Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Adresáře osob a dodavatelů

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Export dokladů ve formátu ISDOC

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Aktualizováno 13 minutes ago od Vaňková

Zápočet přeplatku s dlužným předpisem či dokladem je možné provést způsoby níže popsanými.

Pomocí fiktivní platby

Do Domsys zaevidujete platby jako kdyby jste přeplatek nájemci/vlastníkovi zaplatili z účtu a dlužný předpis či doklad vám nájemce/vlastník zaplatil na účet. K tomuto účelu slouží Interní účet.

Nejdříve vytvořte v Nastavení-Účty nový účet typu Interní. Po té ve Finance-Interní vytvořte Nový výdej na úhradu předpisu či dokladu s přeplatkem a po té Nový příjem na úhradu předpisu či dokladu s nedoplatkem. Obě transakce budou ve stejné výši.

Vzájemným zápočtem s možností výstupu

Chcete-li vzájemně započíst přeplatek s dlužným předpisem či dokladem vlastníka/nájemce (například zápočet přeplatku z vyúčtování s dlužným předpisem), můžete tak provést jako vytvoření zápočtu, na kterém budete evidovat jeho stav odsouhlasení, případně vytisknout k podpisu a v závěru prouhradit zahrnuté předpisy/doklady.

Zápočty jsou k dispozici v modulu Nemovitost - Finance - Zápočty.

K vytvoření použijte Nový zápočet, v kterém doplňte:

Datum - datum zápočtu, které bude uvedeno také ve výstupu a tímto datem budou po odsouhlasení zaúčtovány úhrady

Vlastník/nájemce - vyberte požadovaného vlastníka/nájemce

Interní účet k zaúčtování - vyberte účet, na kterém budou vytvořeny úhrady předpisů a dokladů. Úhrady budou vytvořeny vaším pokynem Zaúčtovat. Interní účty zakládáte v modulu Nemovitost/CRM-Nastavení-Účty.

Text do tisku - uveďte průvodní text, který bude uveden na výstupu zápočtu. Text lze vkládat také pomocí šablony - pro tento účel použijte --vyberte šablonu-- (šablony vytváříte v modulu Správce-Nastavení-Textové šablony).

Takto založený zápočet uložte.

Pro přiřazení předpisů a dokladů, které mají být vzájemně započteny, zápočet otevřete pomocí nabídky pravého tlačítka myši nebo poklikáním.

Pomocí ikony+ vložte záznamy (předpisy/doklady), stačí je označit a uložit.

Na vložených záznamech upravte částky dle potřeby. Použijte na vybraném řádku nabídku Akce či nabídku pravého tlačítka myši-Upravit. Domsys Vám napoví limit částky, kterou můžete vložit a také napoví jakou částku vyplnit, aby byl zápočet vyrovnaný do nuly.

Na evidovaných zápočtech můžete měnit stav odsouhlasí. Použijte nabídku Změna stavu nebo nabídku pravého tlačítka myši. Není-li zápočet vyrovnaný na nulu, objeví se ve sloupci "Výsledek" ikona s touto informací a na takovém zápočtu nelze změnit jeho stav.

Zápočet lze vytisknout jako vzájemný zápočet nebo jednostranný zápočet.

Odsouhlasený zápočet lze zaúčtovat. Zaúčtováním vzniknout automaticky na interním účtu transakce, které uhradí započítané předpisy a doklady. Transakce vzniknou na interním účtu, který jste vybrali při zakládání zápočtu.

K pokynu zaúčtování použijte nabídku Zaúčtování nebo nabídku pravého tlačítka myši. Zaúčtovaný zápočet lze stejnými nabídkami odúčtovat (Zrušit zaúčtování) a tím smazat vzniklé transakce.

Ve Finance-Interní se zaevidují vzniklé transakce ze zápočtu. Transakce se vytvoří přesně tak, jako by jste je zadávali ručně.

Pomocí konta

Ruční úhrada přes konto - tento postup je méně doporučován. Tuto možnost je nutné zapnout v modulu Správce, kdy si jako správce nemovitostí určíte, že ji budete používat.

Ve Finance-Předpisy dáte předpis s přeplatkem uhradit na konto a dlužný předpis uhradit z konta. V obou případech použijete tlačítko Uhradit z konta a uhrazovaná částka bude ve stejné výši.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)