Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení/zadání hodnot

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Koeficienty, plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Vyúčtování fondu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Změna složky ve vytvořeném předpisu

Hromadné rozdělení předepsané částky procentem (ze složky do jiné složky)

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul Nemovitost)

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Účty - automatický import z MONETA Money Bank

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Bankovní API - když propojení nefunguje?

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů, dokladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů (evidenční složky)

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Změna složky nákladu (přesunutí mezi složkami)

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Doklady vydané-vystavení jednorázové faktury, nastavení výstupu

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Podklady pro/od rozúčtovatele

Ruční vložení nákladů od rozúčtovatele

Import nákladů od rozúčtovatele

Nastavení párování importu od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Nastavení rozúčtování vytápění, ohřevu teplé vody

Roční vyúčtování

Vyúčtování - specifika pronájmů

Výstup ročního vyúčtování a možné zobrazení

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů (Helpdesk)

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Portál pro vlastníky - co nabízí?

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Mobilní aplikace Domsys (APP)

APP 2024 představení nové mobilní aplikace

APP 2024 mobilní aplikace - instalace a přihlášení

APP 2024 mobilní aplikace - Helpdesk

APP 2024 mobilní aplikace - Portál

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů - informace v záhlaví a zápatí

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Hromadné odeslání chytrou zprávou

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů-odesílatel,podpis,logo

Nastavení e-mailů - údaje uživatele, který odesílá

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-jak to funguje?

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3 - nastavení a export z Domsys

Money - upřesnění pro export dokladů s DPH

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

PREMIER XML-export dokladů z Domsys

PREMIER XML-export předpisů z Domsys

PREMIER-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Vyúčtování v účetnictví

Užitečné funkce

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu uživateli

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Co dělat když je problém s přihlášením

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Novinky Domsys 9 v ročním vyúčtování pro rok 2022

Kontakty

Zákaznická podpora

Účty - import výpisů/transakcí

Aktualizováno od Vaňková

Modul NEMOVITOST (nebo CRM)->Finance->Import

Domsys podporuje chytré ukládání bankovních výpisů či historie transakcí s autodetekcí formátu. Stačí přiložit vybraný soubor.

V současné době podporujeme tyto formáty:

Průběžně jsou podporovány další banky. Import výpisů z bank, které nemáme zatím implementované, implementujeme na podnět zákazníků zdarma.

Princip importu je snadný:

 • přihlásíte se do internetového bankovnictví banky
 • stáhnete elektronickou verzi výpisu/historie transakcí 
 • nahrajete do  Domsys v Modul NEMOVITOST (nebo CRM)->Finance->Import-> Nový import
 • Po uložení výpisu se zobrazí ve stavu „Připraveno“, výpis otevřete (např. dvojitým kliknutím)
 • Domsys zobrazí, jaké transakce výpis obsahuje a jakým způsobem jej umí zpracovat (které transakce budou automaticky spárované a jak, a které nikoli).
 • Kliknutím na Uložit dojde k uložení transakcí. Uložené transakce jsou v Finance->Banka

Pro Vaši lepší orientaci v importovaných souborech je potřeba každý importovaný soubor pojmenovat smysluplně a jedinečně tak, abyste z něj sami poznali, co obsahuje za data. Z tohoto důvodu je potřeba soubory pojmenovat jedinečně (nebudou dva soubory, které budou pojmenovány stejně). Systém neumožní vložení souborů se stejným názvem (mimo SIPO).Tedy:- název souboru nemůže být nikdy duplicitní- SIPO soubory nemohou být duplicitní, pokud jsou přidány v jeden den (potřebujete-li přidat více souborů SIPO souborů v jeden den, upravte jejich název například přidáním měsíce)

Import souboru do Domsysu

Princip importu do Domsysu:

 1. přihlásíte se do internetového bankovnictví banky
 2. stáhnete elektronickou verzi výpisu či elektronickou verzi přehledu transakcí z transakční historie
 3. nahrajete do  Domsys v Modul NEMOVITOST (nebo CRM)->Finance->Import-> Nový import (viz. obrázek)
 4. Po uložení výpisu se zobrazí ve stavu „Připraveno“, výpis otevřete (např. dvojitým kliknutím)
 5. Domsys zobrazí, jaké transakce výpis obsahuje a jakým způsobem jej umí zpracovat (které transakce budou automaticky spárované a jak, a které nikoli).
 6. Kliknutím na Uložit dojde k uložení transakcí. Uložené transakce jsou v Finance->Banka

U VYBRANÝCH BANK LZE POUŽÍT AUTOMATICKÉ STAHOVÁNÍ PŘES BANKOVNÍ API
Podívejte se jak to funguje: Co je bankovní API

Po otevření importovaného souboru jsou transakce rozděleny do záložek dle automatického zpracování:

záložka Uložit - nezpracované

Zobrazené platby budou po uložení nezpracované. Tedy Domsys takové platby nezpracoval = nebylo jednoznačné jak je zpracovat. Platby lze dozpracovat ručně.

záložka Uložit - zpracované

Zobrazené platby Domsys zpracoval:

Konto = platba byla přiřazena k vlastníkovi/nájemci a připárována na předpis dle Vámi nastavených pravidel. Pravidla pro párování nastavíte v úpravě účtu (Nastavení-Účty) a v nastavení nemovitosti (Nastavení-Nemovitost-Předpisy) .

Před importem výpisu si můžete zkontrolovat, zda máte vytvořené potřebné předpisy pro párování. Nad seznamem importovaných dávek je uvedena informace o posledním měsíci, pro který existují vytvořené předpisy. Tlačítkem + jednoduše vytvoříte další předpisy na Vámi požadovaný měsíc aniž byste museli přejít do nabídky Finance - Předpisy.

Doklad = platba byla spárována s dokladem dle shody variabilního symbolu (Domsys při párování uvažuje také datum splatnosti v souvislosti s datem úhrady a to hlavně pokud existuje více dokladů se shodným variabilním symbolem.

Složka = platba byla automaticky vložena do složky předpisu dle Vámi nastavených pravidel. Pravidelné platby může Domsys automaticky zpracovat pomocí Pravidel pro import. Ve Finance-Import-Pravidla pro Import je umožněna unikátní práce s transakcemi dle pravidel. Automaticky tak např. zařadíte zálohové platby za elektřinu do odpovídající složky, stejně tak úroky, bankovní poplatky. Všechny tyto transakce po nastavení pravidla nemusíte již nikdy přiřazovat ručně. Ušetříte si tím tak čas každý měsíc. Pravidla nastavíte ve Finance->Import->Pravidla pro import (TIP: použijte na tomto místě klávesu F1 a získáte nápovědu).                 

záložka Nebude uloženo

Této záložce věnujte pozornost. Existuje-li tato záložka, podívejte se na důvod, který je uveden ve sloupečku Status. Je-li ve sloupečku Status uvedeno Nezn. účet, znamená to, že Domsys neví, ke kterému účtu transakce patří. Zkontrolujte, zda účet v modulu Nemovitost -> Nastavení -> Účty souhlasí s účtem uvedeným ve staženém souboru z internetového bankovnictví.

Importované transakce naleznete v nabídce Finance->Banka, kde je dále můžete upravovat.

Dodatečné spárování transakcí

Všechny transakce bez zadaného cíle zkusí Domsys spárovat (stejným způsobem jako při importu) s aktuálně evidovanými předpisy/doklady. Transakce, které jsou jakýmkoli způsobem zpracované zůstanou beze změny.

Příklady získání transakcí pro import z internetových bankovnictví:

ČESKÁ SPOŘITELNA

Pro import plateb do Domsysu použijte elektronickou verzi výpisu/transakcí z internetového bankovnictví banky.

a) Stáhněte si soubor z internetového bankovnictví, který bude obsahovat historii transakcí dle níže uvedeného postupu.

Tento soubor můžete po přihlášení do banky stáhnout i bez přístupu k elektronickým výpisům.

b) Máte-li přístup k eletronickým výpisům, použijte je.

Postup pro import transakcí z bankovnictví GEORGE naleznete v tomto článku:

Import transakcí z bankovnictví GEORGE

KOMERČNÍ BANKA

Pro import plateb do Domsysu použijte elektronickou verzi výpisu/transakcí z internetového bankovnictví banky.

a) Stáhněte si soubor z internetového bankovnictví, který bude obsahovat historii transakcí dle níže uvedeného postupu.

Tento soubor můžete po přihlášení do banky stáhnout i bez přístupu k elektronickým výpisům.

V internetovém bankovnictví Komerční banky od roku 2018 můžete nalézt CSV soubor ke stažení v pravém sloupci - Rychlé odkazy - Historie transakcí, kde na konci pod transakcemi je možnost stažení do CSV.

.

b) Máte-li přístup k elektronickým výpisům, použijte je.

.

Unicredit

Pro import plateb do Domsysu použijte elektronickou verzi výpisu/transakcí z internetového bankovnictví banky.

Získání elektronické verze transakcí/výpisu z banky: Po přihlášení do internetového bankovnictví použijte Historii účtu, kde po určení požadovaného období použijte export pomocí UNICREDIT formát.

Domsys podporuje také import formátu xls, dostupného z běžného (ne Business Net) bankovnictví.

Takto exportované soubory importujte do Domsysu (viz. výše).

Sberbank

Pro import plateb do Domsysu použijte elektronickou verzi výpisu/transakcí z internetového bankovnictví banky.

Získání elektronické verze transakcí/výpisu z banky:

Po přihlášení do internetového bankovnictví použijte sekci Účty a nabídku Pohyby, kde po určení požadovaného období použijte export pomocí formátu ABO.

Takto exportovaný soubor importujte do Domsysu (viz. výše).

Raiffeisenbank

Pro import získejte z internetového bankovnictví soubor ve formátu CSV (najdete v Účty, kde vyberete účet a zvolíte historii pohybů).

Domsys umožňuje importovat transakce/výpisy také ve formátu ZIP a to z internetového bankovnictví X-BUSINESS.

formát MULTICASH

Domsys umožňuje importovat transakce/výpisy ve formátu multicash (strukturovaný/nestrukturovaný).

Chcete-li importovat transakce/výpisy za více účtů, importujte je zabalené ve formátu ZIP. V Domsysu pro takovýto soubor použijte ve Finance->Import tlačítko Nový import-ZIP. Nalezne-li Domsys ve stahovaných souborech shodu čísla účtu s evidovaným číslem účtu v rámci Domsysu, uloží výpisy na správná místa. Informaci o neuložených souborech Vám zašle na mail.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)