Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení/zadání hodnot

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Koeficienty, plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Vyúčtování fondu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Změna složky ve vytvořeném předpisu

Hromadné rozdělení předepsané částky procentem (ze složky do jiné složky)

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul Nemovitost)

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Účty - automatický import z MONETA Money Bank

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Bankovní API - když propojení nefunguje?

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů, dokladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů (evidenční složky)

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Změna složky nákladu (přesunutí mezi složkami)

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Doklady vydané-vystavení jednorázové faktury, nastavení výstupu

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Podklady pro/od rozúčtovatele

Ruční vložení nákladů od rozúčtovatele

Import nákladů od rozúčtovatele

Nastavení párování importu od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Nastavení rozúčtování vytápění, ohřevu teplé vody

Roční vyúčtování

Vyúčtování - specifika pronájmů

Výstup ročního vyúčtování a možné zobrazení

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů (Helpdesk)

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Portál pro vlastníky - co nabízí?

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Mobilní aplikace Domsys (APP)

APP 2024 představení nové mobilní aplikace

APP 2024 mobilní aplikace - instalace a přihlášení

APP 2024 mobilní aplikace - Helpdesk

APP 2024 mobilní aplikace - Portál

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů - informace v záhlaví a zápatí

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Hromadné odeslání chytrou zprávou

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů-odesílatel,podpis,logo

Nastavení e-mailů - údaje uživatele, který odesílá

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-jak to funguje?

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3 - nastavení a export z Domsys

Money - upřesnění pro export dokladů s DPH

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

PREMIER XML-export dokladů z Domsys

PREMIER XML-export předpisů z Domsys

PREMIER-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Vyúčtování v účetnictví

Užitečné funkce

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu uživateli

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Co dělat když je problém s přihlášením

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Novinky Domsys 9 v ročním vyúčtování pro rok 2022

Kontakty

Zákaznická podpora

Objednávky

Aktualizováno od Vaňková

Modul objednávek je k dispozici zákazníkům, kteří používají Domsys Enterprise.

Zde vytváříte a evidujete objednávky = požadavky vůči zhotoviteli (dodavateli). Objednávky jsou rozlišovány dle typů objednávek, na které může být navázán schvalovací systém v různých Vámi určených úrovních s automatickým rozesíláním žádostí o schválení s následnou evidencí stavu schválení. Po dokončení či schválení lze objednávku vytisknout nebo odeslat zhotoviteli.

Objednávky jsou ukládány pro jednotlivé správce (modul zeměkoule), kde jsou evidovány všechny objednávky daného správce. Dále jsou objednávky v nemovitosti, kde jsou objednávky týkající se dané nemovitosti. Vytvoření objednávky předchází výběr již uživatelsky definovaného typu objednávky, z kterého také vychází číselné označení objednávky a může být k typu přednastaven schvalovací proces a základní informace, které budou na objednávkách uvedeny. Jsou připojeny na jednu nebo více nemovitostí včetně možného napojení na konkrétní jednotky, nikdy bez příslušnosti k nemovitosti. Objednávka obsahuje informaci o objednateli (výběr ze seznamu zákazníků, nemovitostí), dodavateli (výběr z adresáře dodavatelů), popisu (libovolný text), datu objednávky (uživatelsky definovatelné, systémem nastavené na aktuální), termínu plnění včetně poznámky, částky, u kterých je příznak, zda se jedná o cenu s DPH či bez DPH a nastavitelná perioda částky. Uživatel, který objednávku vytvořil má právo na úpravu rozpracované objednávky a ukládání dokumentů k rozpracované objednávce.

V jakékoli fázi schvalování je možno upravovat či doplňovat informace o splatnosti, ostatní údaje, u kterých lze určit, zda mají či nemají být uvedeny na výstupu pro zhotovitele a doplňující informace, které budou uvedeny na konci objednávky. Každá objednávka lze stornovat, tedy je označena jako stornovaná a zůstává v seznamu objednávek. V nastavení Oprávnění v modulu Správce je možno omezit právo na úpravu doplňujících informací a storno objednávky.

Pro tisk objednávky lze určit výstup Interní, kde je schvalovací proces uveden podrobně se schválením na jednotlivých úrovních včetně osob nebo Pro zhotovitele bez podrobností o schvalování. Do výstupu je možno zahrnout přiložené dokumenty objednávky.

Nastavení objednávek

modul SPRÁVCE->Nastavení->Číselníky

Pro vytvoření objednávky je třeba vytvořit číselnou řadu a typ objednávky. V číselnících lze také nastavit schvalovací procesy objednávek, které umožní schvalování na různých úrovních včetně stanovení nejnižšího počtu osob potřebných ke schválení (počet lze vyjádřit v % či počtu osob).

Záznamy v nastavení přidáváte pomocí symbolu +, pomocí "Akce-Upravit" záznamy editujete.

Po nastavení objednávek vytváříte samotné objednávky v modulu Správce->Naše agendy->Objednávky či modulu Nemovitost->Agendy->Objednávky (objednávka = požadavek vůči zhotoviteli-dodavateli). Objednávky jsou rozlišovány dle typů objednávek, na které může být navázán schvalovací systém v různých úrovních s automatickým rozesíláním žádostí o schválení s následnou evidencí stavu schválení. Po dokončení či schválení lze objednávku vytisknout nebo odeslat zhotoviteli.

Záznamy v nastavení přidáváte pomocí symbolu + ,  pomocí "Akce-Upravit" záznamy editujete.

1. Číselná řada

Zakládáte číselné řady používané správcem. Zde lze nadefinovat dynamické číselné řady, které půjdou s dobou - např. číselnou řadu pro objednávky O16001  kde O znamená objednávka, 16 rok a 001 pořadové číslo, zadáte pouze jednou a to takto: O[ROK2] + 3 místa pořadové číslo.

Název - zadejte název číselné řady

Prefix - vytvořte číselnou řadu. Řada lze také vytvořit pomocí [ROK2]/ [ROK4], kdy se do číselné řady automaticky zařadí informace o roku

Počet míst - lze zadat požadovaný počet pořadových míst číselné řady, kterých může být až 30

Použití - zde je potřeba vybrat, kde bude číselná řada použita

Před uložením číselné řady si můžete zkontrolovat její správné nastavení  v pravém horním rohu je VZOR (4).

 

2. Schvalovací proces

Možnost založení pravidel pro schvalování (např. objednávek) s úrovněmi vymezenými částkami, u kterých nastavíte kvórum (počet nutných souhlasů pro schválení na dané úrovni).

Mezi jednotlivými záložkami se pohybujete pomocí "další" (3)

záložka Obecné

Název - zadejte název (pojmenování) schvalovacího procesu

Popis - v případě potřeby zadejte popis schvalovacího procesu (např. v jakých případech bude použit)

záložka Úrovně (4)

Vytvořte úrovně, které budou vymezené částkami. V případě objednávky vyšší než určená částka bude použito pro schválení kvórum a osoby přiřazené dané úrovni.

Úrovní může být libovolný počet. Úrovně přidáváte a ubíráte pomocí + -.

Název - zadejte název úrovně

Částka větší než - zadejte částku, která určí hranici při jejímž překročení bude použito kvórum (počet nutných souhlasů pro schválení na dané úrovni) a přiřazené osoby.

Kvórum - zde vyberte způsob stanovení počtu nutných souhlasů pro schválení. Je možno nastavit pomocí procentuálního vyjádření (např. je třeba, aby alespoň 50% z přiřazených osob k úrovni objednávku schválilo) nebo pomocí počtu osob (např. je třeba, aby alespoň dvě osoby přiřazené k úrovni objednávku schválili).

 

záložka Osoby

Ke každé úrovni přiřadíte osoby, které budou schvalovat. Výběr z možností:

Přidat osobu- výběr z uživatelů (z modulu Správce-Oprávnění-Uživatelé)

Přidat nadřízeného - schvalovat bude nadřízený uživatele, který objednávku vytváří (uživateli přiřadíte nadřízeného v modulu Správce-Oprávnění-Uživatelé-Upravit-záložka Ostatní)

Přidat zástupce nemovitosti - schvalování bude vyžadováno od všech zástupců nemovitostí, které jsou v objednávce zařazeny do Určeno pro, tedy pro které je objednávka určena (zadání zástupců nemovitosti provedete v modulu Nemovitost-Nemovitost-Zástupci).

U každé osoby je možno nastavit, zda pro schválení na dané úrovni je nutný (tedy vyžadován) její souhlas (1).

Vybrané osoby dle výše uvedených možností jsou k úrovním vypsány. Odebrat osobu můžete pomocí křížku.

Osobám zařazeným do schvalovacího procesu budou zobrazovány žádosti o schválení ve Zvonečku (ikona vpravo nahoře) a zasílány na e-mail (možnost zasílání na e-mail si mohou uživatelé zrušit v Nastavení uživatele - v ikoně "tři tečky"  v pravém horním rohu)

3. Typ objednávky

Správce vytváří typy objednávek, které jsou uživatelsky nastavitelné a kde bude evidován název typu a číselná řada pro daný typ objednávky. Do typu lze přednastavit objednatele z řad nemovitostí a zákazníků, příjemce daňového dokladu, schvalovací proces, informace o splatnosti a další doplňující údaje. Informace o splatnosti a doplňující údaje lze u každé vytvořené objednávky upravovat.

Založení nového typu objednávky

záložka Obecné

Název a Popis - zadejte název a popřípadě popis, který uživatel uvidí při výběru typu v nové objednávce.

Číselná řada - vyberte číselnou řadu, v které budou objednávky daného typu číslovány.

Schvalovací proces - pokud používáte, vyberte schvalovací proces, kterým budou objednávky daného typu schvalovány.

Skrýt Ano/Ne (1) - pokud typ objednávky nechcete nadále používat, dáte zde "Ano". Takto nastavený typ nebude dále nabízen při vytváření objednávek.

 

Do typu objednávky můžete přednastavit hodnoty na záložce Výchozí hodnoty a Další podmínky:

záložka Výchozí hodnoty

Výchozí objednatel - vyberte konkrétní nemovitost či zákazníka, který objednává.

Výchozí příjemce - vyberte subjekt, kterému bude zaslán daňový doklad od zhotovitele (dodavatele). Pokud zůstane údaj prázdný, do objednávky bude automaticky doplněna adresa správce.

TIP: Při vyhledávání objednatele a příjemce začněte do vyhledávacího pole psát a aplikace bude napovídat.

Splatnost - zadejte informaci o splatnosti daňového dokladu vystaveného zpracovatelem (informace bude uvedena také na objednávce).

záložka Další podmínky

Zde můžete uvést libovolný text, který bude umístěný na konci objednávky.

záložka Akceptace

Pokud je u objednávek vystavených v konkrétním typu požadována akceptace zhotovitelem, pak zde dáte Ano. Zadáním částky určíte, od jaké výše je akceptace zhotovitelem požadována.

Objednávka, u které se požaduje akceptace je označena ikonou. Součástí exportu-výstupu objednávky je kolonka určená pro vyplnění akceptace zhotovitelem. Po akceptaci zhotovitelem je možné informace o provedené akceptaci k objednávce zaznamenat. Záložka pro zaznamenání akceptace je k dispozici až po schválení objednávky v rámci schvalovacího procesu.

Pomocí Akce-Oprávnění uživatele lze vyjmenovat uživatele, kterým bude typ objednávky v modulu Správce -> Naše agendy -> Objednávky nabízen. Můžete tímto ovlivnit, které objednávky uživatel uvidí.

Vytvoření a úprava objednávky

modul SPRÁVCE->Naše agendy->Objednávky či modul NEMOVITOST->Agendy->Objednávky

V modulu Správce jsou evidovány objednávky tvořené v modulu Správce a objednávky tvořené v jednotlivých nemovitostech přes modul Nemovitost.

Objednávky vytvářené v modulu Správce jsou také zobrazovány v modulu Nemovitost->Agendy dle jejich určení k nemovitosti.

1. Nová objednávka

Objednávku vytvoříte pomocí Nová objednávka (1) -> po té vyberte Typ objednávky (2)

2. Vyplnění objednávky

Název - doplňte název objednávky

Objednatel - pokud není objednatel vyplněn, kliknutím na --neuvedeno--  vyberete z nabídky nemovitost či zákazníka.

Zhotovitel - po kliknutí na --neuvedeno-- vyberete zhotovitele (dodavatele) z nabídky (v případě potřeby nového dodavatele nejdříve založte v modulu Správce->Adresář->Dodavatelé).

Příjemce - zde vyberete subjekt, kterému bude zaslán daňový doklad od zhotovitele. Pokud zůstane údaj prázdný, do objednávky bude automaticky doplněna adresa správce.

Určeno pro (1) - zde určíte, pro které nemovitosti (případně vybrané jednotky nemovitosti) je objednávka určena. Máte-li v kolonce Objednatel vybránu konkrétní nemovitost, je tato nemovitost automaticky doplněna do Určeno pro. Po kliknutí na nabízenou ikonu u Určeno pro můžete blíže definovat nemovitosti a jednotky.

Výběr nemovitostí (2) - nemovitost přidáte vybráním po kliknutí na --Vyberte nemovitost--. Opakovaným kliknutím na výběr máte možnost přidat více nemovitostí.

Výběr jednotek (3) - u každé nemovitosti můžete určite konkrétní jednotky, pokud objednávka není určena pro celou nemovitost. Jednotky přidáte vybráním po kliknutí na --Celá nemovitost--, označením jednotek je vyberete.

Po vybrání nemovitostí a jednotek uložíte pomocí Použít (5).

Do objednávky dále doplňte dle potřeby:

- Popis objednávky (1)

- Datum objednávky a termíny plnění (2)

- Hodnotu objednávky a její periodu (3)

Po doplnění všech potřebných údajů objednávku uložíte pomocí Uložit.

3. Přidání dokumentů

Po uložení objednávky se ukáže detail objednávky, kde můžete k objednávce přiřadit dokument.

Další možností je přidat dokument pomocí ikony aktovky na začátku řádku konkrétní objednávky.

Dokumenty můžete třídit do vámi vytvořených složek. Novou složku vytvoříte pomocí Nová složka a dokument do složky přesunete přetažením myší (klikněte na ikonu na začátku řádku).

4. Úprava objednávky

Dokud objednávka není dokončena a odeslána ke schválení, může ji uživatel, který ji vytvořil, upravovat pomocí Upravit a přikládat potřebné dokumenty (viz. kapitola Přidání dokumentů).

Jednou z úprav může být například změna Typu objednávky, kterou můžete provést u Rozpracovaných objednávek. Na zvolené objednávce dáte Upravit a kliknutím na typ objednávky vyberete jiný. Změnou typu objednávky bude objednávka po uložení přečíslována dle nastavení vybraného typu a zároveň při dokončení objednávky a odeslání ke schválení bude použit schvalovací proces dle uloženého typu v objednávce.

V jakékoli fázi schvalování je možno upravovat či doplňovat informace o splatnosti, ostatní údaje, u kterých lze určit, zda mají či nemají být uvedeny na výstupu pro zhotovitele a doplňující informace, které budou uvedeny na konci objednávky.

Každá objednávka lze stornovat, tedy je označena jako stornovaná a zůstává v seznamu objednávek. V nastavení Oprávnění v modulu Správce je možno omezit právo na úpravu doplňujících informací a storno objednávky.

Použijte nabídku Další

5. Odeslání ke schválení

Pro odeslání ke schválení vybranou objednávku kliknutím označte a přes pravé tlačítko myši vyberte Otevřít nebo na objednávce 2x klikněte.

Otevře se detail objednávky a pomocí Zkontrolovat a dokončit (1) odešlete objednávku ke schválení (2) (zde máte také možnost ještě před odesláním objednávku upravit (3)).

Po odeslání objednávky je zahájen schvalovací proces dle nastavení procesu u typu objednávky použitého při vytváření objednávky.

Objednávka, která je vytvářena v typu objednávky bez schvalovacího procesu, je v okamžiku použíti “Dokončit a odeslat ke schválení” ihned Schválena.

Akceptace zhotovitelem

Pokud je u objednávky vyžadována akceptace zhotovitelem,  musí být objednávka vytvořena v Typu objednávky, kde je tento požadavek nastaven.

Objednávka, u které se požaduje akceptace je označena ikonou. Součástí exportu (Výstupy->Objednávka) je kolonka určená pro vyplnění akceptace zhotovitelem.

Po akceptaci zhotovitelem je možné informace o provedené akceptaci k objednávce zaznamenat pomocí ikony u objednávky nebo nabídky pravého tlačítka myši->Otevřít->záložka Akceptace zhotovitelem. Záložka pro zaznamenání akceptace je k dispozici až po schválení objednávky v rámci schvalovacího procesu.

Informace o objednávce

modul SPRÁVCE->Naše agendy->Objednávky či modul NEMOVITOST->Agendy->Objednávky

(1) Seznam vytvořených objednávek: u každé objednávky je označen její stav, který může být: Rozpracovaná, Schvalování, Schválena, Zamítnuta, Stornována

(2) Detailní informace: označit objednávku->pravé tlačítko myši->Otevřít nebo na vybranou objednávku 2x kliknout

Tisk objednávky

Vybranou objednávku lze vytisknout pomocí Výstupy->Objednávka

Připojit PDF přílohy Ano/Ne (1): Zde si můžete určit, zda chcete exportovat objednávku a následně např. tisknout včetně připojených dokumentů.

Formát výstupu (2):

Interní - je určeno pro potřeby správce. V tomto formátu bude např. schvalovací proces uveden podrobně a to včetně osob.

Pro Zhotovitele - je určen pro předání zhotoviteli. V tomto formátu bude např. ke schvalovacímu procesu pouze zkrácená informace.

 

údaj Vystavil (kontaktní osoba) - osoba, která vytvořila objednávku. Údaje k osobě vychází z nastavení uživatele. Změnu údajů lze provést v Nastavení uživatele (použijte v pravém horním rohu ikonu tří teček).

 

Každý výstup je označen dle stavu objednávky:

KONCEPT - objednávka, která nebyla dokončena a je možno ji uživatelem upravovat (úpravu může provést jen osoba, která objednávku vytvořila)

NÁVRH - objednávka, která byla dokončena a je ve stavu schvalování

BEZ OZNAČENÍ - objednávka s ukončeným schvalovacím procesem a je schválená

ZAMÍTNUTO - objednávka s ukončeným schvalovacím procesem a je zamítnuta

STORNO - objednávka stornována

Jaké dokumenty budou součástí výstupu objednávky? Budou to všechny soubory, které nejsou uloženy v žádné vámi vytvořené složce, ale jsou ve výchozí Aktovce.

Při pořizování dokladu je možné požadovaný náklad přiřadit k objednávce. Klikněte u kolonky Objednávka na text neuvedeno a kliknutím na řádek vyberte objednávku.

U objednávky naleznete ikonu, která říká, že byl přiřazen doklad.

Po rozkliknutí objednávky (nebo použití Otevřít) naleznete všechny přiřazené doklady na záložce Doklady.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)