Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Výše předpisu pomocí rozpočtu

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Náklady od rozúčtovatele

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 5.0

Novinky Domsys 4.1

Novinky Domsys 4

Novinky Domsys 6.0

Kontakty

Zákaznická podpora

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Aktualizováno 2 years ago od Vaňková

Pro spolehlivější doručování e-mailových zpráv na účty (a zřejmě nejen na ně) @gmail.com je úspěšná a funkční aktivace jednoho z těchto dvou způsobů nutnou podmínkou.

V boji proti spamu se mailové servery brání různými způsoby. Dva z nich jsou právě formou ověřením pravosti odesílatele prostřednictvím způsobů SPF a DKIM.

Oba způsoby ověření musí být aktivovány/nastaveny jednotlivými majiteli domén (nemůžeme udělat my). Nastavení probíhá poměrně snadnou úpravou DNS záznamů. Váš IT pracovník vám v tomto pomůže, neboť do vašich DNS my zasahovat nemůžeme.

SPF

Toto ověření spočívá v kontrole IP adresy, ze které byl e-mail odeslán. Jako majitel domény veřejně (v DNS) nastavíte, jaké IP adresy jsou oprávněné zasílat e-maily z adres @vasedomena.cz. Máte-li SPF záznam nastaven (ať již kýmkoli) a chybí tam uvedeno include:spf.domsys.eu, znamená to, že e-maily odeslané z našeho systému budou serverem příjemce považovány s největší pravděpodobností za spam nebo je nepřijmou vůbec. Nastavení SPF je potřeba provést komplexně a může ovlivnit celkové chování doručování e-mailů. SPF pro vaši doménu si aktivujete a spravujete sami a naši součinnost k tomu nepotřebujete.

Aktivujete prostřednictvím vložení správného SPF řetězce do odpovídajícího TXT záznamu. Tuto činnost svěřte ideálně vašemu IT či jinému odborníkovi. Pokud nerozumíte tomu, co SPF je a v dosavadním nastavením SPF nepoužíváte, tak ho kvůli Domsys bezmyšlenkovitě nenastavujte!

TXT v=spf1 ......... include:spf.domsys.eu ........... all

DKIM

Toto ověření spočívá v podepisování e-mailů tajným klíčem. Tento podpis je poté serverem příjemce ověřen oproti tzv. veřejnému klíči, který majitel domény umístí opět veřejně do DNS záznamů. Tento způsob ověření bude vhodný pro takové uživatele, kteří e-maily zasílají z cest (nikoli jen z přesně definovaných míst - kancelář, domov apod.), kde mají v různých místech různé IP adresy. Aktivace DKIM pro Domsys neomezí žádný jiný e-mailový provoz a je tedy vhodným způsobem, jak ověření odesílatele provést. Aktivaci je třeba provést s naší součinností - aktivace podepisování pro vaši doménu na naší straně.

Pro aktivaci vložte do DNS své domény CNAME záznam

domsys._domainkey CNAME dkim.domsys.eu.

Jakmile budete mít vloženo, informujte nás, abychom aktivaci dokončili.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)