Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení/zadání hodnot

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Koeficienty, plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Vyúčtování fondu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Změna složky ve vytvořeném předpisu

Hromadné rozdělení předepsané částky procentem (ze složky do jiné složky)

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul Nemovitost)

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Účty - automatický import z MONETA Money Bank

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Bankovní API - když propojení nefunguje?

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů, dokladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů (evidenční složky)

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Změna složky nákladu (přesunutí mezi složkami)

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Doklady vydané-vystavení jednorázové faktury, nastavení výstupu

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Podklady pro/od rozúčtovatele

Ruční vložení nákladů od rozúčtovatele

Import nákladů od rozúčtovatele

Nastavení párování importu od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Nastavení rozúčtování vytápění, ohřevu teplé vody

Roční vyúčtování

Vyúčtování - specifika pronájmů

Výstup ročního vyúčtování a možné zobrazení

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů (Helpdesk)

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Portál pro vlastníky - co nabízí?

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Mobilní aplikace Domsys (APP)

APP 2024 představení nové mobilní aplikace

APP 2024 mobilní aplikace - instalace a přihlášení

APP 2024 mobilní aplikace - Helpdesk

APP 2024 mobilní aplikace - Portál

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů - informace v záhlaví a zápatí

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Hromadné odeslání chytrou zprávou

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů-odesílatel,podpis,logo

Nastavení e-mailů - údaje uživatele, který odesílá

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-jak to funguje?

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3 - nastavení a export z Domsys

Money - upřesnění pro export dokladů s DPH

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

PREMIER XML-export dokladů z Domsys

PREMIER XML-export předpisů z Domsys

PREMIER-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Vyúčtování v účetnictví

Užitečné funkce

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu uživateli

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Co dělat když je problém s přihlášením

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Novinky Domsys 9 v ročním vyúčtování pro rok 2022

Kontakty

Zákaznická podpora

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

Aktualizováno od Vaňková

Dle vyhlášky č. 269/2015 Sb. má být také uvedeno:

  • V grafické podobě vyhotovené srovnání zjištěné spotřeby tepla na vytápění příjemcem služeb za dané zúčtovací období a za stejné období předchozího roku, upravené s ohledem na klimatické podmínky v těchto obdobích postupem podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.
  • Srovnání s referenčním příjemcem služeb, přičemž v případě elektronického vyúčtování postačí toto srovnání nahradit odkazem na internetové stránky, kde je toto srovnání zpřístupněno.
  • Další informace dle §6

Výše uvedené je v Domsys jako volitelná příloha k vyúčtování. Zároveň jsou srovnání vidět v detailu vyúčtování (po rozkliknutí konkrétního vyúčtování).

Domsys umožňuje zobrazit graf spotřeb i pro teplou a studenou vodu.

Co údaje znamenají?

GRAFY

Spotřeba energie/Spotřeba m3

Uvedené údaje srovnávají skutečné spotřeby naměřené na měřidlech za poslední čtyři roky (jsou-li spotřeby známé).

Srovnání spotřeb přepočtenou spotřebou

Uvedené údaje pro vytápění znázorňují jaká by byla spotřeba v předchozích letech, kdyby byly zimy stejné jako v roce aktuálním. Pro přepočet se používají denostupně. V grafu porovnáváme přepočtené spotřeby.

Čím je přepočtená spotřeba nižší oproti aktuálnímu roku, tím hospodárnější bylo vytápění.

Co jsou denostupně?

Denostupně jsou získané z ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav) a vyjadřují klimatickou náročnost roku (tuhost zimy) z pohledu náročnosti na vytápění. Čím je hodnota denostupňů vyšší, tím byl rok energeticky náročnější.

Srovnání je uvedeno za poslední čtyři roky (jsou-li spotřeby známé).

Co přepočtená spotřeba v uvedeném příkladu znázorňuje?

V uvedeném příkladu byly například pro rok 2021 denostupně 3829,60 a pro rok 2022 3487,40 = rok 2022 byl méně náročný na zimu než v roce 2021. V grafu se pro každý rok přepočítá spotřeba tak jako by byla v tom roce zima stejně náročná jako v aktuálním - v našem příkladu je aktuální rok 2022.

V grafu je tedy znázorněno, že pokud by v roce 2021 byla zima stejně mírná jako v roce 2022 byl by vlastník/nájemce v roce 2021 více nehospodárný (více topil) - vidíte to v grafu vyjádřením hodnoty 4 553,2 v roce 2021, která je vyšší než hodnota 4 500 v roce 2022.

Proč v roce 2019 je spotřeba velmi nízká? Uvedená spotřeba je jen za prosinec 2019, protože se vlastník/nájemce nastěhoval ke konci roku a tak se přepočítává tato nízká spotřeba.

SROVNÁNÍ S REFERENČNÍM PŘÍJEMCEM SLUŽEB

Referenčním příjemcem služeb se říká průměrná spotřeba a náklad v rámci nemovitosti či části nemovitosti (rozumějtě v rámci jednotek, které jsou přiřazeny dané složce předpisu). Vlastník/nájemce má tak možnost porovnat své spotřeby a náklady s průměrem v nemovitosti.

Pro vytvoření srovnání je potřeba:
URČIT KRAJ

V modulu Správce-Správce-Nemovitost zadejte nemovitosti kraj, do kterého patří.

Nemovitost upravte a na záložce Obecné vyberte kraj:

NASTAVIT VÝZNAM SLOŽEK
  1. V modulu Nemovitost-Nemovitost-Složky předpisu označte složky, kterými rozúčtováváte náklady na vytápění a teplou vodu (studená voda pro teplou vodu) dle vyhlášky č.269/2015 Sb. - metoda rozúčtování složky předpisu musí obsahovat metodu Měřící soustava.

Tím se zobrazí porovnání s referenčním příjemcem služeb a grafy se srovnáním spotřeb (do grafů vstupují data z vytvořených vyúčtování).

Označení provedete tak, že složku předpisu Upravíte a na záložce Rozúčtování zvolíte význam složky:

  1. Můžete zobrazit srovnání i pro studenou vodu, ikdyž není povinné. Chcete-li srovnání zobrazit, označte složku určenou pro studenou vodu. Metoda rozúčtování složky předpisu musí obsahovat metodu Měřící soustava.

Tím se zobrazí porovnání s referenčním příjemcem služeb a grafy se srovnáním spotřeb (do grafů vstupují data z vytvořených vyúčtování).

Označení provedete tak, že složku předpisu Upravíte a na záložce Rozúčtování zvolíte význam složky:

ZVOLIT VYTVOŘENÍ VÝSTUPU SROVNÁNÍ SPOTŘEB

Přílohu najdete jako volbu v tisku vyúčtování ve Správa-Vyúčtování-Výstupy-Vyúčtování jednotky/Roční vyúčtování vlastníka.

Příloha je povinná od vyúčtování za rok 2022. V Domsys máte možnosti tuto přílohu zvolit i pro vyúčtování roku 2021, pro který povinnost neplatila.

DALŠÍ INFORMACE DLE §6

Součástí vyúčtování má být i textová část s dalšími informacemi, které najdete v §6 vyhlášky. V Domsys je tato textová část uvedena pod srovnáním spotřeb a je výchoze přednastavena.

Ve vyhlášce mimo pevně stanoveného textu má být také uveden kontakt energetického konzultačního a informačního střediska sídlícího ve vyšším územním samosprávném celku. Pro každou nemovitost Domsys dle kraje, do kterého spadá, automaticky doplní jedno z dostupných středisek.

Textovou část můžete jakkoliv upravit, doplnit či upřesnit pro konkrétní nemovitost v modulu Nemovitost-Nastavení-Vyúčtování.


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)