Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Externí rozúčtovatelé

Náklady od rozúčtovatele

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Kontakty

Zákaznická podpora

Nastavení výstupů

Aktualizováno 1 year ago od Vaňková

Jak nastavit požadované údaje v záhlaví výstupů PDF ?

Tento návod Vás provede nastavením informací v záhlaví výstupů.

1) Informace o správci

Informace o správci je použita z nastavení správce v modulu SPRÁVCE->Nastavení->Obecné

Logo se nastaví v modulu SPRÁVCE->Nastavení->Logo & Razítko

3) 4) Kontaktní informace

a) uvádí se kontakt v nastavení správce v modulu SPRÁVCE->Nastavení->Obecné

b) v případě vytvoření pracovní pozice a určení, že má být kontakt na přiřazeného pracovníka umístěn v hlavičce PDF nebude již použit kontakt z nastavení správce. Zobrazovaný e-mail a telefon je vždy ten, který má příslušný pracovník ve svém nastavení uživatele (lze zkontrolovat nebo upravit v pravém horním rohu obrazovky v ikoně "tří teček" -> nabídka Nastavení uživatele).

Pracovní pozici založíme v modulu SPRÁVCE->Nastavení->Pracovní poziceV nastavení každé nemovitosti můžete určit konkrétního pracovníka, který vykonává takto založenou pracovní pozicí pro danou nemovitost, toto nastavíte v modulu Nemovitost->Nastavení->Pracovní pozice->na zvolené pozici Akce->Upravit.

Kontakty na výstupech PDF můžeme uvést i dvě pracovní pozice, kdy každé pracovní pozici určíme na jakém řádku má být kontakt uveden. (viz. (3) a (4) na ukázkovém výstupu evidenčního listu).

Více o pracovních pozicích zde: Pracovní pozice

Příklad: za vaší společnost máte pracovníky na pozici např. Referent, kdy každý pracovník je zodpovědný za své domy. Na výstupech požadujete, aby byl kontakt vždy na konkrétního pracovníka pro daný dům. Postup nastavení: 1. v modulu Správce založte pracovní pozici Referent a určete, na kterém řádku má být kontakt v hlavičce PDF umístěn (této pozici určíte výchozího pracovníka) 2. v modulu Nemovitost určete, kdo pro konkrétní nemovitost tuto pozici vykonává (vybraný pracovník bude mít přednost před pracovníkem, kterého jste nastavili jako výchozí).

V případě použití umístění v hlavičce PDF na 2.řádku je potřeba nastavit velikost záhlaví PDF - úprava je možná v modulu SPRÁVCE->Nastavení->Obecné

Nastavení velikosti záhlaví PDF pro zobrazení 2.řádku

modul SPRÁVCE->Nastavení->Obecné - určit velikost záhlaví PDF "Větší (150%)"

Jak zobrazit v záhlaví informace o zákazníkovi (modul CRM)?

V modulu CRM->Nastavení, lze na záložce Zákazník->Obecné určit, kdo má být v záhlaví sestav uveden, zda správce, či zákazník. Na záložce Logo & Razítko můžete nastavit logo a razítko, které bude do záhlaví použito. Pokud nevyberte zde logo či razítko, bude v záhlaví použito logo a razítko správce.

Nastavení pro konkrétní nemovitost

Nastavení provedete v modulu Nemovitost -> Nastavení

ZÁHLAVÍ

V modulu Nemovitost -> Nastavení -> Pracovní pozice určíte v úpravě pracovní pozice konkrétní osoby, které vykonávají pracovní pozici a zda má být pracovní pozice uvedena na výstupu.

ZÁPATÍ

V modulu Nemovitost -> Nastavení -> Tisk nastavíte informace, které mají být zobrazeny v zápatí výstupů (informace o datu a autorovi tisku).


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)