Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení/zadání hodnot

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Koeficienty, plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Vyúčtování fondu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Změna složky ve vytvořeném předpisu

Hromadné rozdělení předepsané částky procentem (ze složky do jiné složky)

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul Nemovitost)

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Účty - automatický import z MONETA Money Bank

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Bankovní API - když propojení nefunguje?

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů, dokladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů (evidenční složky)

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Změna složky nákladu (přesunutí mezi složkami)

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Doklady vydané-vystavení jednorázové faktury, nastavení výstupu

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Podklady pro/od rozúčtovatele

Ruční vložení nákladů od rozúčtovatele

Import nákladů od rozúčtovatele

Nastavení párování importu od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Nastavení rozúčtování vytápění, ohřevu teplé vody

Roční vyúčtování

Vyúčtování - specifika pronájmů

Výstup ročního vyúčtování a možné zobrazení

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů (Helpdesk)

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Mobilní aplikace Domsys (APP)

Mobilní aplikace Domsys Správce a Domsys Portál

APP 2024 představení nové mobilní aplikace

APP 2024 mobilní aplikace - instalace a přihlášení

APP 2024 mobilní aplikace - Helpdesk

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-jak to funguje?

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3 - nastavení a export z Domsys

Money - upřesnění pro export dokladů s DPH

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

PREMIER XML-export dokladů z Domsys

PREMIER XML-export předpisů z Domsys

PREMIER-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Vyúčtování v účetnictví

Užitečné funkce

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu uživateli

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Co dělat když je problém s přihlášením

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Novinky Domsys 9 v ročním vyúčtování pro rok 2022

Kontakty

Zákaznická podpora

Export do účetnictví-jak to funguje?

Aktualizováno od Vaňková

Aplikace Domsys neobsahuje účetnictví. Důvod je prostý - nebylo by to účetnictví plnohodnotné (neumělo by např. zpracovávat mzdy, dph, přiznání). Tvůrci aplikace chtějí, aby správci měli k dispozici plnohodnotný nástroj pro samotnou správu, který bude obsahovat veškeré ekonomické informace, technické záležitosti, vyúčtování, portál pro vlastníky/nájemce a vše ostatní co dobrý správce k práci potřebuje (včetně práce s DPH) - to je aplikace Domsys. Zároveň chtějí, aby účetní pracovali také s plnohodnotným nástrojem, který ale bude umět vše co účetní potřebuje (účtování dokladů, účetní deník, mzdy, dph, zpracování přiznání atd.) - to jsou konkrétní účetní programy. Přišly s myšlenkou, že pokud je vše evidováno v aplikaci Domsys, pak účetním mohou pomoci a z aplikace umožnit exportovat data do účetních programů a to až do té úrovně, že až z 80% procent mohou být importovaná data v účetnictví i zaúčtována tak jak účetní potřebuje.

Jak to tedy funguje?

CO JE EVIDOVÁNO V DOMSYS ?

Jsou evidována veškerá ekonomická data (předpisy, faktury, platby, příkazy k úhradě, zápočty).

Díky tomu lze údaje zveřejnit vlastníkům/nájemcům na portálu a exportovat je do účetních programů.

CO JE EXPORTOVÁNO DO ÚČETNICTVÍ ?

JAK FUNGUJE EXPORT DAT DO ÚČETNICTVÍ ?

S Domsys zpravidla pracují i uživatelé, kteří účetnictví neznají a nerozumí mu. Proto uživatelé při evidenci předpisů, dokladů a plateb vůbec nepracují se zaúčtováním, s tím pracují jen účetní, které v Domsys pro konkrétní místa nastaví MD/D (při exportu se MD/D automaticky samo přiřadí ke konkrétním položkám dokladů).

Pro potřeby účetnictví je v Domsys funkce Export, pomocí které můžete doklady, předpisy, transakce na pokladně a bance si stáhnout do souboru, který následně do svého účetního programu naimportujete. Tímto importem budou v účetním programu automaticky vytvořeny účetní doklady a to přesně tam, kde je účetní program eviduje.

Export dat do účetnictví má za cíl ušetřit část práce se zadáváním dokladů do účetního programu a ušetřit čas s jejich zaúčtováním. Proto opatření importovaných dokladů zaúčtováním konkrétního MD,D funguje co nejvíce automaticky.

Jak zařídit zaúčtování?

  1. Zvolte účetní program

- je-li nemovitost také samostatnou účetní agendou (zpravidla SVJ, bytová družstva s jedním domem), zvolíte účetní program v úpravě nemovitosti (modul Správce-Správce-Nemovitosti)

- patří-li více nemovitostí jedné účetní agendě, pak v Domsys jsou spojené pod zákazníka, který je právě účetní agendou a zvolíte účetní program v úpravě zákazníka (modul Správce-Správce-Zákazníci)

Každý účetní program má svá specifika.
Přehled exportovaných dat a funkcí exportu pro jednotlivé účetní programy naleznete v článku: Porovnání účetních programů-exportů/importů
Vyhledáte-li v Centru podpory název účetního programu, zobrazí se dostupné návody s podrobnými postupy pro podporované účetní programy.
  1. V Domsys zaevidujete předkontace (u některých programů lze importovat), které budou představovat účtování na konkrétní MD/D, které běžně používáte v účetním programu.

Příklady účtování pro SVJ jsme pro Vás připravili na konci tohoto článku.

  1. Nastavíte předkontace ke složkám v jednotlivých nemovitostech.

Jednotlivé složky budou po importu do účetnictví tvořit položky vzniklých dokladů.

Pro co budou předkontace použity?

- zaúčtování předpisů

- zaúčtování přijatých dokladů, kdy náklad je přiřazen na složku

- zaúčtování vydaných dokladů, kdy fakturovaná částka je přiřazena na složku

- zaúčtování plateb, které jsou dány přímo do složky (např. bankovní poplatky, úroky atd.)

Příklad:

např. Za měsíc leden bude existovat předpis na složku Studená voda. Domsys bude vědět, jakou předkontací se má takový předpis zaúčtovat, protože jste nastavili na složce předpisu Studená voda předkontaci pro předpis (např. 311/324).

např. Přišla faktura od dodavatele na spotřebovanou vodu. Fakturu zaevidujete do Domsys a náklad vložíte do složky předpisu Studená voda. Domsys bude vědět, jakou předkontací se má faktura zaúčtovat, protože jste nastavili na složce předpisu Studená voda předkontaci pro výdaj=náklad z faktury (např. 315/321).

Stačí tedy zadat předkontaci na složce jednou a tím, že složky jsou použity do předpisů, dokladů a plateb tak už Domsys sám ví jakou předkontaci pro import do účetnictví má použít.

  1. Nastavíte předkontace a označení bankovním účtům a pokladnám (označení je to, které je v účetním programu pro daný účet či pokladnu)

Pro co budou předkontace použity?

- zaúčtování úhrad od vlastníků/nájemců (např. 221/311, 311/221)

- zaúčtování nezpracovaných plateb (např. 221/395, 395/221)

(Nastavení předkontací provedete v modulu Nemovitost či CRM-Nastavení-Účty, kde v úpravě účtu zadáte předkontace na záložce s názvem účetního programu)

  1. Položkám dokladů a plateb, které jsou v Domsys evidovány ve složkách, můžete zaúčtování upřesnit/změnit (jednotlivým položkám či hromadně ve Finance-Náklady složek)
  1. Vyexportujete data z Domsys za Vámi požadované období a naimportujete do účetního programu.

- je-li konkrétní nemovitost samostatnou účetní agendou, pak data exportujete z nemovitosti (např. SVJ). V případě SVJ vedete celou ekonomickou agendu v Domsys, máte tedy i bez účetnictví přehled o nákladech, stavu "fondu oprav", účtů, pokladen, pohledávek, závazků a proto do účetnictví doporučujeme importovat data jednou za celý rok a minimalizovat si tak pracnost zpracování

- patří-li více nemovitostí jedné účetní agendě, pak v Domsys jsou spojené pod zákazníka, který je právě účetní agendou a data exportujete za celého zákazníka (modul CRM)

CO JE V ÚČETNICTVÍ ZAÚČTOVÁNO ?

Princip přenosu zaúčtování se může u každého účetního programu lišit.

Po importu do účetního programu jsou doklady zaúčtovány dle nastavení v Domsys a dále účetní importované doklady dozpracuje v účetnictví z pohledu účetního jak potřebuje.
Jaký je zásadní rozdíl v exportu dat SVJ a exportu dat pronajímaných prostor? Jak jsou předpisy po importu evidovány v účetnictví?

Největší rozdíl je v evidenci salda pohledávek za vlastníky a nájemci.

Jaký?

U SVJ je myšleno na zjednodušení evidence - předpisy jsou do účetnictví importovány formou interních dokladů, kdy za každý měsíc vznikne jeden interní doklad obsahující položky, které vyjadřují předepsané složky předpisu v celkové měsíční částce za celou nemovitost.

Pohledávky z předpisů jsou účtovány na jednu analytiku (např. 311).

Platby vlastníků, které jsou do účetnictví importovány spolu s ostatními pohyby na účtech a pokladnách jsou účtovány na stejnou analytiku pohledávkového účtu (např. 311).

Z výše uvedeného vyplývá, že v účetnictví na saldu účtu pohledávek zjistíte celkový stav pohledávek za celou nemovitost.

Kde zjistím z čeho se saldo skládá, abych mohl udělat inventarizaci? V Domsys, protože zná veškeré podrobnosti a proto v něm naleznete výstup Saldo ke dni.

U pronajímaných nemovitostí (jednotek) mohou být předpisy importovány jako:

Interní doklady stejně jako je tomu u SVJ (viz. výše) = pak i stav pohledávek řešíte stejně jako u SVJ. V tomto případě jsou předpisy v Domsys nečíslované v číselné řadě.

Faktury = předpisy vzniklé v Domsys musí být očíslované v číselné řadě (tzv. předpis jako faktura) a v účetnictví vzniknou jako samostatné doklady se svým číslem v číselné řadě (co předpis = jeden doklad). Takto importované doklady můžete párovat v rámci účetního programu a znát podrobné saldo účtu pohledávek v účetnictví. Sestavu Saldo ke dni, která je v Domsys, použijete pro kontrolu stavu pohledávek. Pro import předpisů jako faktur je nutné v Domsys předpisy vytvářet v číselné řadě (očíslováním v číselné řadě Domsys pozná, že předpisy nemají být importovány jako interní doklady, ale mají být importovány faktury). Pro který účetní program je toto podporováno si ověřte v článku: Porovnání účetních programů-exportů/importů

U plátců DPH můžete předpisy importovat jako:

Interní doklady = předpisy vzniknou v účetnictví jako jednotlivé samostatné interní doklady (co předpis = jeden interní doklad). V tomto případě existují předpisy v Domsys nečíslované v číselné řadě.

Faktury = předpisy vzniklé v Domsys musí být očíslované v číselné řadě (tzv. předpis jako faktura) a v účetnictví vzniknou jako samostatné doklady se svým číslem v číselné řadě (co předpis = jeden doklad). Takto importované doklady můžete párovat v rámci účetního programu a znát podrobné saldo účtu pohledávek v účetnictví. Sestavu Saldo ke dni, která je v Domsys, použijete pro kontrolu stavu pohledávek. Pro import předpisů jako faktur je nutné v Domsys předpisy vytvářet v číselné řadě (očíslováním v číselné řadě Domsys pozná, že předpisy nemají být importovány jako interní doklady, ale mají být importovány faktury).

Pro který účetní program je podporován export DPH si ověřte v článku: Porovnání účetních programů-exportů/importů

Příklady účtování pro SVJ, které mohou sloužit jako inspirace pro vytvoření předkontací


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)