Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Výše předpisu pomocí rozpočtu

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Náklady od rozúčtovatele

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 5.0

Novinky Domsys 4.1

Novinky Domsys 4

Novinky Domsys 6.0

Kontakty

Zákaznická podpora

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Aktualizováno 2 years ago od Vaňková

Existují dva pohledy na evidenci záloh placených dodavatelům vůči vyúčtování:

1. Zálohy jsou součástí tvorby nákladů, které jsou určené do vyúčtování - takovéto zálohy dáváte do složek předpisu (jsou to složky, které vytváříte v Nemovitost->Složky předpisu)

2. Zálohy jsou pouze evidovány na "hromádce" a do nákladů určených do vyúčtování zadáme částku z vyúčtovací faktury od dodavatele - takto evidujete zálohy v evidenčních složkách (evidenční složky založíte v Nemovitost->Evidenční složky)

Zaevidování zálohy

Samotná evidence je možná dvěma způsoby:

1. Přímé vložení úhrady zálohy do složky

V tomto případě k záloze nevytváříte žádný doklad a rovnou ve Finance->Banka/Pokladna určíte ve výdajové transakci cíl výdaje: Složka a zvolíte složku předpisu či evidenční složku, do které chcete částku vložit.

2. Evidence záloh jako dokladů

Chcete-li mít kontrolu nad tím, jaké zálohy mají být zaplaceny, je třeba na jednotlivé částky, které mají být zaplaceny, vytvořit doklad. Ve Finance->Doklady->Nový interní doklad. Interní doklad vytvoříte jak na vystavenou zálohovou fakturu od dodavatele, tak na jednotlivé částky z např. splátkového kalendáře.

V tomto dokladu vyplňte nejen údaje jako splatnost, dodavatel, variabilní symbol, částku, ale také přiřaďte na pravé straně částku do složky. Jak jsme si již na začátku řekli, buď jako přímý náklad do složky předpisu nebo jen evidenčně do evidenční složky.

Úhrada takto evidované zálohy:

Ve výdajové transakci na účtu zvolte cíl výdaje: Doklad a vyberte doklad k úhradě.

V seznamu dokladů v Finance->Doklady budete tak mít aktuální přehled o nezaplacených dokladech.

* Zpracované zálohy, ať jedním či druhým způsobem naleznete ve Finance->Náklady v jednotlivých složkách

Jak zaevidovat vyúčtovací fakturu

Evidovali jste zaplacené zálohy přímo ve složkách předpisu?

Ve Finance->Doklady vytvořte Nový přijatý doklad, kde vyplňte údaje z faktury (splatnost, dodavatel, VS atd.) a do částky uveďte částku, která je již ponížena o zaplacené zálohy (většinou částka k úhradě). Na pravé straně vyberte složku předpisu, v které bude částka evidována jako náklad.

Náklady ve složce předpisu se budou tedy skládat ze zaplacených záloh a z výsledku vyúčtovací faktury. Náklady najdete ve Finance->Náklady složek.

Evidovali jste zálohy v evidenčních složkách?

Ve Finance->Doklady vytvořte Nový přijatý doklad, kde vyplňte údaje z faktury (splatnost, dodavatel, VS atd.) a do částky uveďte částku, která je již ponížena o zaplacené zálohy (většinou částka k úhradě). Na pravé straně vyberte složku předpisu, do které zaevidujte skutečný fakturovaný náklady a dále vyberte evidenční složku, do které zadejte mínusovou částkou výši celkem započítaných záloh.

Náklady ve složce předpisu se budou tedy skládat z fakturovaných nákladů. Náklady najdete ve Finance->Náklady složek.

V pohybech na evidenční složce určené pro zálohy uvidíte zaplacené zálohy dodavateli a výši odečtených záloh z faktury v rámci zvoleného hospodářského roku. Najdete ve Finance->Náklady složek.

Zde najdete také názorné video k evidenci


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)