Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Externí rozúčtovatelé

Náklady od rozúčtovatele

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Kontakty

Zákaznická podpora

Cizí měny

TIP: Na konci článku je k dispozici návod krok za krokem, který Vás provede evidencí cizí měny.

Nastavení cizích měn

Aplikace podporuje evidenci cizí měny na dokladech a transakcích pořízených na účtech (pokladnách).

Před samotnou evidencí cizí měny je potřeba pro konkrétní nemovitost či zákazníka nastavit s jakou cizí měnou bude pracováno.

Toto nastavení provedete pro konkrétní nemovitost v modulu Správce->Správce->Nemovitosti, kde na vybrané nemovitosti použijte tlačítko Upravit - cizí měny vyberte na záložce Obecné – údaj Cizí měny.

Toto nastavení provedete pro konkrétního zákazníka v modulu Správce->Správce->Zákazníci, kde na vybraném zákazníkovi použijte tlačítko Upravit - cizí měny vyberte na záložce Rozšířené – údaj Cizí měny. Nastavení zákazníka je výchozí pro všechny nemovitosti, které jsou mu přiřazeny.

Cizí měny na dokladech

Modul NEMOVITOST či CRM->Finance->Doklady

Cizí měnu lze v pořizovaném či upravovaném dokladu zaevidovat kliknutím na Cizí měna, které je dostupné u částky dokladu.

K vyplnění:

Měna – vyberte měnu
Částka v CM – zadejte celkovou částku dokladu v cizí měně
Kurz – zadejte kurz, který jste použili pro přepočet do domácí měny

Cizí měnu můžete evidovat u jednotlivých položek na pravé straně dokladu, kde přiřazujete částku složce předpisu. Měnu vyplňte do kolonky Cizí měna.

Není-li částka dokladu v cizí měně vyplněna, je automaticky doplněn součet částek v cizí měně vyplněných na položkách.

Účty v cizí měně

Modul NEMOVITOST či CRM->Finance->Účty

Používáte-li účet vedený v cizí měně, je potřeba nastavit na konkrétním účtu cizí měnu, v které je veden.

Nastavíte v modulu Nemovitost či CRM->Nastavení->Účty->v nově pořizovaném účtu cizí měnu vyberte na záložce Obecné->kolonka Cizí měna. Na již evidovaném účtu použijte tlačítko Upravit a vyplňte cizí měnu.

Tímto způsobem cizí měnu nastavíte na jakýkoliv účet – tedy i pokladny a interní účty.

Úhrady v cizí měně

Modul NEMOVITOST či CRM->Finance->Banka/Pokladna/Interní

K zaznamenání úhrad v cizí měně slouží jednoduchá evidence částek cizí měny v jednotlivých transakcích na účtu.

Transakce na účtu vedeném v cizí měně

Pořizujete-li transakce (Nový příjem/Nový výdej) na účtu vedeném v cizí měně, je třeba v transakci vyplnit také:

Částka v CM – uveďte částku v cizí měně
Kurz – zadejte kurz, který jste použili pro přepočet měny na měnu domácí
Částka v DM – uveďte částku v domácí měně

Cizí měnu můžete evidovat také u jednotlivých položek na pravé straně dokladu, kde přiřazujete částku složce předpisu, je hrazen předpis či doklad. Měnu vyplňte do kolonky Cizí měna. Nezapomeňte doplnit také částku v domácí měně.

Takto jednoduše zaevidujete kolik bylo uhrazeno v cizí i domácí měně.

Transakce v cizí měně na účtu vedeném v měně domácí

V transakci na účtu vedeném v domácí měně lze jednoduše zaevidovat výši úhrady v cizí měně.

V transakci vyplňte údaj Částka, kde zaevidujete částku v domácí měně a po té doplňte údaje o cizí měně kliknutím na Cizí měna.

K vyplnění:

Měna – vyberte měnu
Částka v CM – zadejte celkovou částku dokladu v cizí měně
Kurz – zadejte kurz, který jste použili pro přepočet do domácí měny

Cizí měnu můžete evidovat také u jednotlivých položek na pravé straně dokladu, kde přiřazujete částku složce předpisu, je hrazen předpis či doklad. Měnu vyplňte do kolonky Cizí měna. Nezapomeňte doplnit také částku v domácí měně.

Takto jednoduše zaevidujete kolik bylo uhrazeno v cizí i domácí měně.

Návod k používání cizích měn

Aplikace Domsys podporuje evidenci cizích měn na dokladech a transakcích na účtech/pokladnách.

Tento návod Vás provede potřebným nastavením pro práci s cizími měnami a samotnou evidencí.

Nastavení používaných cizích měn

Proveďte nastavení, kterým zpřístupníte v konkrétní nemovitosti nebo nemovitostech přiřazených k zákazníkovi a v něm samotném evidenci cizích měn.

Nastavení pro NEMOVITOST provedete v modulu SPRÁVCE->Správce->Nemovitosti - v úpravě konkrétní nemovitosti označte používané měny v kolonce Cizí měny.

Nastavení pro ZÁKAZNÍKA provedete v modulu SPRÁVCE->Správce->Zákazníci - v úpravě konkrétního zákazníka klikněte na záložku Rozšířené a označte používané měny v kolonce Cizí měny.

Máte-li v aplikaci vytvořeného zákazníka, ke kterému jsou přiřazeny nemovitosti, pak cizí měnu nastavíte pouze na zákazníkovi.

Práce s cizími měnami v modulu CRM je totožná s prací v modulu NEMOVITOST.

Cizí měny v dokladech

Finance->Doklady

Doklady jsou stále zadávány v domácí měně, ale navíc lze jednoduše evidovat cizí měnu. K zadání měny klikněte na Cizí měna (1) a vyberte měnu, vyplňte částku v cizí měně a kurz, který jste použili pro přepočet měn. Cizí měny lze evidovat také na položkách dokladu, kterými vkládáte částky z doklady do složek předpisu. Částku cizí měny vyplňte do kolonky Cizí měna (2). Pokud jste nezadali celkovou částku cizí měny (viz.1), pak tato částka bude po uložení automaticky sečtena z uvedených hodnot na položkách.

Takto evidované částky cizí měny na dokladech jsou k dispozici v přehledu dokladů a v detailu dokladu (2x klikněte na doklad).

Účty vedené v cizí měně

Nastavení->Účty

Potřebujete-li evidovat účty vedené v cizí měně, založte účet v Nastavení->Účty a nastavte cizí měnu (účtem se v aplikaci rozumí typ banka, pokladna, interní).

Transakce na účtu vedeném v cizí měně

Finance->Banka/Pokladna/Interní

Pořizování výdajových a příjmových transakcí je vždy v domácí měně, ale u transakcí na účtech vedených v cizí měně je navíc potřeba zaevidovat údaje o pohybu v cizí měně.

Jednoduše zaevidujete do příslušných kolonek (1) - Částka v CM, Kurz (kurz použitý k přepočtu měn), Částka v DM (částka v cizí měně).

Na pravé straně transakce, kde probíhá úhrada předpisu, dokladu či platba přímo do složky je k zaevidování cizí měny určena kolonka Cizí měna (2).

Takto jednoduše zaevidujete pohyb nejen v domácí měně, ale také v cizí měně.

Transakce na účtu vedeném v domácí měně

Finance->Banka/Pokladna/Interní

Pořizování výdajových a příjmových transakcí je vždy v domácí měně, ale u transakcí je možné zaevidovat také částku v cizí měně.

Jednoduše zaevidujete po kliknutí na Cizí měna (1).

Na pravé straně transakce, kde probíhá úhrada předpisu, dokladu či platba přímo do složky je k zaevidování cizí měny určena kolonka Cizí měna (2).

Takto jednoduše zaevidujete pohyb nejen v domácí měně, ale také v cizí měně.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)