Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení/zadání hodnot

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Koeficienty, plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Vyúčtování fondu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Změna složky ve vytvořeném předpisu

Hromadné rozdělení předepsané částky procentem (ze složky do jiné složky)

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování/předepsání starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - vytváření souborů pro poštu (modul Nemovitost)

SIPO - evidence/import úhrad (modul Nemovitost)

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Účty - automatický import z MONETA Money Bank

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Bankovní API - když propojení nefunguje?

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů, dokladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů (evidenční složky)

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Změna složky nákladu (přesunutí mezi složkami)

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Doklady vydané-vystavení jednorázové faktury, nastavení výstupu

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Podklady pro/od rozúčtovatele

Ruční vložení nákladů od rozúčtovatele

Import nákladů od rozúčtovatele

Nastavení párování importu od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Nastavení rozúčtování vytápění, ohřevu teplé vody

Roční vyúčtování

Vyúčtování - specifika pronájmů

Výstup ročního vyúčtování a možné zobrazení

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů (Helpdesk)

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Portál pro vlastníky - co nabízí?

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Mobilní aplikace Domsys (APP)

APP 2024 představení nové mobilní aplikace

APP 2024 mobilní aplikace - instalace a přihlášení

APP 2024 mobilní aplikace - Helpdesk

APP 2024 mobilní aplikace - Portál

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů - informace v záhlaví a zápatí

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Hromadné odeslání chytrou zprávou

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů-odesílatel,podpis,logo

Nastavení e-mailů - údaje uživatele, který odesílá

DopisOnline - kontrola provozu a fakturace

DopisOnline - nastavení zasílání dopisů Českou poštou

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-jak to funguje?

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3 - nastavení a export z Domsys

Money - upřesnění pro export dokladů s DPH

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

PREMIER XML-export dokladů z Domsys

PREMIER XML-export předpisů z Domsys

PREMIER-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Vyúčtování v účetnictví

Užitečné funkce

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu uživateli

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Co dělat když je problém s přihlášením

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Novinky Domsys 9 v ročním vyúčtování pro rok 2022

Kontakty

Zákaznická podpora

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Každý uživatel má po přihlášení k dispozici kalendář, který může využít k plánování svých nebo jemu přidělených úkolů včetně připomínání - konce pravidelných činností z pasportů, termíny konce nájemních smluv, ukončení funkčního období zástupců, vypršení termínů tiketů zadaných přes modul Helpdesk nebo své naplánované úkoly.

Co lze v kalendáři evidovat?

První informace o úkolech a upozornění na aktuální den je zobrazena na ikoně kalendáře a to formou číselné informace o počtu. Po rozkliknutí ikony kalendáře lze získat bližší informace.

Zobrazení v kalendáři

Formou seznamu úkolů (1) dle vybraného měsíce (2) se zobrazí seznam veškerých úkolů, připomínek a činností, které jsou přidělené danému uživateli a naplánované v jeho kalendáři. Splnění úkolu potvrdíte kliknutím na první ikonku daného řádku (3).  Přeplánování úkolu na jiný termín provedeme pomocí Akce- Naplánovat (4), to platí pro úkoly, které nejsou automaticky propisovány.

V kalendáři (1) dle výběru zobrazení (2), kdy naplánované úkoly jsou vyznačeny pro konkrétní dny, týdny, měsíce či roky. Po kliknutí na datum se zobrazí podrobnosti (3).

ÚKOLY NAPLÁNOVANÉ NA URČITÝ DEN

Úkoly lze pořizovat v Domsys ke všem řádkům, kde je na jeho začátku zobrazena ikona kalendáře (1). Pomocí ikony+ (2) zadáte úkol, který po uložení přes Akce->Naplánovat(5) naplánujete do kalendáře.

Plánované úkoly můžete seskupovat do Vámi vytvořených skupin (novou skupinu vytvoříte pomocí nabídky Zadat nový v kolonce Skupina (4))

Další možností zadání úkolu je vytvořit vlastní samostatný úkol přímo do kalendáře. Po otevření kalendáře v záložce Úkoly->pomocí ikony+ (1) zadejte úkol, který ihned můžete naplánovat (2) a přiřadit do skupiny. Pro plánování je možno využít nabízených časových nastavení - použít naplánování na dnes, za týden nebo za 2 týdny (3).

UPOZORNĚNÍ NA KONEC FUNKČNÍHO OBDOBÍ ZÁSTUPCŮ

V Domsys je možnost evidovat zástupce (pro SVJ například výbor). Zástupce lze evidovat v modulu Nemovitost->Nemovitost->Zástupci, kde k jednotlivým zástupcům určíte konec platnosti funkčního období.

 

Nastavení upozorně je třeba nastavit na pracovní pozici v modulu Správce->Nastavení->Pracovní pozice (1), kde upozornění nastavíte na záložce Upozornění. V aplikaci je automaticky nastaveno upozornění předem a to 180 dní před koncem funkčního období. Počet dnů upozornění předem lze změnit a to v modulu Nemovitost->Nastavení->Nemovitost->Obecné (2).

Více informací o pracovních pozicích naleznete v tomto článku: Pracovní pozice

POŽADAVKY Z TIKETŮ DLE TERMÍNU SPLNĚNÍ

Využitím modulu HELPDESK (1) lze v Domsys přijímat požadavky-tzv. tikety např. na různé opravy v nemovitostech či jiné podněty od vlastníků/nájemníků, které je potřeba evidovat spolu s postupem řešení v závislosti na čase. Každý přijatý tiket je přidělen Řešiteli (2), tedy osobě zodpovědné za vyřešení tiketu. Této osobě jsou požadavky zobrazovány v kalendáři v závislosti na zadaném termínu splnění.

PŘIPOMENUTÍ ČINNOSTÍ DLE DATA VYPRŠENÍ

V Domsys lze pomocí pasportizace evidovat pro každou nemovitost činnosti (např. pravidelné revize, kontroly) s jejich termíny a to v modulu TZB (2). V okamžiku doplnění data provedení činnosti se v kalendáři automaticky posune termín vypršení dle nastavené periody na činnosti (např. u činnosti revize hydrantů bude dána perioda roční s připomínáním 30dnů předem (1) s tím, že poslední revize byla provedena 3.5.2016, bude tedy v kalendáři připomenuto vypršení revize dne 3.4.2017)

UPOZORNĚNÍ NA KONEC PLATNOSTI NÁJEMNÍCH SMLUV

U nemovitostí, které mají formu pronájmu, je možno upozorňovat na konce nájemních smluv. Upozornění nastavíte pro vybranou pracovní pozici v modulu SPRÁVCE->Nastavení->Pracovní pozice (1). V nemovitosti využívající komplexní režim nájemních smluv, lze v každé nájemní smlouvě nastavit, kolik dní předem má být upozorněno na její končící platnost. U nemovitostí, které využívají zjednodušený režim nájemních smluv je na končící platnost smluv přednastaveno upozorňování 30 dnů předem - toto nastavení změníte v úpravě konkrétního nájemce, na záložce Podmínky.

Více informací o pracovních pozicích naleznete v tomto článku: Pracovní pozice

Zasílání přehledu úkolů a upozornění na e-mail

Každý uživatel má možnost si nastavit zasílání přehledu veškerých úkolů a upozornění z kalendáře na e-mail (mailovou adresou je přihlašovací e-mail uživatele). Toto nastavení provedete v Nastavení uživatele->Upozornění (1). Zde je možnost výběru pravidelnosti zasílání e-mailů - Denní (každý den ve vybranou hodinu), Týdenní (každé pondělí ve vybranou hodinu), Měsíční (první den v měsíci ve vybranou hodinu). Pravidelnost je možno kombinovat - např. měsíční s výpisem úkolů a upozornění na celý měsíc a zároveň týdenní s úkoly a upozornění na aktuální týden. Přehled úkolů a upozornění je přímo vypsán v e-mailu a zároveň je obsažen v příloze e-mailu.

Upozornění na konec nájemních smluv a činností lze i přes automaticky vytvářené tikety do modulu HelpDesk.
Podívejte se jak na to: Požadavky s vytvářením tiketů

Propojení kalendáře s jinými aplikacemi

Integrace kalendáře pomocí ICS s jinými aplikacemi

Možné propojení kalendáře s Gmail, Zimbra, Outlook.

Po otevření kalendáře Domsys toto nastavíte na záložce Externí kalendář (1):

Zveřejnit ICS soubor - zvolte Ano (2)

Odkaz k ICS -  zobrazený odkaz zkopírujte do Vaší kalendářové aplikace (3).


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)