Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

Nové vyúčtování 2022

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-seznámení s funkcí

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Náklady příštích období

Mzdy

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Výstup ročního vyúčtování

Aktualizováno 2 weeks ago od Vaňková

Tisk vyúčtování pro jednotlivé vlastníky/nájemce provedete pomocí Výstupy->Vyúčtování. Výstupy je možné provést pro jedno či více označených vyúčtování.

Tisk vyúčtování také naleznete ve Vlastníci/Nájemci-Výstupy-Roční vyúčtování.

Pro následný oboustranný tisk uloženého vyúčtování zvolte volbu Oboustranný tisk Ano (2).

Výsledek vyúčtování pro vlastníka/nájemce si lze také i bez tisku prohlédnout otevřením řádku vyúčtování (pravé tlačítko myši -> Otevřít).

Má-li vlastník/nájemce k jednomu variabilnímu symbolu přiřazeno více jednotek, pak k vyúčtování jednotlivých jednotek se vytiskne i souhrnný list. V úpravě vlastníka/nájemce na záložce Ostatní můžete upřesnit, zda souhrnný list má být použit a jak má vypadat. Pro výstup vyúčtování se souhrnným listem vyberte ve Správa-Vyúčtování-Výstupy či Vlastník/Nájemce-Výstupy výstup nazvaný Roční vyúčtování.

Nastavení pro vlastníka/nájemce s více jednotkami uděláte v nabídce Vlastníci/Nájemci, kde na záložce Vlastníci/Nájemci dáte vlastníka/nájemce upravit a na záložce Ostatní nastavíte potřebné.

Možnosti nastavení výstupu pro více jednotek pod jedním variabilním symbolem:

Sečíst výsledky vyúčtování = k ročním vyúčtováním bude přidán souhrnný list, na kterém se zobrazí celkový součet přeplatků s nedoplatky. Výstup ve Správa-Vyúčtování bude místo informace k platbě na psáno, že příjemce služeb má vytvořeno vyúčtování pro několik jednotek. Toto je výstup vyúčtování pouze jedné z nich. Informace k úhradě jsou součástí souhrnného listu vyúčtování.

Sečíst zvlášť přeplatky a nedoplatky = k ročním vyúčtováním bude přidán souhrnný list, na kterém se zobrazí zvlášť součet přeplatků a zvlášť součet nedoplatků. Výstup ve Správa-Vyúčtování bude místo informace k platbě na psáno, že příjemce služeb má vytvořeno vyúčtování pro několik jednotek. Toto je výstup vyúčtování pouze jedné z nich. Informace k úhradě jsou součástí souhrnného listu vyúčtování.

Samostatně po jednotkách = zobrazí se vyúčtování pro každou jednotku samostatně i s informacemi k platbě

NASTAVITELNÉ SOUČÁSTI VÝSTUPU VYÚČTOVÁNÍ

Úprava textů (poučení a legenda), splatností a měsíce předpisu

I po uložení vyúčtování je možno upravovat texty v Poučení či Legendě, data splatností či reklamace a měsíc pro vytvoření předpisu a to jak pro všechna vyúčtování nebo jen pro vybraná.

Upravíte pomocí tlačítka Upravit:

záložka Obecné - upravíte měsíc do předpisu

záložka Zpráva - upravíte poučení a legendu s daty splatností a reklamací

záložka Splatnost - upravíte splatnost, kterou bude mít vytvořený předpis

Informace dle vyhlášky o měřidlech, přehled spotřeb za nemovitost, koeficienty pro přepočty spotřeb

Měřidla s náměry

Zobrazení měřidel ve vyúčtování ovlivníte nastavením na měřící soustavě.

modul Nemovitost-Nemovitost-Měřidla-Měřící soustava, kde v úpravě soustavy na záložce Vyúčtování nastavíte Zobrazit měřidla ve vyúčtování Ano/Ne.

Nechcete-li uvést měřidla a to např. z důvodu, že rozúčtování provádí externí rozúčtovatel, stačí u měřící soustavy nastavit "Zobrazit měřidla ve vyúčtování NE".

Přehled dodávek za nemovitost (spotřeby a náklady za m2 a cena za MJ)

Přehled je určen pro náklady, které jsou měřeny měřidly a jsou opodstatněné vyhláškou. Přehled spotřeb je zobrazen v případě, kdy do pořizovaných nákladů vložíte spotřebu (spotřebu vložíte v úpravě dokladu ve Finance-Doklady kliknutím na Spotřeba u konkrétní složky předpisu).

Koeficienty použité pro přepočty podlahové plochy nebo započitatelné podlahové plochy a pro přepočty odečtů měřidel

Zobrazení koeficientů ve vyúčtování ovlivníte nastavením na měřící soustavě.

modul Nemovitost-Nemovitost-Měřidla-Měřící soustava, kde v úpravě soustavy na záložce Vyúčtování nastavíte Zobrazit koeficienty měřidel ve vyúčtování Ano/Ne.

Přílohy vyúčtování

Přílohou k vyúčtování může být:

Zahrnuté platby - seznam zahrnutých plateb, kterým lze zkontrolovat celkovou uhrazenou částku uvedenou ve vyúčtování (seznam zahrnutých plateb Domsys vytvoří automaticky sám)

PDF přílohy - všechny pdf dokumenty, které jsou uložené v aktovce vyúčtování. Např. protokoly od rozúčtovatelů (více: Protokoly od rozúčtovatele )

Srovnání spotřeb - zobrazení grafů a porovnání dle vyhlášek a nařízení vlády (více: Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky )

Číslo účtu uvedené pro úhradu vyúčtování

pro NEDOPLATEK

Má-li vlastník/nájemce vybrán v kolonce "Účet pro platby" bankovní účet (ať výchozí či jiný ze seznamu účtů),  je tento účet také uveden ve vyúčtování v informaci pro úhradu nedoplatku.

Má-li vlastník/nájemce nastaven způsob platby pokladnou či Sipo, pak ve vyúčtování je uveden účet nastavený jako výchozí pro platby předpisů (ověříte v Nastavení-Účty) nebo se uvede číslo účtu nastavené v sadě, do které mají vznikat předpisy na vyúčtování (ověříte v Nastavení-Sady předpisů.

pro PŘEPLATEK

Číslo účtu pro vrácení přeplatku nastavíte osobě vlastníka/nájemce ve Vlastníci/Nájemci-Adresář, kde u konkrétní osoby kliknete na tlačítko Nastavit účet, kde vypíšete konkrétní účet nebo vyberete z účtů, z kterých vlastník/nájemce platí (účty jsou automaticky nabízeny pokud platby evidujete importem).

Má vlastník/nájemce více odpovědných osob? Pak v úpravě vlastníka/nájemce na záložce Ostatní vyberte osobu, které má být přeplatek vrácen.

Neuhrazené položky neovlivněné vyúčtováním

Má-li vlastník/nájemce i po vyúčtování dlužné předpisy, kde dluh tvoří položky (složky předpisu), které se nevyúčtovávají, tedy nejsou ovlivněny vyúčtováním, pak tyto dlužné částky jsou zobrazeny pod výsledkem vyúčtování v sekci s názvem Neuhrazené položky do konce roku neovlivněné vyúčtováním.

Zobrazení takovýchto položek lze ovlivnit v:

  1. Nastavení-Sady předpisu, kde v úpravě sady určíte zobrazení neuhrazených předpisů
  1. Nastavení-Nemovitost-Vyúčtování, kde pro běžnou sadu určíte zobrazení neuhrazených předpisů
  1. Finance-Předpisy, kde v úpravě konkrétních předpisů (lze označním více předpisů nastavit hromadně) určíte zobrazení ve vyúčtování


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)