Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Externí rozúčtovatelé

Náklady od rozúčtovatele

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Kontakty

Zákaznická podpora

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Aktualizováno 10 months ago od Vaňková

Zápočet přeplatku s dlužným předpisem či dokladem je možné provést způsoby níže popsanými.

1. ZPŮSOB

Pomocí konta

Ve Finance-Předpisy dáte předpis s přeplatkem uhradit na konto a dlužný předpis uhradit z konta. V obou případech použijete tlačítko Uhradit z konta a uhrazovaná částka bude ve stejné výši.

2. ZPŮSOB

Pomocí fiktivní platby

Do Domsys zaevidujete platby jako kdyby jste přeplatek nájemci/vlastníkovi zaplatili z účtu a dlužný předpis či doklad vám nájemce/vlastník zaplatil na účet. K tomuto účelu slouží Interní účet.

Nejdříve vytvořte v Nastavení-Účty nový účet typu Interní. Po té ve Finance-Interní vytvořte Nový výdej na úhradu předpisu či dokladu s přeplatkem a po té Nový příjem na úhradu předpisu či dokladu s nedoplatkem. Obě transakce budou ve stejné výši.

3. ZPŮSOB

Vzájemným zápočtem s možností výstupu

Chcete-li vzájemně započíst přeplatek s dlužným předpisem či dokladem vlastníka/nájemce (například zápočet přeplatku z vyúčtování s dlužným předpisem), můžete tak provést jako vytvoření zápočtu, na kterém budete evidovat jeho stav odsouhlasení, případně vytisknout k podpisu a v závěru prouhradit zahrnuté předpisy/doklady.

Zápočty jsou k dispozici v modulu Nemovitost - Finance - Zápočty.

K vytvoření použijte Nový zápočet, v kterém doplňte:

Datum - datum zápočtu, které bude uvedeno také ve výstupu a tímto datem budou po odsouhlasení zaúčtovány úhrady

Vlastník/nájemce - vyberte požadovaného vlastníka/nájemce

Interní účet k zaúčtování - vyberte účet, na kterém budou vytvořeny úhrady předpisů a dokladů. Úhrady budou vytvořeny vaším pokynem Zaúčtovat. Interní účty zakládáte v modulu Nemovitost/CRM-Nastavení-Účty.

Text do tisku - uveďte průvodní text, který bude uveden na výstupu zápočtu. Text lze vkládat také pomocí šablony - pro tento účel použijte --vyberte šablonu-- (šablony vytváříte v modulu Správce-Nastavení-Textové šablony).

Takto založený zápočet uložte.

Pro přiřazení předpisů a dokladů, které mají být vzájemně započteny, zápočet otevřete pomocí nabídky pravého tlačítka myši nebo poklikáním.

Pomocí ikony+ vložte záznamy (předpisy/doklady), stačí je označit a uložit.

Na vložených záznamech upravte částky dle potřeby. Použijte na vybraném řádku nabídku Akce či nabídku pravého tlačítka myši-Upravit. Domsys Vám napoví limit částky, kterou můžete vložit a také napoví jakou částku vyplnit, aby byl zápočet vyrovnaný do nuly.

Na evidovaných zápočtech můžete měnit stav odsouhlasí. Použijte nabídku Změna stavu nebo nabídku pravého tlačítka myši. Není-li zápočet vyrovnaný na nulu, objeví se ve sloupci "Výsledek" ikona s touto informací a na takovém zápočtu nelze změnit jeho stav.

Zápočet lze vytisknout jako vzájemný zápočet nebo jednostranný zápočet.

Odsouhlasený zápočet lze zaúčtovat. Zaúčtováním vzniknout automaticky na interním účtu transakce, které uhradí započítané předpisy a doklady. Transakce vzniknou na interním účtu, který jste vybrali při zakládání zápočtu.

K pokynu zaúčtování použijte nabídku Zaúčtování nebo nabídku pravého tlačítka myši. Zaúčtovaný zápočet lze stejnými nabídkami odúčtovat (Zrušit zaúčtování) a tím smazat vzniklé transakce.

Ve Finance-Interní se zaevidují vzniklé transakce ze zápočtu. Transakce se vytvoří přesně tak, jako by jste je zadávali ručně.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)