Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Počáteční stavy

Hromadné vložení

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Náklady od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Roční vyúčtování

Výstup ročního vyúčtování

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

Nové vyúčtování 2022

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-seznámení s funkcí

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Náklady příštích období

Mzdy

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Kontakty

Zákaznická podpora

Měřidla - odečty

Aktualizováno 2 months ago od Vaňková

ODEČTOVÝ ARCH

Pro odečty měřidel použijte odečtový arch, který obsahuje přehledný seznam měřidel a můžete do něj zaznamenávat stavy.

Odečtový arch naleznete v Nemovitost->Měřidla->Výstupy nebo Správa->Odečty->Výstupy

ZADÁNÍ ODEČTŮ

Stavy (odečty) měřidel můžete zadávat průběžné = k libovolnému dni v roce, např. pokud má být správně vyúčtovaná spotřeba, tak je to ke dni ukončení platnosti vlastníka/nájemce, ke dni konce volného/nepronajatého období a k vyúčtování = k poslednímu dni hospodářského roku.

Zadat můžete jednotlivě k měřidlům

v Modul NEMOVITOST->Nemovitost->Měřidla->pravé tlačítko na měřidlu->Nový odečet

.

Zadat hromadně odečty

V modulu Nemovitost nabídku Správa->Odečty

tlačítko Nový odečet měřidel jednotky

Tímto tlačítkem zadáte stavy všech měřidel v jedné jednotce. Po uložení jste automaticky vyzvání k zadání stavů měřidel následující jednotky. Takto je zadání odečtů manuální cestou tou nejrychlejší možností.

.

Importovat odečty

V modulu Nemovitost nabídku Správa->Odečty

Máte-li odečty v souboru ve formátu XLS, XLSX či CSV můžete je naimportovat. Je potřeba, aby soubor obsahoval výrobní číslo měřidla, stav měřidla a datum odečtu pokud jsou odečty k jinému datu než k vyúčtování 31.12.. Na pořadí sloupců v souboru nezáleží.

Upozornění pro soubory Excel: Nepoužívejte formátování. Necitlivé formátování (např. úprava všech existujících sloupců/řádků) Excelu způsobí překročení limitu počtu řádků a sloupců pro import. Soubor pro import může obsahovat maximálně 2000 řádků a 50 sloupců, jinak nebude možné import provést. Import proběhne vždy z prvního listu v soubour. Struktura Excelu musí být taková, aby bylo možné strojové zpracování, tzn. co řádek to záznam, co sloupec to příslušná hodnota. Vytvoříte-li si Excel "pro lidské oko" a ne čistě datový, pravděpodobně nebude strojově zpracovatelný.

Po vložení souboru dejte Pokračovat. Pro uložení odečtů je potřeba importování nastavit a namapovat jednotlivé sloupce (vyberte sloupce, v kterých je datum, výrobní číslo a hodnota).

PŘEHLED EVIDOVANÝCH ODEČTŮ
U konkrétního měřidla

V modulu Nemovitost-Nemovitost-Měřidla naleznete u jednotlivých měřidel seznam všech zadaných odečtů. Vybrané měřidlo otevřete (na vybraném měřidlu použijte tlačítko Otevřít nebo 2x na měřidlu klikněte myší) a zvolte záložku Odečty.

Všechny evidované odečty v nemovitosti

V modulu Nemovitost-Správa-Odečty jsou zobrazeny všechny odečty, které jste v rámci zvoleného hospodářského roku zaevidovali.

ÚPRAVA SPOTŘEBY POMOCÍ KOEFICIENTŮ

Potřebujete upravit výslednou vypočítanou spotřebu pomocí koeficientů, které máte určeny?

  1. Koeficienty k měřidlu

Nemovitost-Měřidla

V úpravě měřidla na záložce RTN vyplňte koeficienty dle potřeby. Dle názvu si vyberte, kam se vámi potřebný koeficient hodí.

Spotřeba se postupně násobí jednotlivými koeficienty.

Příklad výpočtu: spotřeba ve výši 10 x koeficient 1 x koeficient 1 x koeficient 0,30 x koeficient 0,80 = výsledná spotřeba do rozúčtování 2,4

  1. Koeficienty k plochám

Nemovitost-Jednotky

V úpravě jednotlivých ploch jednotky (jednotku rozklikněte a na záložce plochy upravte požadované plochy) můžete vyplnit na záložce Parametry pro rozúčtování tepla, kde je Koeficient zohlednění rozdílné energetické náročnosti dle polohy.

Tento koeficient bude použit pro přepočet spotřeb (již přepočítaných koeficienty na měřidlech) všech měřidel dané jednotky.

Příklad výpočtu:

Máme tři plochy:

Obývací pokoj o podlahové ploše 20m2 a nastaveným koeficientem 1 = přepočtená plocha koeficientem je 20

Kuchyň o podlahové ploše 10m2 a nastaveným koeficientem 0,30 = přepočtená plocha koeficientem je 3

Pokoj o podlahové ploše 15m2 a nastaveným koeficientem 0,20 = přepočtená plocha koeficientem je 3

Celkové přepočtené plochy jsou celkem 26. Vypočítá se koeficient za celou jednotku, kdy celková plocha jednotky je 45 a to takto: 26/45=celkový koeficient ploch za celou jednotku je 0,58 a tímto koeficientem se přepočítá spotřeba na měřidlech.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)