Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Adresáře osob a dodavatelů

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Porovnání exportů/importů do/z účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Předkontace

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Upozornění na konec nájemních smluv

Aktualizováno 3 months ago od Vaňková

Na končící nájemní smlouvy můžete být upozorňováni. Upozorňováno je na základě data, do kterého smlouva je platná. U každé smlouvy/nájemce (dle zvoleného režimu nájemních smluv) máte možnost nastavit jak dopředu o konci chcete vědět.

Ve zjednodušeném režimu evidujete v modulu Nemovitost-Nájemci-v úpravě nájemce na záložce Podmínky:

V komplexním režimu evidujete v modulu Nemovitost-Nájemci-v úpravě nájemní smlouvy na záložce Obecné a Platnost

.

Nastavení upozornění:

1. NASTAVTE PRACOVNÍ POZICI

Upozornění probíhá pomocí pracovních pozic, které mají přiřazeny konkrétní uživatele.

  1. Vytvořte nebo upravte pracovní pozici v modulu Správce-Nastavení-Pracovní pozice a zvolte jí, že má být upozorněna na konce smluv. Pracovní pozici nastavte výchozího pracovníka. Evidované pracovní pozice jsou k dispozici také v jednotlivých domech, kdy v modulu Nemovitost-Nastavení-Pracovní pozice můžete pro konkrétní dům zvolit konkrétního pracovníka, který má danou nemovitost na starost.
    Neznáte použití pracovních pozic? Podívejte se na článek, v kterém je vysvětlení: Pracovní pozice

  1. Evidované pracovní pozice jsou k dispozici také v jednotlivých domech, kdy v modulu Nemovitost-Nastavení-Pracovní pozice můžete pro konkrétní dům zvolit konkrétního pracovníka, který má danou nemovitost na starost.
2. ZVOLTE FORMU UPOZORNĚNÍ. DOMSYS UMOŽŇUJE DVA ZPŮSOBY UPOZORNĚNÍ

1. způsob:

Upozorněn může být uživatel pomocí vytvořeného úkolu v jeho kalendáři. Upozornění vidí pouze on.

  1. V modulu Správce-Nastavení dejte tlačítko Upravit a na záložce Upozornění zvolte u expirace činností Zobrazit v kalendáři.
  1. Tímto začne Domsys konkrétním uživatelům vytvářet úkoly v kalendáři. O vytvoření nového úkolu na upozornění se zobrazí červená tečka na ikoně kalendáře.

Chcete vědět jak kalendář funguje a co umí?
Podívejte se na článek: Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů .

2. způsob:

Na blížící se konec nájemní smlouvy bude automaticky vytvořen tiket v modulu HelpDesk. Tiket bude mít konkrétní osobu, která jej má vyřešit. Tikety mohou vidět všichni uživatelé správce.

  1. V modulu Správce-Nastavení-Tikety vytvořte frontu, do které budou tikety s upozorněním na konec nájemních smluv vkládány. Frontě určíte řešitele výběrem konkrétní pracovní pozice.
  1. V modulu Správce-Nastavení dejte tlačítko Upravit a na záložce Upozornění zvolte u expirace činností konkrétní frontu.
  1. Na upozornění budou vytvářeny tikety do modulu HelpDesk. Při vytvoření tiketu uživatel obdrží mail - nastavení zasílání mailů je v ikoně tří teček-Nastavení-Upozornění.
  1. O vytvoření upozornění je zobrazena červená ikona u zvonečku, kde je možné si upozornění prohlédnout a rovnou prokliknout k detailům do modulu HelpDesk. Všechny tikety naleznete v modulu HelpDesk.

O tiketech (modulu HelpDesk) je více v článku: Požadavky s vytvářením tiketů
3. UPOZORNĚNÍ NAPLÁNOVANÁ V KALENDÁŘI

Jak upozornění vytvořené prvním způsobem, tak vytvořený tiket se naplánuje uživateli jako úkol k vyřešení do jeho kalendáře. V kalendáři můžete označit úkoly jako vyřešené.

Seznam naplánovaných úkolů můžete obdržet také na mail. V ikoně tří teček-Nastavení na záložce Upozornění nastavíte četnost zasílání.

Chcete vědět jak kalendář funguje a co umí?
Podívejte se na článek: Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů .


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)