Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Adresáře osob a dodavatelů

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Export dokladů ve formátu ISDOC

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Upozornění na konec nájemních smluv

Aktualizováno 8 months ago od Vaňková

Na končící nájemní smlouvy můžete být upozorňováni. Upozorňováno je na základě data, do kterého smlouva je platná. U každé smlouvy/nájemce (dle zvoleného režimu nájemních smluv) máte možnost nastavit jak dopředu o konci chcete vědět.

Ve zjednodušeném režimu evidujete v modulu Nemovitost-Nájemci-v úpravě nájemce na záložce Podmínky:

V komplexním režimu evidujete v modulu Nemovitost-Nájemci-v úpravě nájemní smlouvy na záložce Obecné a Platnost

.

Nastavení upozornění:

1. NASTAVTE PRACOVNÍ POZICI

Upozornění probíhá pomocí pracovních pozic, které mají přiřazeny konkrétní uživatele.

  1. Vytvořte nebo upravte pracovní pozici v modulu Správce-Nastavení-Pracovní pozice a zvolte jí, že má být upozorněna na konce smluv. Pracovní pozici nastavte výchozího pracovníka. Evidované pracovní pozice jsou k dispozici také v jednotlivých domech, kdy v modulu Nemovitost-Nastavení-Pracovní pozice můžete pro konkrétní dům zvolit konkrétního pracovníka, který má danou nemovitost na starost.
    Neznáte použití pracovních pozic? Podívejte se na článek, v kterém je vysvětlení: Pracovní pozice

  1. Evidované pracovní pozice jsou k dispozici také v jednotlivých domech, kdy v modulu Nemovitost-Nastavení-Pracovní pozice můžete pro konkrétní dům zvolit konkrétního pracovníka, který má danou nemovitost na starost.
2. ZVOLTE FORMU UPOZORNĚNÍ. DOMSYS UMOŽŇUJE DVA ZPŮSOBY UPOZORNĚNÍ

1. způsob:

Upozorněn může být uživatel pomocí vytvořeného úkolu v jeho kalendáři. Upozornění vidí pouze on.

  1. V modulu Správce-Nastavení dejte tlačítko Upravit a na záložce Upozornění zvolte u expirace činností Zobrazit v kalendáři.
  1. Tímto začne Domsys konkrétním uživatelům vytvářet úkoly v kalendáři. O vytvoření nového úkolu na upozornění se zobrazí červená tečka na ikoně kalendáře.

Chcete vědět jak kalendář funguje a co umí?
Podívejte se na článek: Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů .

2. způsob:

Na blížící se konec nájemní smlouvy bude automaticky vytvořen tiket v modulu HelpDesk. Tiket bude mít konkrétní osobu, která jej má vyřešit. Tikety mohou vidět všichni uživatelé správce.

  1. V modulu Správce-Nastavení-Tikety vytvořte frontu, do které budou tikety s upozorněním na konec nájemních smluv vkládány. Frontě určíte řešitele výběrem konkrétní pracovní pozice.
  1. V modulu Správce-Nastavení dejte tlačítko Upravit a na záložce Upozornění zvolte u expirace činností konkrétní frontu.
  1. Na upozornění budou vytvářeny tikety do modulu HelpDesk. Při vytvoření tiketu uživatel obdrží mail - nastavení zasílání mailů je v ikoně tří teček-Nastavení-Upozornění.
  1. O vytvoření upozornění je zobrazena červená ikona u zvonečku, kde je možné si upozornění prohlédnout a rovnou prokliknout k detailům do modulu HelpDesk. Všechny tikety naleznete v modulu HelpDesk.

O tiketech (modulu HelpDesk) je více v článku: Požadavky s vytvářením tiketů
3. UPOZORNĚNÍ NAPLÁNOVANÁ V KALENDÁŘI

Jak upozornění vytvořené prvním způsobem, tak vytvořený tiket se naplánuje uživateli jako úkol k vyřešení do jeho kalendáře. V kalendáři můžete označit úkoly jako vyřešené.

Seznam naplánovaných úkolů můžete obdržet také na mail. V ikoně tří teček-Nastavení na záložce Upozornění nastavíte četnost zasílání.

Chcete vědět jak kalendář funguje a co umí?
Podívejte se na článek: Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů .


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)