Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Výše předpisu pomocí rozpočtu

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Náklady od rozúčtovatele

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 5.0

Novinky Domsys 4.1

Novinky Domsys 4

Novinky Domsys 6.0

Kontakty

Zákaznická podpora

Export do STORMWARE Pohoda

Jak funguje export dat do účetnictví?

Pro potřeby účetnictví je v Domsysu funkce Export, pomocí které můžete doklady, předpisy , transakce na pokladně a bance si stáhnout do souboru, který následně do svého účetního programu naimportujete. Tímto importem budou v účetním programu automaticky vytvořeny účetní doklady a to přesně tam, kde je program eviduje (doklady = Přijaté či Vydané faktury, transakce z bank a pokladen = Banka a Pokladna, předpisy = Interní doklady či Faktury vydané pro předpis jako faktura).  

Export dat do účetnictví má za cíl ušetřit část práce se zadáváním dokladů do účetního programu a částečně ušetřit čas se zaúčtováním.

V Domsysu je potřeba založit a přiřadit předkontace, které jsou používány pro účtování v účetním programu a budou potřebné pro následné zaúčtování dat v účetním programu. Pro účetní program je důležitou informací Zkratka předkontace, která musí být v Domsysu správně zadána. Při importování souborů do účetnictví účetní program automaticky rozpozná podle zkratky předkontace jaké zaúčtování má pro doklad či položky dokladu použít. Tímto je docíleno automatického zaúčtování.  

Data lze exportovat z modulu Nemovitost (data za konkrétní nemovitost) či CRM (data za celého zákazníka, tedy i za všechny nemovitosti přiřazené zákazníkovi) pro podvojné účetnictví i daňovou evidenci. Exporty jsou podporovány i s DPH.

Předkontace jsou potřebné k použití na těchto místech:  

Účetnictví->Nastavení

Nastavení->Účty->Upravit účet/Nový účet

Nemovitost->Složky předpisu->Upravit složku předpisu/Nová složka předpisu

Přímo v Domsysu jsou zároveň doplněny vysvětlující nápovědy každé záložky pomocí F1, kde se dozvíte podrobnosti k jednotlivým kolonkám.  

Další související články:

Předpis jako faktura vydaná - potřebujete předpisy vystavovat jako faktury a exportovat do Pohody do knihy faktur vydaných? Článek Vás provede potřebným nastavením pro Domsys.

Číselné řady - článek Vás provede nastavením číselných řad, kterými mohou být číslovány doklady či předpisy jako faktura přímo v Domsys. Toto číslování je automaticky převzato do Pohody

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce - chcete předpisy na zálohy exportovat do Pohody do knihy zálohových faktur? Pomocí tohoto článku uděláte potřebné nastavení pro Domsys.

                            

Postup nastavení je vysvětlen v následujících krocích.

 1. Výběr účetnictví v Domsysu

V modulu SPRÁVCE->Vyberte nemovitost či zákazníka-> zvolte Upravit. V záložce Účetnictví (1) vyberte Druh účetnictví (2), který chcete použít, v našem případě POHODA->Uložit

 1. Příprava předkontací v Pohodě

Číselník předkontací používaný ve zvoleném subjektu je třeba založit. Pro rychlejší založení doporučujeme použít Export dat z Pohody.

V Pohodě zvolíte Účetnictví->Předkontace a předkontace, které chcete exportovat vyberte (označení provedete kliknutím do sloupce X).

Pořadí zobrazených sloupců nastavíte tak, aby bylo shodné s vyobrazeným záhlavím (1).

 

 1. Export předkontací z Pohody

V tabulce předkontací, po výběru předkontací(1), klikněte pravým tlačítkem a vyberte Export tabulky (2). V následujících krocích nastavíte Export databáze - v prvních dvou krocích nastavte Export tak jak je vyobrazený zde (3) (4), v posledním kroku (5) vyberte složku, do které se má soubor s předkontacemi exportovat a do kolonky Soubor napište název souboru.

 1. Import předkontací do Domsys

modul NEMOVITOST/CRM

Ve spravované nemovitosti či zákazníkovi zvolte Účetnictví (1) ->Předkotance(2) ->Import předkontací (3). Nyní předkontaci vytvořte manuálně pomocí Nová předkontace, nebo vyberte Import předkontací, abyste mohli naimportovat dříve exportované předkontace z Pohody (3).  Kliknutím na oblast zvýrazněnou v bodě (4) vyberte soubor s předkontacemi. Po správném načtení oblast zezelená a můžete dokončit import kliknutím na Uložit (5). 

Uvedené příklady předkontací jsou námi vymyšlené, Vaše kódy předkontací se mohou lišit!

 

 1. Nastavení bankovních účtů a pokladen

(pro export transakcí evidovaných ve Finance->Banka/Pokladna do účetního programu)

modul NEMOVITOST/CRM

Zvolte Nastavení (1) -> Účty (2) -> nad vybraným účtem dáte přes pravé tlačítko myši Upravit a v otevřené úpravě účtu zvolíte záložku POHODA (3). Zde je potřeba doplnit Výchozí předkontace a Nastavení účtu v Pohodě. Předkontace můžeme vypsat ručně nebo přes nabídku (4) vybrat ze seznamu předkontací.(Pro vysvětlení jednotlivých kolonek využijte v Domsysu nápovědu F1)                                                                                                                                                                                                        

Nastavení účtu pro typ banka - vyplněné Výchozí předkontace budou po importu do Pohody doplněny pouze do textu jednotlivých transakcí pro rychlejší identifikaci přeúčtování (Pohoda neumožňuje importem řádky rovnou zaúčtovat, proto jsou předkontace nabídnuty jako "nápověda" k zaúčtování). Bankovní výpisy se importují stejným způsobem jako výpisy z Homebanking.

 • Příjem  konto (úhrada předpisu): zadejte předkontaci, kterou budou označeny takové transakce, které znamenají platbu předpisu vlastníka. Např. BP001 (úhrada předpisu 221/311)
 • Výdaj  konto (přeplatek): zadejte předkontaci, kterou budou označeny takové transakce, které jsou výdajem z konta vlastníka/nájemce  např. vrácení přeplatku. Např. BV022 (311/221)
 • Příjem  ostatní: Nastane-li příjem na účet, který není typu Konto (tedy bez bližšího určení důvodu), bude tato transakce označena touto předkontací, např. vyjadřující neznámou platbu. *
 • Výdaj  ostatní: Nastane-li výdaj z účtu, který není typu Konto, je tedy opět neznámý, bude tato transakce označena touto předkontací, např. vyjadřující neznámou platbu. *
 • Číselná řada:  příjem: Do jaké číselné řady budou v účetním programu importovány příchozí transakce na daném účtu.
 • Číselná řada:  výdaj: Do jaké číselné řady budou v účetním programu importovány odchozí transakce na daném účtu.
 • Zkratka účtu: účetní program má účty v agendě označeny např. zkratkou. Zde uveďte označení účtu, který pro zvolený účet používáte v účetním programu.

Přesnou předkontaci lze k příjmu či výdaji určit přímo v příjmových či výdajových transakcích v bance nebo pokladně evidovaných ve Finance->Banka/Pokladna.

 

 1. Nastavení dokladů

Tyto předkontace je důležité vyplnit pro vznik hlavičky dokladu po importu.

modul NEMOVITOST/CRM

Zvolte Účetnictví (1) -> Nastavení (2) - > Upravit (3). V otevřeném Nastavení nemovitosti vyplňte požadované údaje (4). Předkontace můžeme vypsat ručně nebo přes nabídku (5) vybrat ze seznamu předkontací. Místo předkontace je možno uvést Nevím, protože toto používá Pohoda v případě, že předkontace není zadána a všechny položky s touto předkontací budou v účetním programu znamenat, že doklad není doúčtován.

Takto upravené nastavení uložíme (6). (Pro vysvětlení jednotlivých kolonek využijte v Domsysu nápovědu F1).

Obecná nastavení

Účetnictví -> Nastavení

 • Faktury přijaté - předkontace: Tato předkontace bude použita na všechny faktury přijaté jakožto předkontace obecná celé faktury. Jednotlivé položky však dostanou svou samostatnou předkontaci z nastavení Složek. Např. FP001. Není-li tato předkontace vyplněna, je po importu v Pohodě uvedena předkontace Nevím.
 • Faktury vydané - předkontace: Toto u většiny SVJ nenastane, protože SVJ nevydává faktury, ale jinak funguje stejně jako u faktur přijatých, jen se použije jako předkontace celého vydaného dokladu (předkontace patří pro faktury vytvářené ve Finance-Doklady, ne pro předpisy). Například FV001. Není-li tato předkontace vyplněna, je po importu v Pohodě uvedena předkontace Nevím.
 • Faktury přijaté - číselná řada: Zadejte kód číselné řady z účetního programu (např. FP15). Číslujete-li doklady přímo v Domsysu, budou importované doklady v účetním programu očíslovány totožným číslem.
 • Faktury vydané - číselná řada: Zadejte kód číselné řady z účetního programu (např. FV17). Číslujete-li doklady přímo v Domsysu, budou importované doklady v účetním programu očíslovány totožným číslem.
 • Faktura vydaná-Hradit na: Účetní program má účty v agendě označeny např. zkratkou. Zde uveďte označení účtu, který má být po importu uveden.
 • Vyúčtování  nedoplatek: na výsledek vyúčtování bude automaticky vytvořen ke každému vlastníkovi/nájemníkovi zvláštní předpis (v sadě předpisu Vyúčtování) v následujícím roce a touto předkontací určíte, jak bude předpis po exportu do účetního programu zaúčtován.
 • Vyúčtování  přeplatek: na výsledek vyúčtování bude automaticky vytvořen ke každému vlastníkovi/nájemníkovi zvláštní předpis (v sadě předpisu Vyúčtování) v následujícím roce a touto předkontací určíte, jak bude předpis po exportu do účetního programu zaúčtován.

V modulu CRM můžete nastavit analytické rozlišení pro typy jednotek pro účtovací stranu MD určenou pro předpisy.

Pokud chcete, aby každý typ jednotky (bytová, nebytová atd.) byl ve všech zaúčtováních účtován na své analytické účty, pak je potřeba vytvořit předkontaci, která bude mít vyplněnou pouze MD, kde bude uveden účet s požadovanou analytikou.

Takto vytvořenou předkontaci vložíte sem do nastavení k jednotlivým typům. Např.: jednotky nebytový prostor mají mít ve všech zaúčtování na straně MD účet 311.110. Pro tuto potřebu vytvořte předkontaci (na záložce Předkontace), která bude bude mít vyplněný pouze účet MD 311.110. Takto se v účtování všech složek bude automaticky nahrazovat účet MD dle nastavení.

 

 1. Nastavení složky předpisů

K čemu je toto nastavení?

Na složkách předpisu nastavte předkontace, kterými má být zaúčtován výdej (náklad) či příjem z evidovaných dokladů ve Finance->Doklady a kterými mají být zaúčtovány vytvořené předpisy na konkrétní složku. Předkontace budou automaticky přiřazeny k exportovaným datům v souboru určenému pro import do účetního programu. Nemusíte tedy během běžné práce v Domsysu myslet na určení předkontace potřebné pro účetnictví.

Nastavení můžete provést přímo v konkrétní nemovitosti nebo pomocí účtovacích vzorů (jednotných účtování), pokud nemovitosti máte sloučeny pod zákazníka v modulu CRM (pro nastavení účtovacích vzorů se podívejte na tento článek: Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM )
přímé nastavení předkontací v konkrétní nemovitosti v modulu NEMOVITOST

Nemovitost->Složky předpisu

Zde nastavíte pro každou složku výchozí předkontace pro Doklady a Předpisy. Zvolte Nemovitost (1) -> Složky předpisu (2) -> Upravit (3). Předkontace bude také možné individuálně měnit přímo v pořízení dokladů či transakcí.

TIP: Máte-li v jiné nemovitosti složku, z které chcete zkopírovat nastavení předkontací do právě nastavované složky, použijte tlačítko Předvyplnit předkontace.

Po otevření složky předpisu zvolte záložku POHODA (1) a vyplňte předkontace - pro vyplnění můžete použít nabídku předkontací (2) nebo předkontace předvyplnit z jiné již nastavené nemovitosti (3). (Pro vysvětlení jednotlivých kolonek využijte v Domsysu nápovědu (F1)

Předkontace pro faktury vydané:

(pro faktury vystavené ve Finance-Doklady, ne pro předpisy)

 • Příjem aktuální rok: Předkontace, která bude použita pro případný příjem, který poníží náklady v dané složce.
 • Příjem časové rozlišení minulý/následující: Předkontace, která bude použita v případě, že daná částka z faktury vydané bude zahrnuta do minulého či následujícího období (např. 311/388, 311/384).

Předkontace pro faktury přijaté:

 • Výdaj aktuální rok: Předkontace, která bude použita pro náklady, které do dané složky vložíte z přijatých dokladů.
 • Výdaj časové rozlišení:  Předkontace, která bude použita v případě, že náklad bude zahrnut do minulého či následujícího období (např. kontace 389/321 či 381/321)

Činnost:

Ke složce předpisu lze vyplnit také činnost, kterou používáte v software Pohoda. Takto nastavená činnost bude součástí importu předpisů, faktur vydaných a faktur přijatých - činnost bude uvedena u položky dokladu.

Předkontace pro předpisy:

 • Předpis  příjem (kladné položky): Zde dáte takovou předkontaci, která bude uvedena u částky vyjadřující výši předpisu. Příjem z pohledu složky - tedy vybírají se peníze od vlastníků/nájemců, tedy peníze vybírané předpisem. Např. předpis zálohy na energii 311/324, předpis vkladu na dlouhodobou zálohu na správu 311/955
 • Předpis  výdaj (záporné položky): Pro položky na předpisu, které jsou záporné (-). Obvykle je v pořádku vyplnit předkontaci stejnou jako pro předpis-příjem.

Vystavujete-li předpisy jako faktury vydané, budou na tyto předpisy po importu do účetního programu vystaveny jednotlivé faktury vydané s totožným číslem jako v Domsysu. Nezapomeňte pak nastavit také kolonky pro Předpis jako faktura.
Podívejte na článek, který popisuje předpis jako fakturu.:
Předpis jako faktura vydaná

záložka DPH

Pro plátce DPH - zvolte režim DPH.

- Nastavení pro export do účetnictví - Členění DPH pro předpis

Je-li potřeba, vyplňte členění DPH pro plátce/neplátce (Kdo je plátce? Plátce je nájemce, který má nastaveno v Uplatnit DPH ANO).

Co se stane, když pole nevyplníte - Pohoda tak po importu při vytvoření dokladů automaticky každému dokladu dá členění nastavené výchoze pro faktury vydané (nastavení v Pohodě provedete v Nastavení-Uživatelské nastavení).

V pořizovaných vydaných a přijatých dokladech můžete k položkám vybrat jinou předkontaci než nastavenou výchozí (doklady pořizujete v modulu Nemovitost/CRM-Finance-Doklady).
 1. Stažení souboru pro export do Pohody

modul NEMOVITOST/CRM

Zvolte Účetnictví (1) -> Export (2) -> Export do XML (v případě banky Export do ABO) (3). Po kliknutí na "Exportovat do ..." nastavíme datum od do a dáte Exportovat (4), v následujícím okně dáte Stáhnout (5).

U těchto agend vybíráte záznamy dle data vystavení: Přijaté faktury (Doklady-přijaté), Vydané faktury (Doklady - vydané), Banka, Pokladna

Datum od do u agendy Interní doklady (Předpisy) vybíráte jako období (měsíce), pro které jsou předpisy vytvořeny.  Stejné pravidlo platí pro předpisy vystavené jako faktura, kdy tyto doklady exportujete v rámci Vydaných faktur.

 1. Import souborů s předpisy a doklady do POHODY

Informace pro plátce DPH: Před prvním importem do účetního programu nastavte toleranci DPH - odchylku (viz. obrázek). Toto nastavení umožní importovat DPH v dokladech ve stejné výši jako je evidována v Domsys.

Řešíte plátce DPH a chcete, aby jste importované předpisy v účetnictví nalezly v sekci Fakturace - Vydané faktury, Pohledávky či Zálohové faktury? Je třeba:
1. aby předpisy v Domsys byly očíslované v číselné řadě - podívejte se na článek Předpis jako faktura vydaná .
2. v Domsys nastavit kam mají být očíslované předpisy importovány. Toto nastavení provedete pro běžné předpisy v modulu Nemovitost-Nastavení-Nemovitost-podzáložka Obecné a pro předpisy v jiných sadách předpisu provedete v modulu Nemovitost-Nastavení-Sady předpisů (v úpravě zvolené sady).
Pro SVJ importované předpisy nalezneme v Účetnictví -> Interní doklady (interní doklad je vytvořen vždy souhrnně za jednotlivé měsíce s celkovými částkami po složkách za všechny vlastníky). Pro kontrolu stavu pohledávek za vlastníky je určen výstup v Domsys a to Saldo ke dni.

Do Pohody importujeme soubory z Domsysu v Soubor -> Datová komunikace -> XML import/export (1) -> typ XML zadat Soubor a vybereme Vstupní složku nebo soubor pro import (2) -> vybereme možnost zachování souborů (pro import souborů není výběr důležitý) a zvolíme Další (3) -> při správném importu se ve Výsledku importu položek objeví OK pro úspěšně importované, případně informace o chybě při importu. Import můžeme dokončit zvolením Dokončit (4). (po importu se objeví pouze informativní zpráva XML log).

Aby jste zjistili, proč případně nebyly některé položky naimportovány (ve výsledku importu položek je informace uvedena), použijte tlačítko Otevřít cílovou složku. Složka obsahuje informace jak Pohoda zpracovala jednotlivé položky a k neúspěšně importovaným zde zjistíte příčinu, na základě které upravte nastavení v Domsys.

 1. Natažení souborů s bankovními výpisy

Pro tyto účely je potřeba mít u bankovních účtů (1) nastavený Homebanking (2) a to vždy Typ služby RaiffeisenBank ABO (3) (tento typ služby zadáte ke všem účtům bez ohledu na rozdílnost bankovního ústavu).

Import výpisu

Pro import výpisů k tomuto účelu využijeme stejné funkce jako pro stažení výpisu z internetového bankovnictví. Znamená to, že musí být v Pohodě správně nastaveny bankovní účty, internetové bankovnictví a jeho párování. Párování úhrad a přiřazování předkontací pro správné zaúčtování bankovních výpisů používáme stejný způsob jako při likvidaci stažených výpisů z internetového bankovnictví a použití homebankingu.

Evidujete-li více účtů, je třeba při importu určit, k jakému účtu jsou importovány pohyby.

Import faktur z Pohody do Domsys

Další možností je import faktur z Pohody do Domsysu. Tuto možnost popisuje tento článek: Import dokladů ze STORMWARE Pohoda .

Kontrolní sestavy

TIP: pro kontrolu dat v účetnictví s Domsysem využijte naše doporučené sestavy, které jsou uvedeny v manuálu Uzávěrka roku

Nevíte jak jednoduše v Pohodě záznamy hromadně přeúčtovat? Tady je návod:

1. Klikněte na údaj, dle kterého budou vyfiltrovány všechny požadované řádky (např. všechny úhrady s textem "Úhrada předpisu")

2. V nabídce Záznam - Výběr - zvolte Vybrat dle obsahu (tím budou vyfiltrovány všechny záznamy dle výše označeného údaje)

3. V nabídce Záznam - Editace - zvolte Upravit vše .... a zde vyberte pole, které chcete pro všechny záznamy upravit


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)