Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Adresáře osob a dodavatelů

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Export dokladů ve formátu ISDOC

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Výstup ročního vyúčtování

Aktualizováno 3 months ago od Vaňková

Tisk vyúčtování pro jednotlivé vlastníky/nájemce provedete pomocí Výstupy->Vyúčtování. Výstupy je možné provést pro jedno či více označených vyúčtování.

Tisk vyúčtování také naleznete ve Vlastníci/Nájemci-Výstupy-Roční vyúčtování.

Pro následný oboustranný tisk uloženého vyúčtování zvolte volbu Oboustranný tisk Ano (2).

Výsledek vyúčtování pro vlastníka/nájemce si lze také i bez tisku prohlédnout otevřením řádku vyúčtování (pravé tlačítko myši -> Otevřít).

Má-li vlastník/nájemce k jednomu variabilnímu symbolu přiřazeno více jednotek, pak k vyúčtování jednotlivých jednotek se vytiskne i souhrnný list. V úpravě vlastníka/nájemce na záložce Ostatní můžete upřesnit, zda souhrnný list má být použit a jak má vypadat. Pro výstup vyúčtování se souhrnným listem vyberte ve Správa-Vyúčtování-Výstupy či Vlastník/Nájemce-Výstupy výstup nazvaný Roční vyúčtování.

Nastavení pro vlastníka/nájemce s více jednotkami uděláte v nabídce Vlastníci/Nájemci, kde na záložce Vlastníci/Nájemci dáte vlastníka/nájemce upravit a na záložce Ostatní nastavíte potřebné.

Možnosti nastavení výstupu pro více jednotek pod jedním variabilním symbolem:

Sečíst výsledky vyúčtování = k ročním vyúčtováním bude přidán souhrnný list, na kterém se zobrazí celkový součet přeplatků s nedoplatky. Výstup ve Správa-Vyúčtování bude místo informace k platbě na psáno, že příjemce služeb má vytvořeno vyúčtování pro několik jednotek. Toto je výstup vyúčtování pouze jedné z nich. Informace k úhradě jsou součástí souhrnného listu vyúčtování.

Sečíst zvlášť přeplatky a nedoplatky = k ročním vyúčtováním bude přidán souhrnný list, na kterém se zobrazí zvlášť součet přeplatků a zvlášť součet nedoplatků. Výstup ve Správa-Vyúčtování bude místo informace k platbě na psáno, že příjemce služeb má vytvořeno vyúčtování pro několik jednotek. Toto je výstup vyúčtování pouze jedné z nich. Informace k úhradě jsou součástí souhrnného listu vyúčtování.

Samostatně po jednotkách = zobrazí se vyúčtování pro každou jednotku samostatně i s informacemi k platbě

Odeslání vyúčtování

Vyúčtování hromadně zašlete v Komunikace->Nový e-mail/Nový dopis, kde jako přílohu vyberte Vyúčtování. Vlastníkům/nájemcům s více jednotkami pod jedním variabilním symbolem se odešle výstup dle nastavení vlastníka (tedy včetně souhrnného listu, pokud tak má nastaveno).

Chcete-li odeslat vyúčtování hromadně všem, zadejte do komu Celá nemovitost a Domsys sám naplní seznam příjemců. Do předmětu a Zprávy napište svůj text a v Příloha vyberte Vyúčtování. Použijte tlačítko Pokračovat a uvídíte všechny maily, které Domsys vytvoří - každému příjemci bude vytvořen samostatný mail s jeho vyúčtováním. U každého příjemce kliknutím na Ano/Ne můžete upřesnit komu má být odesláno. Kliknutím na Odeslat se připraví zprávy s vyúčtování do záložky Odeslaná pošta, kde během následujících deseti minut máte ještě možnost zprávu zrušit. Po 10 minutách budou zprávy odeslány.

Úprava textů (poučení a legenda), splatností a měsíce předpisu

I po uložení vyúčtování je možno upravovat texty v Poučení či Legendě, data splatností či reklamace a měsíc pro vytvoření předpisu a to jak pro všechna vyúčtování nebo jen pro vybraná.

Upravíte pomocí tlačítka Upravit:

záložka Obecné - upravíte měsíc do předpisu

záložka Zpráva - upravíte poučení a legendu s daty splatností a reklamací

záložka Splatnost - upravíte splatnost, kterou bude mít vytvořený předpis

Informace o měřidlech a přehled spotřeb i za celou nemovitost

Součástí výstupu vyúčtování jsou informace o měřidlech konkrétní jednotky s jejich stavy a přehled spotřeb za celou nemovitost.

Přehled spotřeb je zobrazen v případě, kdy do pořizovaných nákladů vložíte spotřebu (spotřebu vložíte v úpravě dokladu ve Finance-Doklady kliknutím na Spotřeba u konkrétní složky předpisu).

Nechcete-li uvést měřidla a to např. z důvodu, že rozúčtování provádí externí rozúčtovatel, stačí u měřící soustavy nastavit "Zobrazit měřidla ve vyúčtování NE". Na stejném místě naleznete nastavení "Zobrazit koeficienty měřidel ve vyúčtování ANO/NE" - toto lze provést i bez nutnosti mazat již hotová vyúčtování.

Přílohy vyúčtování

Přílohou k vyúčtování může být:

Zahrnuté platby - zahrnutých plateb, kterým lze zkontrolovat celkovou uhrazenou částku uvedenou ve vyúčtování.

PDF přílohy - všechny pdf dokumenty, které jsou uložené v aktovce vyúčtování

Číslo účtu uvedené pro úhradu vyúčtování

pro NEDOPLATEK

Má-li vlastník/nájemce vybrán v kolonce "Účet pro platby" bankovní účet (ať výchozí či jiný ze seznamu účtů),  je tento účet také uveden ve vyúčtování v informaci pro úhradu nedoplatku.

Má-li vlastník/nájemce nastaven způsob platby pokladnou či Sipo, pak ve vyúčtování je uveden účet nastavený jako výchozí pro platby předpisů (ověříte v Nastavení-Účty) nebo se uvede číslo účtu nastavené v sadě, do které mají vznikat předpisy na vyúčtování (ověříte v Nastavení-Sady předpisů.

pro PŘEPLATEK

Číslo účtu pro vrácení přeplatku nastavíte osobě vlastníka/nájemce ve Vlastníci/Nájemci-Adresář, kde u konkrétní osoby kliknete na tlačítko Nastavit účet, kde vypíšete konkrétní účet nebo vyberete z účtů, z kterých vlastník/nájemce platí (účty jsou automaticky nabízeny pokud platby evidujete importem).

Má vlastník/nájemce více odpovědných osob? Pak v úpravě vlastníka/nájemce na záložce Ostatní vyberte osobu, které má být přeplatek vrácen.

Neuhrazené položky neovlivněné vyúčtováním

Má-li vlastník/nájemce i po vyúčtování dlužné předpisy, kde dluh tvoří položky (složky předpisu), které se nevyúčtovávají, tedy nejsou ovlivněny vyúčtováním, pak tyto dlužné částky jsou zobrazeny pod výsledkem vyúčtování v sekci s názvem Neuhrazené položky do konce roku neovlivněné vyúčtováním.

Zobrazení takovýchto položek lze ovlivnit v:

  1. Nastavení-Sady předpisu, kde v úpravě sady určíte zobrazení neuhrazených předpisů
  1. Nastavení-Nemovitost-Vyúčtování, kde pro běžnou sadu určíte zobrazení neuhrazených předpisů
  1. Finance-Předpisy, kde v úpravě konkrétních předpisů (lze označním více předpisů nastavit hromadně) určíte zobrazení ve vyúčtování


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)