník bude pod jedním variabilním symbolem platit za více jednotek (např. byt a garáž nebo za více garáží najednou).

Pro tuto možnost k již existujícímu vlastníkovi přiřadíte další jednotku/ky. Přiřazení provedete buď v Nemovitost-Jednotky, kde na konkrétní jednotce dáte v pravém tlačítku myši či v nabídce Další - Přiřadit existujícího vlastníka nebo přiřazení můžete provést ve Vlastníci-Vlastníci, kdy po rozkliknutí (otevření) požadovaného vlastníka dáte tlačítko Přiřadit jednotky a vyberete požadované jednotky.

Pokud samostatné jednotky mají platit potřebné složky předpisu, nezapomeňte jednotky ke složkám přiřadit v Nemovitost-Složky předpisu.

Jako veličina s počtem (pro prostory varianty 2 a 3)

Je-li jednotlivá garáž/parkovací stání/sklep nedílnou součástí konkrétní jednotky (bytové či nebytové) a s prodejem jednotky vlastník prodává současně i konkrétní garáž/parkovací stání/sklep, pak takové prostory evidujete jako veličiny, pomocí které zaevidujete počet prostor patřících k jednotce (jak s veličinami pracovat naleznete zde: Veličiny ).

Jak je to s platbami?

Veličinou určujete počet, který patří konkrétní jednotce (například bytu určujete počet garáží). Aby jste do požadované platby za předpis zahrnuly také potřebné složky předpisu, které budou počítat s evidovaným počtem, je potřeba v Nemovitost-Složky předpisu konkrétní složce předpisu nastavit, že výpočet předpisu bude dle vámi zvolené veličiny.

Takto vlastníkovi pod jeden variabilní symbol zahrnete do předpisu všechny složky, které mají být za jednotku placeny.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)