Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

Nové vyúčtování 2022

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-seznámení s funkcí

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Aktualizováno 8 months ago od Vaňková

Uhrazení dlužného předpisu částkou evidovanou na kontě lze provést těmito způsoby:

Opravou přijaté transakce

Zjistili jste, že z přijaté platby zůstala částka na kontě a potřebujete tím uhradit dlužný předpis? Nejsprávnější způsob je vrátit se do transakcí a v její úpravě k ní přiřadit potřebný předpis.

Kde platbu upravit?

Ve Finance-Banka/Pokladna

Ve Vlastníci/Nájemci-Jeho finance-Přijaté platby

Pomocí fiktivní platby

Do Domsys zaevidujete platby jako kdybyste přeplatek nájemci/vlastníkovi zaplatili z účtu a dlužný předpis či doklad vám nájemce/vlastník zaplatil na účet. K tomuto účelu slouží Interní účet.

Nejdříve vytvořte v Nastavení-Účty nový účet typu Interní.

Po té ve Finance-Interní vytvořte Nový výdej na vrácení přeplatku (na pravé straně nevyberete žádný předpis, tím vytvoříte výdej z konta)

a po té Nový příjem na úhradu předpisu či dokladu s nedoplatkem. Obě transakce budou ve stejné výši.

Vzniknou dvě transakce v součtu 0Kč

Ruční úhradou

K ruční úhradě z konta slouží tlačítko Uhradit z konta.

Je to rychlá úhrada z konta, která však má svá úskalí!
Neuváženým použitím můžete způsobit záporný stav konta. Kdy se to stane?
1. Když uhradíte dlužný předpis kliknutím na Uhradit z konta (viz. níže) a po té upravíte konkrétní transakci ve Finance-Banka/Pokladna, z které vznikl zůstatek konta a k transakci přiřadíte předpis. Co jste vlastně udělali? Přijatou platbu jste vlastně použili dvakrát pro úpradu předpisu - jednou tlačítkem Uhradit z konta, podruhé úpravou transakce.
2. Když uhradíte dlužný předpis kliknutím na Uhradit z konta (viz. níže), kdy stav konta vznikl v předchozím roce, ale ještě předchozí rok nemáte vyúčtovaný. Co jste vlastně udělali? Až proběhne vyúčtování předchozího roku, bude do něj zahrnut stav konta k 31.12.. Tím vlastně se poníží stav konta, které jste však mezitím použili na úhradu předpisu. Přijaté peníze jste vlastně použili dvakrát - jednou vrátili ve vyúčtování a podruhé tlačítkem Uhradit z konta.

Kde tlačítko najdete a jak ho použít?

  1. Ve Vlastníci-Konto vyberte konkrétního vlastníka a tlačítko máte k dispozici. Použijte tlačítko Uhradit z konta, kde určíte částku úhrady a vyberte předpis, který má být kontem uhrazen a uložte. Tím stav konta ponížíte a předpis uhradíte zvolenou částkou.
  1. Tlačítko můžete mít nabízené automaticky u dlužných předpisů, když bude mít vlastník/nájemce stav na kontu. Zapněte si nabízení tlačítka v modulu Správce-Nastavení-Obecné, kde dáte Upravit a nastavíte v kolonce Nabízet tlačítko Uhradit z konta.

Po té můžete u dlužného předpisu kliknout na Uhradit z konta a určit datum a částku, která má být použita na úhradu předpisu (tlačítko Uhradit z konta naleznete ve Finance-Předpisy a ve Vlastníci/Nájemci-po rozkliknutí vlastníka/nájemce v Jeho finance-Předpisy).


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)