Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Externí rozúčtovatelé

Náklady od rozúčtovatele

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Kontakty

Zákaznická podpora

Evidence provedení jednotlivých činností

Aktualizováno 2 years ago od Vaňková

V modulu TZB na záložce Činnosti naleznete všechny činnosti, které se ve zvolené nemovitosti provádějí. Každá činnost má svou periodu (nastavení činností v rámci pasportizace podrobně popisuje článek Pasportizace a evidence činností,revizí ).

U každé činnosti je možnost evidovat datum jejího posledního provedení. Pro tuto evidenci nabízí Domsys dvě možnosti, které jsou ukázané ve videu i níže v uvedeném návodu krok za krokem.

.

Návod krok za krokem k zaevidování provedení činnosti.

1. možnost zaevidování: pouhé zapsání data posledního provedení

Datum zapíšete kliknutím na ikonku v prvním sloupci stav a datum zapíšete. Uložením data Domsys automaticky zobrazí informaci, kdy má být následující provedení činnosti.

2. možnost zaevidování: zaevidování podrobného provedení činností

U této volby je možnost k aktivní činnosti zaevidovat nejen datum posledního provedení, pomocí kterého Domsys zobrazí datum následujícího provedení činnosti, ale k provedení můžete zaevidovat jakékoliv poznámky, konkrétní zprávy týkající se činnosti a případné zjištěné závady, které je třeba zpracovat.

Takovéto zaevidování provedete pomocí ikonky klíče.

Jednotlivá evidovaná provedení činností naleznete na záložce Provedení činností, kde můžete zároveň vytvářet nové záznamy pomocí tlačítka Nové provedení činnosti (je to totožné jako zaevidování přes ikonku klíče na záložce Činnosti).

Co lze u provedení zaevidovat?

Na záložce Obecné:

Činnost - určete, ke které činnosti provedení zaznamenáváte

Dodavatel - vyberte z adresáře dodavatele, který pro vás činnost provedl

Pracovník dodavatele - chcete-li můžete zaznamenat kontakt na konkrétního pracovníka dodavatele

Řešitel - je automaticky převzat z nastavení činnosti, ale můžete zde upřesnit, do je řešitelem konkrétního provedení

Datum provedení - od zde uvedeného data provedení činnosti Domsys po uložení zobrazí u činnosti datum následujícího provedení

Částka - je-li potřeba, uveďte částku, za kterou je činnosti provedena

Kliknutím na text "kliknutím zde či přetažením sem přiložíte soubor" můžete k provedení uložit soubor, který bude po uložení provedení k dispozici v aktovce.

Na další záložce Popis je místo pro zapsání jakéhokoliv vámi potřebného textu - poznámky, popisu.

Poslední záložkou je záložka Závady, kde je místo pro zaevidování závad k řešení.

Zde zaevidujete závad kolik potřebujete. Každá závada má svůj název a popis. Další informací k závadě může být datum, do kdy má být vyřešena. Ke zde uvedeným závadám Domsys automaticky vytvoří tiket v modulu HELPDESK (tikety budou vytvořeny po uložení provedení činnosti), proto zde určíte uživatele, který bude tiket na závadu řešit. Má-li být tiket vytvořen do nějaké fronty, vyberte ji.

Nevíte co jsou tikety? Podívejte se na článek Požadavky s vytvářením tiketů (více o informací o řazení tiketů do front se dočtete v článku Řazení tiketů do front ).

Vyřešením tiketu je zároveň vyřešena závada v provedení činnosti.

Závady lze k provedení činnosti evidovat také zpětně a to úpravou zvoleného provedení činnosti. Závady přidáte na záložce Závady, kde získáte informaci také o již existujících závadách (tiketech).

U jednotlivých provedení činností je zobrazen počet závad, které jsou v řešení a po otevření konkrétního provedení činnosti získáte informaci o vytvořených tiketech na závady.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)