Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Vyúčtování fondu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul Nemovitost)

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Bankovní API - když propojení nefunguje?

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů (evidenční složky)

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

Nové vyúčtování 2022

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-jak to funguje?

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu uživateli

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Co dělat když je problém s přihlášením

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Upozornění na konec nájemních smluv

Aktualizováno 2 months ago od Vaňková

Na končící nájemní smlouvy můžete být upozorňováni. Upozorňováno je na základě data, do kterého smlouva je platná. U každé smlouvy/nájemce (dle zvoleného režimu nájemních smluv) máte možnost nastavit jak dopředu o konci chcete vědět.

Nastavte správná data platností smluv pro upozornění

Ve zjednodušeném režimu

Aktuální platnost nájemní smlouvy evidujete v modulu Nemovitost-Nájemci-v úpravě nájemce na záložce Podmínky.

Domsys upozorňuje na datum, které je uvedeno v kolonce Smlouva do.

Ověřte si, že na záložce Nájemce nemáte vyplněné konkrétní datum v kolonce Nájemce do, protože to by znamenalo, že nájemce bude odstěhován už ke konkrétnímu datu a nebudete tak již upozorněni. Abyste byli upozorněni, je potřeba, aby v kolonce Nájemce do byl údaj "současnost".

V komplexním režimu

Platnosti smluv evidujete v modulu Nemovitost-Nájemní smlouvy v úpravě nájemní smlouvy na záložce Obecné a Platnost.

Domsys upozorňuje na datum, které je uvedeno v kolonce Platná do.

Ověřte si, že v úpravě nájemce nemáte vyplněné konkrétní datum v kolonce Nájemce do, protože to by znamenalo, že nájemce bude odstěhován už ke konkrétnímu datu a nebudete tak již upozorněni. Abyste byli upozorněni, je potřeba, aby v kolonce Nájemce do byl údaj "současnost".

Nastavte samotné upozornění

1. NASTAVTE PRACOVNÍ POZICI

Upozornění probíhá pomocí pracovních pozic, které mají přiřazeny konkrétní uživatele.

  1. Vytvořte nebo upravte pracovní pozici v modulu Správce-Nastavení-Pracovní pozice a zvolte jí, že má být upozorněna na konce smluv. Pracovní pozici nastavte výchozího pracovníka. Evidované pracovní pozice jsou k dispozici také v jednotlivých domech, kdy v modulu Nemovitost-Nastavení-Pracovní pozice můžete pro konkrétní dům zvolit konkrétního pracovníka, který má danou nemovitost na starost.
    Neznáte použití pracovních pozic? Podívejte se na článek, v kterém je vysvětlení: Pracovní pozice

  1. Evidované pracovní pozice jsou k dispozici také v jednotlivých domech, kdy v modulu Nemovitost-Nastavení-Pracovní pozice můžete pro konkrétní dům zvolit konkrétního pracovníka, který má danou nemovitost na starost.
2. ZVOLTE FORMU UPOZORNĚNÍ. DOMSYS UMOŽŇUJE DVA ZPŮSOBY UPOZORNĚNÍ
Upozorněn může být uživatel pomocí vytvořeného úkolu v jeho kalendáři. Upozornění vidí pouze on.
  1. V modulu Správce-Nastavení dejte tlačítko Upravit a na záložce Upozornění zvolte u expirace činností Zobrazit v kalendáři.

Komu bude naplánován úkol? Všem uživatelům, kteří jsou přiřazeni k pracovní pozici, která má zapnuté upozornění na konce nájemních smluv.

  1. Tímto začne Domsys konkrétním uživatelům vytvářet úkoly v kalendáři. O vytvoření nového úkolu na upozornění se zobrazí červená tečka na ikoně kalendáře.

Chcete, aby naplánované upozornění a úkoly přišly také na e-mail? Podívejte se na článek: Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů .

Na blížící se konec nájemní smlouvy bude automaticky vytvořen tiket v modulu HelpDesk. Tiket bude mít konkrétní osobu, která jej má vyřešit. Tikety mohou vidět všichni uživatelé správce.
  1. V modulu Správce-Nastavení-Tikety vytvořte frontu, do které budou tikety s upozorněním na konec nájemních smluv vkládány. Frontě určíte řešitele výběrem konkrétní pracovní pozice.

Kdo bude řešitelem tiketu? Bude to uživatel přiřazený k pracovní pozici, která má zapnuté upozornění na konce nájemních smluv a zároveň je pracovní pozice přiřazena k frontě vybrané pro upozornění formou tiketu.

  1. V modulu Správce-Nastavení dejte tlačítko Upravit a na záložce Upozornění zvolte u expirace činností konkrétní frontu.
  1. Na upozornění budou vytvářeny tikety do modulu HelpDesk. Při vytvoření tiketu uživatel obdrží mail - nastavení zasílání mailů je v ikoně tří teček-Nastavení-Upozornění.
  1. O vytvoření upozornění je zobrazena červená ikona u zvonečku, kde je možné si upozornění prohlédnout a rovnou prokliknout k detailům do modulu HelpDesk. Všechny tikety naleznete v modulu HelpDesk.

O tiketech (modulu HelpDesk) je více v článku: Požadavky s vytvářením tiketů
3. UPOZORNĚNÍ JE NAPLÁNOVÁNO V KALENDÁŘI

Jak upozornění vytvořené prvním způsobem, tak vytvořený tiket se naplánuje uživateli jako úkol k vyřešení do jeho kalendáře. V kalendáři můžete označit úkoly jako vyřešené.

Seznam naplánovaných úkolů můžete obdržet také na mail. V ikoně tří teček-Nastavení na záložce Upozornění nastavíte četnost zasílání.

Chcete vědět jak kalendář funguje a co umí?
Podívejte se na článek: Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů .


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)