Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Výše předpisu pomocí rozpočtu

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Náklady od rozúčtovatele

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 5.0

Novinky Domsys 4.1

Novinky Domsys 4

Novinky Domsys 6.0

Kontakty

Zákaznická podpora

Účty - import výpisů/transakcí

Aktualizováno 3 months ago od Vaňková

Modul NEMOVITOST (nebo CRM)->Finance->Import

Domsys podporuje chytré ukládání bankovních výpisů či historie transakcí s autodetekcí formátu. Stačí přiložit vybraný soubor.

V současné době podporujeme např. tyto banky:

 • Česká spořitelna
 • GE Money Bank
 • systém Gemini
 • GPC (vnitřní i standardní formát)
 • Fio banka
 • Komerční banka
 • Raiffeisen BANK
 • ČSOB

Průběžně jsou podporovány další banky. Import výpisů z bank, které nemáme zatím implementované, implementujeme na podnět zákazníků zdarma.

Princip importu je snadný:

 • přihlásíte se do internetového bankovnictví banky
 • stáhnete elektronickou verzi výpisu/historie transakcí 
 • nahrajete do  Domsys v Modul NEMOVITOST (nebo CRM)->Finance->Import-> Nový import
 • Po uložení výpisu se zobrazí ve stavu „Připraveno“, výpis otevřete (např. dvojitým kliknutím)
 • Domsys zobrazí, jaké transakce výpis obsahuje a jakým způsobem jej umí zpracovat (které transakce budou automaticky spárované a jak, a které nikoli).
 • Kliknutím na Uložit dojde k uložení transakcí. Uložené transakce jsou v Finance->Banka

Pro Vaši lepší orientaci v importovaných souborech je potřeba každý importovaný soubor pojmenovat smysluplně a jedinečně tak, abyste z něj sami poznali, co obsahuje za data. Z tohoto důvodu je potřeba soubory pojmenovat jedinečně (nebudou dva soubory, které budou pojmenovány stejně). Systém neumožní vložení souborů se stejným názvem (mimo SIPO).Tedy:- název souboru nemůže být nikdy duplicitní- SIPO soubory nemohou být duplicitní, pokud jsou přidány v jeden den (potřebujete-li přidat více souborů SIPO souborů v jeden den, upravte jejich název například přidáním měsíce)

Import souboru do Domsysu

Princip importu do Domsysu:

 1. přihlásíte se do internetového bankovnictví banky
 2. stáhnete elektronickou verzi výpisu či elektronickou verzi přehledu transakcí z transakční historie
 3. nahrajete do  Domsys v Modul NEMOVITOST (nebo CRM)->Finance->Import-> Nový import (viz. obrázek)
 4. Po uložení výpisu se zobrazí ve stavu „Připraveno“, výpis otevřete (např. dvojitým kliknutím)
 5. Domsys zobrazí, jaké transakce výpis obsahuje a jakým způsobem jej umí zpracovat (které transakce budou automaticky spárované a jak, a které nikoli).
 6. Kliknutím na Uložit dojde k uložení transakcí. Uložené transakce jsou v Finance->Banka

Po otevření importovaného souboru jsou transakce rozděleny do záložek dle automatického zpracování. Pravidla pro automatické párování nastavíte v úpravě účtu a v nastavení nemovitosti - viz. článek Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM) .

Věnujte pozornost záložce Nebude uloženo. Existuje-li tato záložka a ve sloupečku Status je uvedeno Nezn. účet, znamená to, že Domsys neví, ke kterému účtu transakce patří. Zkontrolujte, zda účet v modulu Nemovitost -> Nastavení -> Účty souhlasí s účtem uvedeným ve staženém souboru z internetového bankovnictví.

Pravidelné platby může Domsys automaticky zpracovat pomocí Pravidel pro import. Finance->Import->Pravidla pro import Domsys umožňuje unikátní práci s transakcemi dle pravidel. Automaticky tak např. zařadíte zálohové platby za elektřinu do odpovídající složky, stejně tak úroky, poplatky. Všechny tyto transakce po nastavení pravidla nemusíte již nikdy přiřazovat ručně. Ušetříte si tím tak čas každý měsíc. Pravidla nastavíte ve Finance->Import->Pravidla pro import (TIP: použijte na tomto místě klávesu F1 a získáte nápovědu).                 

Nad seznamem importovaných dávek je uvedena informace o posledním měsíci, pro který existují vytvořené předpisy. Tlačítkem + jednoduše vytvoříte další předpisy na Vámi požadovaný měsíc aniž by jste museli přejít do nabídky Finance - Předpisy.

Importované transakce naleznete v nabídce Finance->Banka, kde je dále můžete upravovat.

Dodatečné spárování transakcí

Všechny transakce bez zadaného cíle zkusí Domsys spárovat (stejným způsobem jako při importu) s aktuálně evidovanými předpisy/doklady. Transakce, které jsou jakýmkoli způsobem zpracované zůstanou beze změny.

Příklady získání transakcí pro import z internetových bankovnictví

ČESKÁ SPOŘITELNA

Pro import plateb do Domsysu použijte elektronickou verzi výpisu/transakcí z internetového bankovnictví banky.

a) Stáhněte si soubor z internetového bankovnictví, který bude obsahovat historii transakcí dle níže uvedeného postupu.

Tento soubor můžete po přihlášení do banky stáhnout i bez přístupu k elektronickým výpisům.

b) Máte-li přístup k eletronickým výpisům, použijte je.

Postup pro import transakcí z bankovnictví GEORGE naleznete v tomto článku:

Import transakcí z bankovnictví GEORGE

KOMERČNÍ BANKA

Pro import plateb do Domsysu použijte elektronickou verzi výpisu/transakcí z internetového bankovnictví banky.

a) Stáhněte si soubor z internetového bankovnictví, který bude obsahovat historii transakcí dle níže uvedeného postupu.

Tento soubor můžete po přihlášení do banky stáhnout i bez přístupu k elektronickým výpisům.

V internetovém bankovnictví Komerční banky od roku 2018 můžete nalézt CSV soubor ke stažení v pravém sloupci - Rychlé odkazy - Historie transakcí, kde na konci pod transakcemi je možnost stažení do CSV.

.

b) Máte-li přístup k elektronickým výpisům, použijte je.

.

Unicredit

Pro import plateb do Domsysu použijte elektronickou verzi výpisu/transakcí z internetového bankovnictví banky.

Získání elektronické verze transakcí/výpisu z banky: Po přihlášení do internetového bankovnictví použijte Historii účtu, kde po určení požadovaného období použijte export pomocí UNICREDIT formát.

Domsys podporuje také import formátu xls, dostupného z běžného (ne Business Net) bankovnictví.

Takto exportované soubory importujte do Domsysu (viz. výše).

Sberbank

Pro import plateb do Domsysu použijte elektronickou verzi výpisu/transakcí z internetového bankovnictví banky.

Získání elektronické verze transakcí/výpisu z banky:

Po přihlášení do internetového bankovnictví použijte sekci Účty a nabídku Pohyby, kde po určení požadovaného období použijte export pomocí formátu ABO.

Takto exportovaný soubor importujte do Domsysu (viz. výše).

Raiffeisenbank

Pro import získejte z internetového bankovnictví soubor ve formátu CSV.

Domsys umožňuje importovat transakce/výpisy také ve formátu ZIP a to z internetového bankovnictví X-BUSINESS.

formát MULTICASH

Domsys umožňuje importovat transakce/výpisy ve formátu multicash (strukturovaný/nestrukturovaný).

Chcete-li importovat transakce/výpisy za více účtů, importujte je zabalené ve formátu ZIP. V Domsysu pro takovýto soubor použijte ve Finance->Import tlačítko Nový import-ZIP. Nalezne-li Domsys ve stahovaných souborech shodu čísla účtu s evidovaným číslem účtu v rámci Domsysu, uloží výpisy na správná místa. Informaci o neuložených souborech Vám zašle na mail.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)