Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení/zadání hodnot

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Koeficienty, plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Vyúčtování fondu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Změna složky ve vytvořeném předpisu

Hromadné rozdělení předepsané částky procentem (ze složky do jiné složky)

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul Nemovitost)

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Účty - automatický import z MONETA Money Bank

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Bankovní API - když propojení nefunguje?

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů, dokladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů (evidenční složky)

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Změna složky nákladu (přesunutí mezi složkami)

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Doklady vydané-vystavení jednorázové faktury, nastavení výstupu

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Podklady pro/od rozúčtovatele

Ruční vložení nákladů od rozúčtovatele

Import nákladů od rozúčtovatele

Nastavení párování importu od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Nastavení rozúčtování vytápění, ohřevu teplé vody

Roční vyúčtování

Vyúčtování - specifika pronájmů

Výstup ročního vyúčtování a možné zobrazení

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů (Helpdesk)

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Portál pro vlastníky - co nabízí?

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Mobilní aplikace Domsys (APP)

APP 2024 představení nové mobilní aplikace

APP 2024 mobilní aplikace - instalace a přihlášení

APP 2024 mobilní aplikace - Helpdesk

APP 2024 mobilní aplikace - Portál

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů - informace v záhlaví a zápatí

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Hromadné odeslání chytrou zprávou

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů-odesílatel,podpis,logo

Nastavení e-mailů - údaje uživatele, který odesílá

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-jak to funguje?

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3 - nastavení a export z Domsys

Money - upřesnění pro export dokladů s DPH

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

PREMIER XML-export dokladů z Domsys

PREMIER XML-export předpisů z Domsys

PREMIER-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Vyúčtování v účetnictví

Užitečné funkce

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu uživateli

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Co dělat když je problém s přihlášením

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Novinky Domsys 9 v ročním vyúčtování pro rok 2022

Kontakty

Zákaznická podpora

Výstup ročního vyúčtování a možné zobrazení

Aktualizováno od Vaňková

Příklad výstupu vyúčtování:
Tisk vyúčtování pro jednotlivé vlastníky/nájemce provedete pomocí Výstupy->Vyúčtování. Výstupy je možné provést pro jedno či více označených vyúčtování.
Tisk vyúčtování také naleznete ve Vlastníci/Nájemci-Výstupy-Roční vyúčtování.

Pro následný oboustranný tisk uloženého vyúčtování zvolte volbu Oboustranný tisk Ano.

Má-li vlastník/nájemce k jednomu variabilnímu symbolu přiřazeno více jednotek, pak k vyúčtování jednotlivých jednotek se vytiskne i souhrnný list. V úpravě vlastníka/nájemce na záložce Ostatní můžete upřesnit, zda souhrnný list má být použit a jak má vypadat. Pro výstup vyúčtování se souhrnným listem vyberte ve Správa-Vyúčtování-Výstupy či Vlastník/Nájemce-Výstupy výstup nazvaný Roční vyúčtování.

Nastavení pro vlastníka/nájemce s více jednotkami uděláte v nabídce Vlastníci/Nájemci, kde na záložce Vlastníci/Nájemci dáte vlastníka/nájemce upravit a na záložce Ostatní nastavíte potřebné.

Možnosti nastavení výstupu pro více jednotek pod jedním variabilním symbolem:

Sečíst výsledky vyúčtování = k ročním vyúčtováním bude přidán souhrnný list, na kterém se zobrazí celkový součet přeplatků s nedoplatky. Výstup ve Správa-Vyúčtování bude místo informace k platbě na psáno, že příjemce služeb má vytvořeno vyúčtování pro několik jednotek. Toto je výstup vyúčtování pouze jedné z nich. Informace k úhradě jsou součástí souhrnného listu vyúčtování.

Sečíst zvlášť přeplatky a nedoplatky = k ročním vyúčtováním bude přidán souhrnný list, na kterém se zobrazí zvlášť součet přeplatků a zvlášť součet nedoplatků. Výstup ve Správa-Vyúčtování bude místo informace k platbě na psáno, že příjemce služeb má vytvořeno vyúčtování pro několik jednotek. Toto je výstup vyúčtování pouze jedné z nich. Informace k úhradě jsou součástí souhrnného listu vyúčtování.

Samostatně po jednotkách = zobrazí se vyúčtování pro každou jednotku samostatně i s informacemi k platbě

Příklad souhrnného listu:

NASTAVITELNÉ SOUČÁSTI VÝSTUPU VYÚČTOVÁNÍ

Text zprávy

Při vytváření vyúčtování máte možnost v rámci výstupu zobrazit průvodní text a to v kroku Zpráva, kde je výchoze zobrazen námi nabízený text. Tento text můžete dle potřeby změnit. Text bude pro danou nemovitost zapamatován i pro další vyúčtování. Text můžete vložit i pomocí Textových šablon. Šablony vytvoříte v modulu Správce-Nastavení-Textové šablony.

Text můžete vložit i pomocí Textových šablon. Šablony vytvoříte v modulu Správce-Nastavení-Textové šablony, kdy šabloně určíte typ šablony Vyúčtování.

Úprava textu zprávy (poučení a legenda), splatností a měsíce předpisu v uloženém vyúčtování

I po uložení vyúčtování je možno upravovat texty v Poučení či Legendě, data splatností či reklamace a měsíc pro vytvoření předpisu a to jak pro všechna vyúčtování nebo jen pro vybraná.

Upravíte pomocí tlačítka Upravit:

záložka Obecné - upravíte měsíc do předpisu

záložka Zpráva - upravíte poučení a legendu s daty splatností a reklamací

záložka Splatnost - upravíte splatnost, kterou bude mít vytvořený předpis

Informace dle vyhlášky o měřidlech, přehled spotřeb za nemovitost, koeficienty pro přepočty spotřeb

Měřidla s náměry

Zobrazení měřidel ve vyúčtování ovlivníte nastavením na měřící soustavě.

modul Nemovitost-Nemovitost-Měřidla-Měřící soustava, kde v úpravě soustavy na záložce Vyúčtování nastavíte Zobrazit měřidla ve vyúčtování Ano/Ne.

Nechcete-li uvést měřidla a to např. z důvodu, že rozúčtování provádí externí rozúčtovatel, stačí u měřící soustavy nastavit "Zobrazit měřidla ve vyúčtování NE".

Přehled dodávek za nemovitost (spotřeby a náklady za m2 a cena za MJ)

Přehled je určen pro náklady, které jsou měřeny měřidly a jsou opodstatněné vyhláškou. Přehled spotřeb je zobrazen v případě, kdy do pořizovaných nákladů vložíte spotřebu (spotřebu vložíte v úpravě dokladu ve Finance-Doklady kliknutím na Spotřeba u konkrétní složky předpisu).

Koeficienty použité pro přepočty podlahové plochy nebo započitatelné podlahové plochy a pro přepočty odečtů měřidel

Zobrazení koeficientů ve vyúčtování ovlivníte nastavením na měřící soustavě.

modul Nemovitost-Nemovitost-Měřidla-Měřící soustava, kde v úpravě soustavy na záložce Vyúčtování nastavíte Zobrazit koeficienty měřidel ve vyúčtování Ano/Ne.

Podpis a razítko

Podpis

Nabízejí se podpisy, které má přihlášený uživatel vytvořené v Nastavení uživatele.

Podpis vytvoříte v ikoně tří teček-Nastavení uživatele.

Razítko

Nastavíte v modulu Správce-Nastavení, kde na záložce Logo & razítko nastavíte razítko pro správce a na záložce Obecné - Výchozí nastavení uživatele nastavíte své (uživatele, který je přihlášený v aplikaci).

Více o nastavení zde: Nastavení výstupů-razítka a loga

Přílohy vyúčtování

Přílohou k vyúčtování může být:

PDF přílohy - všechny pdf dokumenty, které jsou uložené v aktovce vyúčtování. Např. protokoly od rozúčtovatelů (více: Protokoly od rozúčtovatele )

Zahrnuté platby - seznam zahrnutých plateb, kterým lze zkontrolovat celkovou uhrazenou částku uvedenou ve vyúčtování (seznam zahrnutých plateb Domsys vytvoří automaticky sám). Tato příloha se nabídne v případě, že je vyúčtování oproti uhrazeno.

Srovnání spotřeb - zobrazení grafů a porovnání dle vyhlášek a nařízení vlády (více: Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky )

Číslo účtu uvedené pro úhradu vyúčtování

pro NEDOPLATEK

Má-li vlastník/nájemce vybrán v kolonce "Účet pro platby" bankovní účet (ať výchozí či jiný ze seznamu účtů),  je tento účet také uveden ve vyúčtování v informaci pro úhradu nedoplatku.

Má-li vlastník/nájemce nastaven způsob platby pokladnou či Sipo, pak ve vyúčtování je uveden účet nastavený jako výchozí pro platby předpisů (ověříte v Nastavení-Účty) nebo se uvede číslo účtu nastavené v sadě, do které mají vznikat předpisy na vyúčtování (ověříte v Nastavení-Sady předpisů.

pro PŘEPLATEK

Číslo účtu pro vrácení přeplatku nastavíte osobě vlastníka/nájemce ve Vlastníci/Nájemci-Adresář, kde u konkrétní osoby kliknete na tlačítko Nastavit účet, kde vypíšete konkrétní účet nebo vyberete z účtů, z kterých vlastník/nájemce platí (účty jsou automaticky nabízeny pokud platby evidujete importem).

Má vlastník/nájemce více odpovědných osob? Pak v úpravě vlastníka/nájemce na záložce Ostatní vyberte osobu, které má být přeplatek vrácen.

Neuhrazené položky neovlivněné vyúčtováním

Má-li vlastník/nájemce i po vyúčtování dlužné předpisy, kde dluh tvoří položky (složky předpisu), které se nevyúčtovávají, tedy nejsou ovlivněny vyúčtováním, pak tyto dlužné částky jsou zobrazeny pod výsledkem vyúčtování v sekci s názvem Neuhrazené položky do konce roku neovlivněné vyúčtováním.

Zobrazení takovýchto položek lze nastavit pro:

  1. SADU PŘEDPISU

Nastavení-Sady předpisu, kde v úpravě sady určíte zobrazení neuhrazených předpisů

  1. BĚŽNOU SADU

Nastavení-Nemovitost-Vyúčtování, kde pro běžnou sadu určíte zobrazení neuhrazených předpisů

  1. KONKRÉTNÍ PŘEDPIS

Finance-Předpisy, kde v úpravě konkrétního předpisu (lze označním více předpisů nastavit hromadně) můžete nastavit zobrazení ve vyúčtování


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)