Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Adresáře osob a dodavatelů

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Export dokladů ve formátu ISDOC

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Cizí měny

TIP: Na konci článku je k dispozici návod krok za krokem, který Vás provede evidencí cizí měny.

Nastavení cizích měn

Aplikace podporuje evidenci cizí měny na dokladech a transakcích pořízených na účtech (pokladnách).

Před samotnou evidencí cizí měny je potřeba pro konkrétní nemovitost či zákazníka nastavit s jakou cizí měnou bude pracováno.

Toto nastavení provedete pro konkrétní nemovitost v modulu Správce->Správce->Nemovitosti, kde na vybrané nemovitosti použijte tlačítko Upravit - cizí měny vyberte na záložce Obecné – údaj Cizí měny.

Toto nastavení provedete pro konkrétního zákazníka v modulu Správce->Správce->Zákazníci, kde na vybraném zákazníkovi použijte tlačítko Upravit - cizí měny vyberte na záložce Rozšířené – údaj Cizí měny. Nastavení zákazníka je výchozí pro všechny nemovitosti, které jsou mu přiřazeny.

Cizí měny na dokladech

Modul NEMOVITOST či CRM->Finance->Doklady

Cizí měnu lze v pořizovaném či upravovaném dokladu zaevidovat kliknutím na Cizí měna, které je dostupné u částky dokladu.

K vyplnění:

Měna – vyberte měnu
Částka v CM – zadejte celkovou částku dokladu v cizí měně
Kurz – zadejte kurz, který jste použili pro přepočet do domácí měny

Cizí měnu můžete evidovat u jednotlivých položek na pravé straně dokladu, kde přiřazujete částku složce předpisu. Měnu vyplňte do kolonky Cizí měna.

Není-li částka dokladu v cizí měně vyplněna, je automaticky doplněn součet částek v cizí měně vyplněných na položkách.

Účty v cizí měně

Modul NEMOVITOST či CRM->Finance->Účty

Používáte-li účet vedený v cizí měně, je potřeba nastavit na konkrétním účtu cizí měnu, v které je veden.

Nastavíte v modulu Nemovitost či CRM->Nastavení->Účty->v nově pořizovaném účtu cizí měnu vyberte na záložce Obecné->kolonka Cizí měna. Na již evidovaném účtu použijte tlačítko Upravit a vyplňte cizí měnu.

Tímto způsobem cizí měnu nastavíte na jakýkoliv účet – tedy i pokladny a interní účty.

Úhrady v cizí měně

Modul NEMOVITOST či CRM->Finance->Banka/Pokladna/Interní

K zaznamenání úhrad v cizí měně slouží jednoduchá evidence částek cizí měny v jednotlivých transakcích na účtu.

Transakce na účtu vedeném v cizí měně

Pořizujete-li transakce (Nový příjem/Nový výdej) na účtu vedeném v cizí měně, je třeba v transakci vyplnit také:

Částka v CM – uveďte částku v cizí měně
Kurz – zadejte kurz, který jste použili pro přepočet měny na měnu domácí
Částka v DM – uveďte částku v domácí měně

Cizí měnu můžete evidovat také u jednotlivých položek na pravé straně dokladu, kde přiřazujete částku složce předpisu, je hrazen předpis či doklad. Měnu vyplňte do kolonky Cizí měna. Nezapomeňte doplnit také částku v domácí měně.

Takto jednoduše zaevidujete kolik bylo uhrazeno v cizí i domácí měně.

Transakce v cizí měně na účtu vedeném v měně domácí

V transakci na účtu vedeném v domácí měně lze jednoduše zaevidovat výši úhrady v cizí měně.

V transakci vyplňte údaj Částka, kde zaevidujete částku v domácí měně a po té doplňte údaje o cizí měně kliknutím na Cizí měna.

K vyplnění:

Měna – vyberte měnu
Částka v CM – zadejte celkovou částku dokladu v cizí měně
Kurz – zadejte kurz, který jste použili pro přepočet do domácí měny

Cizí měnu můžete evidovat také u jednotlivých položek na pravé straně dokladu, kde přiřazujete částku složce předpisu, je hrazen předpis či doklad. Měnu vyplňte do kolonky Cizí měna. Nezapomeňte doplnit také částku v domácí měně.

Takto jednoduše zaevidujete kolik bylo uhrazeno v cizí i domácí měně.

Návod k používání cizích měn

Aplikace Domsys podporuje evidenci cizích měn na dokladech a transakcích na účtech/pokladnách.

Tento návod Vás provede potřebným nastavením pro práci s cizími měnami a samotnou evidencí.

Nastavení používaných cizích měn

Proveďte nastavení, kterým zpřístupníte v konkrétní nemovitosti nebo nemovitostech přiřazených k zákazníkovi a v něm samotném evidenci cizích měn.

Nastavení pro NEMOVITOST provedete v modulu SPRÁVCE->Správce->Nemovitosti - v úpravě konkrétní nemovitosti označte používané měny v kolonce Cizí měny.

Nastavení pro ZÁKAZNÍKA provedete v modulu SPRÁVCE->Správce->Zákazníci - v úpravě konkrétního zákazníka klikněte na záložku Rozšířené a označte používané měny v kolonce Cizí měny.

Máte-li v aplikaci vytvořeného zákazníka, ke kterému jsou přiřazeny nemovitosti, pak cizí měnu nastavíte pouze na zákazníkovi.

Práce s cizími měnami v modulu CRM je totožná s prací v modulu NEMOVITOST.

Cizí měny v dokladech

Finance->Doklady

Doklady jsou stále zadávány v domácí měně, ale navíc lze jednoduše evidovat cizí měnu. K zadání měny klikněte na Cizí měna (1) a vyberte měnu, vyplňte částku v cizí měně a kurz, který jste použili pro přepočet měn. Cizí měny lze evidovat také na položkách dokladu, kterými vkládáte částky z doklady do složek předpisu. Částku cizí měny vyplňte do kolonky Cizí měna (2). Pokud jste nezadali celkovou částku cizí měny (viz.1), pak tato částka bude po uložení automaticky sečtena z uvedených hodnot na položkách.

Takto evidované částky cizí měny na dokladech jsou k dispozici v přehledu dokladů a v detailu dokladu (2x klikněte na doklad).

Účty vedené v cizí měně

Nastavení->Účty

Potřebujete-li evidovat účty vedené v cizí měně, založte účet v Nastavení->Účty a nastavte cizí měnu (účtem se v aplikaci rozumí typ banka, pokladna, interní).

Transakce na účtu vedeném v cizí měně

Finance->Banka/Pokladna/Interní

Pořizování výdajových a příjmových transakcí je vždy v domácí měně, ale u transakcí na účtech vedených v cizí měně je navíc potřeba zaevidovat údaje o pohybu v cizí měně.

Jednoduše zaevidujete do příslušných kolonek (1) - Částka v CM, Kurz (kurz použitý k přepočtu měn), Částka v DM (částka v cizí měně).

Na pravé straně transakce, kde probíhá úhrada předpisu, dokladu či platba přímo do složky je k zaevidování cizí měny určena kolonka Cizí měna (2).

Takto jednoduše zaevidujete pohyb nejen v domácí měně, ale také v cizí měně.

Transakce na účtu vedeném v domácí měně

Finance->Banka/Pokladna/Interní

Pořizování výdajových a příjmových transakcí je vždy v domácí měně, ale u transakcí je možné zaevidovat také částku v cizí měně.

Jednoduše zaevidujete po kliknutí na Cizí měna (1).

Na pravé straně transakce, kde probíhá úhrada předpisu, dokladu či platba přímo do složky je k zaevidování cizí měny určena kolonka Cizí měna (2).

Takto jednoduše zaevidujete pohyb nejen v domácí měně, ale také v cizí měně.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)