Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Výše předpisu pomocí rozpočtu

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Náklady od rozúčtovatele

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 5.0

Novinky Domsys 4.1

Novinky Domsys 4

Novinky Domsys 6.0

Kontakty

Zákaznická podpora

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Aktualizováno 3 years ago od Vaňková

Principy zpracování dokladů jsou totožné jako jejich zpracování v modulu Nemovitost. Proto můžete nahlédnout i do tématických článků v Centru podpory:

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

V modulu CRM je možné náklady z evidovaných dokladů přiřazovat ke konkrétním nemovitostem přiřazeným k zákazníkovi. Můžete je tedy na jednom místě jednoduše zpracovávat.

Modul CRM->Finance->Doklady

Domsys umožňuje pohodlnou evidenci všech dokladů (faktur). U takto evidovaných dokladů budete mít také jednoduše přehled o jejich úhradách.

Doklady pořídíte pomocí Nový přijatý doklad / Nový vydaný doklad / Nový interní doklad.

Interní doklad je možné použít v případě, kdy je potřeba zaevidovat skutečný náklad, na který je vystaven doklad jiný než faktura a je zároveň třeba evidovat jeho úhradu - například mzdy vyplácené na základě smluv či zálohy, které jsou placeny dodavatelům na základě splátkového kalendáře či zálohového listu.

Každý evidovaný doklad můžete měnit na jiný typ a to pomocí nabídky pravého tlačítka myši - Změna typu.

Pro pořízení dokladu použijte tlačítko Nový doklad

Vyplňte údaje do dokladu:

Vyberte nemovitost - patří-li celý náklad z dokladu pouze jedné konkrétní nemovitosti, vyberte zde nemovitost.

Dále používáte-li číselné řady pro doklady, vyberte ji pomocí Vyberte čís. řadu, kde je již uvedena Vámi zadaná číselná řada jako výchozí a můžete ji změnit (číselné řady pořízujete v modulu CRM->Nastavení->Číselné řady).

Chcete-li označit doklad jako opravný daňový doklad, použijte k tomu přepínač Faktura/Opravný daňový doklad.

Datum – zadejte

Dodavatel/Odběratel – začněte psát a “našeptávač začne nabízet názvy uložených dodavatelů/odběratelů“ nebo použijte ikonu panáčka pro výběr či zadání nového. Je-li odběratelem nájemce některého ze spravovaných nemovitostí, budou zde k výběru. V případě, že není nájemcem, je potřeba stejně jako dodavatele založit v adresáři v modulu Správce – příště se Vám zde již bude nabízet.

Název – zadejte popis dokladu

Text dokladu – je-li potřeba více doklad popsat, můžete zde

Var. Symbol – zadejte a pomocí ikony tří teček můžete zadat také konstantní a specifický symbol

Částka – zadejte částku (pro zadání částky a DPH, použijte ikonu knihy). Zadáváte-li doklad s DPH, bude celková částka na levé straně spočítána jako součet jednotlivých částek zadaných do složek na pravé straně.

V pravé části ihned unikátním způsobem zpracujete fakturu z pohledu začlenění do složek předpisu.

Klikněte na ikonu +. Máte-li vybranou nemovitost v záhlaví dokladu, vyberte zde pro ni složky a zadejte částky nákladů.

Patří-li náklad z dokladu více nemovitostem (není tedy vybrána nemovitost v záhlaví dokladu), klikněte na ikonu + a náklad rozčleňte do jednotlivých nemovitostí a složek dle potřeb.

TIP: chcete evidovat také náklady, které nemají platit nájemci (např. oprava střechy), ale potřebujete o nich v konkrétních domech vědět?
Použijte k tomu evidenční složky. Přečtěte si článek: Evidence ostatních nákladů

Doklad lze také uložit bez přiřazení ke složkám – v tomto případě nebude částka dokladu počítána do žádné nemovitosti jako náklad.

Zadané náklady budou také zaevidovány u konkrétních nemovitostí. Náklady najdete v modulu Nemovitost->Finance->Náklady složek.

Takto evidované doklady v modulu CRM můžete hradit transakcemi evidovanými ve Finance->Banka/Poklad a můžete na ně vytvářet platební příkazy. Budete mít k dispozici veškeré informace o dokladech. O úhradách a příkazech se více dozvíte zde: Účty/pokladny - evidence plateb (modul CRM) .

Doklady můžete jednoduše schvalovat pomocí schvalovacích procesů, o kterých se více dozvíte v článku Schvalovací procesy


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)