Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

Nové vyúčtování 2022

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-seznámení s funkcí

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Aktualizováno 8 months ago od Vaňková

Zápočet přeplatku s dlužným předpisem či dokladem je možné provést úhradou přes interní účet nebo vytvořit zápočet, který umožní výstup zápočtu a automatické prouhrazení předpisu.

ÚHRADA PŘEDPISŮ INTERNÍ TRANSAKCÍ

Do Domsys zaevidujete platby jako kdybyste např. přeplatek z vyúčtování nájemci/vlastníkovi zaplatili z účtu a dlužný předpis či doklad vám nájemce/vlastník zaplatil na účet. K tomuto účelu slouží Interní účet.

Nejdříve vytvořte v Nastavení-Účty nový účet typu Interní.

Po té ve Finance-Interní vytvořte Nový výdej na úhradu předpisu či dokladu s přeplatkem

a po té Nový příjem na úhradu předpisu či dokladu s nedoplatkem. Obě transakce budou ve stejné výši.

Vzniklé transakce budou v součtu 0Kč.

VZÁJEMNÝM ZÁPOČTEM S MOŽNOSTÍ VÝSTUPU

Chcete-li vzájemně započíst přeplatek s dlužným předpisem či dokladem vlastníka/nájemce (například zápočet přeplatku z vyúčtování s dlužným předpisem), můžete tak provést jako vytvoření zápočtu, na kterém budete evidovat jeho stav odsouhlasení, případně vytisknout k podpisu a v závěru prouhradit zahrnuté předpisy/doklady interními transakcemi, které budou vytvořeny automaticky.

Zápočty jsou k dispozici v modulu Nemovitost - Finance - Zápočty.

K vytvoření použijte Nový zápočet, v kterém doplňte:

Datum - datum zápočtu, které bude uvedeno také ve výstupu a tímto datem budou po odsouhlasení zaúčtovány úhrady

Vlastník/nájemce - vyberte požadovaného vlastníka/nájemce

Interní účet k zaúčtování - vyberte účet, na kterém budou vytvořeny úhrady předpisů a dokladů. Úhrady budou vytvořeny vaším pokynem Zaúčtovat. Interní účty zakládáte v modulu Nemovitost/CRM-Nastavení-Účty.

Text do tisku - uveďte průvodní text, který bude uveden na výstupu zápočtu. Text lze vkládat také pomocí šablony - pro tento účel použijte --vyberte šablonu-- (šablony vytváříte v modulu Správce-Nastavení-Textové šablony).

Takto založený zápočet uložte.

Pro přiřazení předpisů a dokladů, které mají být vzájemně započteny, zápočet otevřete pomocí nabídky pravého tlačítka myši nebo poklikáním.

Pomocí ikony+ vložte záznamy (předpisy/doklady), stačí je označit a uložit.

Na vložených záznamech upravte částky dle potřeby. Použijte na vybraném řádku nabídku Akce či nabídku pravého tlačítka myši-Upravit. Domsys Vám napoví limit částky, kterou můžete vložit a také napoví jakou částku vyplnit, aby byl zápočet vyrovnaný do nuly.

Na evidovaných zápočtech můžete měnit stav odsouhlasí. Použijte nabídku Změna stavu nebo nabídku pravého tlačítka myši. Není-li zápočet vyrovnaný na nulu, objeví se ve sloupci "Výsledek" ikona s touto informací a na takovém zápočtu nelze změnit jeho stav.

Zápočet lze vytisknout jako vzájemný zápočet nebo jednostranný zápočet.

Odsouhlasený zápočet lze zaúčtovat. Zaúčtováním vzniknout automaticky na interním účtu transakce, které uhradí započítané předpisy a doklady. Transakce vzniknou na interním účtu, který jste vybrali při zakládání zápočtu.

K pokynu zaúčtování použijte nabídku Zaúčtování nebo nabídku pravého tlačítka myši. Zaúčtovaný zápočet lze stejnými nabídkami odúčtovat (Zrušit zaúčtování) a tím smazat vzniklé transakce.

Ve Finance-Interní se zaevidují vzniklé transakce ze zápočtu. Transakce se vytvoří přesně tak, jako by jste je zadávali ručně.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)