Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

Nové vyúčtování 2022

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-seznámení s funkcí

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Náklady příštích období

Mzdy

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Export do účetnictví-seznámení s funkcí

Aktualizováno 1 day ago od Vaňková

Tento článek Vás seznámí s principem exportů do účetních programů.

CO JE EVIDOVÁNO V DOMSYS ?

Jsou evidována veškerá ekonomická data (předpisy, faktury, platby).

Díky tomu lze údaje zveřejnit vlastníkům/nájemcům na portálu a exportovat je do účetních programů.

CO JE EXPORTOVÁNO ?
Každý účetní program má svá specifika.
Přehled exportovaných dat a funkcí exportu pro jednotlivé účetní programy naleznete v článku: Porovnání účetních programů-exportů/importů
Vyhledáte-li v Centru podpory název účetního programu, zobrazí se dostupné návody s podrobnými postupy pro podporované účetní programy.
JAK FUNGUJE EXPORT DAT DO ÚČETNICTVÍ ?

S Domsys zpravidla pracují i uživatelé, kteří účetnictví neznají a nerozumí mu. Proto uživatelé při evidenci předpisů, dokladů a plateb vůbec nepracují se zaúčtováním, s tím pracují jen účetní.

Pro potřeby účetnictví je v Domsys funkce Export, pomocí které můžete doklady, předpisy, transakce na pokladně a bance si stáhnout do souboru, který následně do svého účetního programu naimportujete. Tímto importem budou v účetním programu automaticky vytvořeny účetní doklady a to přesně tam, kde je účetní program eviduje.

Export dat do účetnictví má za cíl ušetřit část práce se zadáváním dokladů do účetního programu a ušetřit čas s jejich zaúčtováním. Proto opatření importovaných dokladů zaúčtováním funguje co nejvíce automaticky.

Jak zařídit zaúčtování?

  1. V Domsys zaevidujete předkontace (u některých programů lze importovat), které budou představovat účtování, které běžně používáte v účetním programu.

- je-li nemovitost také samostatnou účetní agendou, předkontace evidujete přímo v nemovitosti (např. SVJ)

- patří-li více nemovitostí jedné účetní agendě, pak v Domsys jsou spojené pod zákazníka, který je právě účetní agendou a předkontace evidujete v zákazníkovi (modul CRM)

(Import z účetních programů Money S3 a STORMWARE Pohoda je popsán v návodu: STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys , Money S3-import předkontací do Domsys )

  1. Následně předkontace nastavíte na složkách v jednotlivých nemovitostech.

Jednotlivé složky budou po importu do účetnictví tvořit položky vzniklých dokladů.

Pro co budou předkontace použity?

- zaúčtování předpisů (viz. návod: Nastavení předkontací pro složky předpisu)

- zaúčtování přijatých dokladů, kdy náklad je přiřazen na složku (viz. návod: Nastavení předkontací pro složky předpisu , Nastavení předkontací pro evidenční složky)

- zaúčtování vydaných dokladů, kdy fakturovaná částka je přiřazena na složku (viz. návod: Nastavení předkontací pro složky předpisu , Nastavení předkontací pro evidenční složky)

- zaúčtování plateb, které jsou dány přímo do složky (např. bankovní poplatky, úroky atd.)(viz. návod: Nastavení předkontací pro složky předpisu , Nastavení předkontací pro evidenční složky)

Příklad:

např. Za měsíc leden bude existovat předpis na složku Studená voda. Domsys bude vědět, jakou předkontací se má takový předpis zaúčtovat, protože jste nastavili na složce předpisu Studená voda předkontaci pro předpis.

např. Přišla faktura od dodavatele na spotřebovanou vodu. Fakturu zaevidujete do Domsys a náklad vložíte do složky předpisu Studená voda. Domsys bude vědět, jakou předkontací se má faktura zaúčtovat, protože jste nastavili na složce předpisu Studená voda předkontaci pro předpis.

Stačí tedy zadat předkontaci na složce jednou a tím, že složky jsou použity do předpisů, dokladů a plateb tak už Domsys sám ví jakou předkontaci pro import do účetnictví má použít.

  1. Bankovním účtům a pokladnám nastavíte označení, které mají v účetním programu a předkontace pro zaúčtování

Pro co budou předkontace použity?

- zaúčtování úhrad od vlastníků/nájemců

- zaúčtování nezpracovaných plateb

(Nastavení předkontací provedete v modulu Nemovitost či CRM-Nastavení-Účty, kde v úpravě účtu zadáte předkontace na záložce s názvem účetního programu)

  1. Položkám dokladů a plateb, které jsou v Domsys evidovány ve složkách, můžete zaúčtování upřesnit/změnit (jednotlivým položkám či hromadně ve Finance-Náklady složek)
  1. Vyexportujete data z Domsys a naimportujete do účetního programu.

- je-li konkrétní nemovitost samostatnou účetní agendou, pak data exportujete z nemovitosti (např. SVJ)

- patří-li více nemovitostí jedné účetní agendě, pak v Domsys jsou spojené pod zákazníka, který je právě účetní agendou a data exportujete za celého zákazníka (modul CRM)

CO JE V ÚČETNICTVÍ ZAÚČTOVÁNO ?

Princip přenosu zaúčtování se může u každého účetního programu může lišit.

Po importu do účetního programu jsou doklady zaúčtovány dle nastavení v Domsys a dále účetní importované doklady dozpracovává v účetnictví z pohledu účetního, pokud je potřeba.
Jaký je zásadní rozdíl v exportu dat SVJ a exportu dat pronajímaných prostor? Jak jsou předpisy po importu evidovány v účetnictví?

Největší rozdíl je v evidenci salda pohledávek za vlastníky a nájemci.

Jaký?

U SVJ je myšleno na zjednodušení evidence - předpisy jsou do účetnictví importovány formou interních dokladů, kdy za každý měsíc vznikne jeden interní doklad obsahující položky, které vyjadřují předepsané složky předpisu v celkové měsíční částce za celou nemovitost.

Pohledávky z předpisů jsou účtovány na jednu analytiku (např. 311).

Platby vlastníků, které jsou do účetnictví importovány spolu s ostatními pohyby na účtech a pokladnách jsou účtovány na stejnou analytiku pohledávkového účtu (např. 311).

Z výše uvedeného vyplývá, že v účetnictví na saldu účtu pohledávek zjistíte celkový stav pohledávek za celou nemovitost.

Kde zjistím z čeho se saldo skládá, abych mohl udělat inventarizaci? V Domsys, protože zná veškeré podrobnosti a proto v něm naleznete výstup Saldo ke dni.

U pronajímaných nemovitostí (jednotek) mohou být předpisy importovány jako:

Interní doklady stejně jako je tomu u SVJ (viz. výše) = pak i stav pohledávek řešíte stejně jako u SVJ. V tomto případě jsou předpisy v Domsys nečíslované v číselné řadě.

Faktury = předpisy vzniklé v Domsys musí být očíslované v číselné řadě (tzv. předpis jako faktura) a v účetnictví vzniknou jako samostatné doklady se svým číslem v číselné řadě (co předpis = jeden doklad). Takto importované doklady můžete párovat v rámci účetního programu a znát podrobné saldo účtu pohledávek v účetnictví. Sestavu Saldo ke dni, která je v Domsys, použijete pro kontrolu stavu pohledávek. Pro import předpisů jako faktur je nutné v Domsys předpisy vytvářet v číselné řadě (očíslováním v číselné řadě Domsys pozná, že předpisy nemají být importovány jako interní doklady, ale mají být importovány faktury). Pro který účetní program je toto podporováno si ověřte v článku: Porovnání účetních programů-exportů/importů

U plátců DPH můžete předpisy importovat jako:

Interní doklady = předpisy vzniknou v účetnictví jako jednotlivé samostatné interní doklady (co předpis = jeden interní doklad). V tomto případě existují předpisy v Domsys nečíslované v číselné řadě.

Faktury = předpisy vzniklé v Domsys musí být očíslované v číselné řadě (tzv. předpis jako faktura) a v účetnictví vzniknou jako samostatné doklady se svým číslem v číselné řadě (co předpis = jeden doklad). Takto importované doklady můžete párovat v rámci účetního programu a znát podrobné saldo účtu pohledávek v účetnictví. Sestavu Saldo ke dni, která je v Domsys, použijete pro kontrolu stavu pohledávek. Pro import předpisů jako faktur je nutné v Domsys předpisy vytvářet v číselné řadě (očíslováním v číselné řadě Domsys pozná, že předpisy nemají být importovány jako interní doklady, ale mají být importovány faktury).

Pro který účetní program je podporován export DPH si ověřte v článku: Porovnání účetních programů-exportů/importů


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)