Začínáme s aplikací Domsys

Základy ovládání aplikace

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Časté dotazy (FAQ)

Základní evidence

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Dlouhodobá záloha (fond)

Veličiny

Počáteční stavy

Adresáře osob a dodavatelů

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Konto vlastníka/nájemce

Výše předpisu pomocí rozpočtu

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Upomínky

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení a nastavení

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Vzájemná úhrada předpisů či dokladů

SIPO - vytváření souborů pro vybírání plateb a evidence úhrad

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Evidence záloh a vyúčtovacích faktury od dodavatelů

Úvod do evidence záloh od dodavatelů

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Náklady od rozúčtovatele

Úhrada dokladu s přeplatkem/zápočty

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Nájemci s cizí měnou

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Vyúčtování

Roční vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

CRM

Správa více domů jednoho majitele (modul CRM)

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Požadavky s vytvářením tiketů

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů

Nastavení výstupů-razítka a loga uživatele

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Chytrá zpráva

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů

Nastavení e-mailů pro uživatele

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Export do účetních programů

Účetnictví

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Export dat do Money S3

Export do STORMWARE Pohoda

Export do STORMWARE Pohoda-účtovací vzory CRM

Import ze STORMWARE Pohoda

Export dat do Vario

Export dat do Premier

Export dokladů ve formátu ISDOC

Užitečné funkce

Mobilní aplikace

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro katastr nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Novinky Domsys 5.0

Novinky Domsys 4.1

Novinky Domsys 4

Novinky Domsys 6.0

Kontakty

Zákaznická podpora

Zasílání žádostí z portálu

Aktualizováno 9 months ago od Vaňková

Vlastníci/Nájemci, kteří mají přístup na modul Portál, mají možnost použít funkci Źádosti, díky níž mohou správci zasílat žádosti či požadavky, ať ekonomického či technického charakteru, zaslání informace o změně počtu žijících osob v jednotce a nahlášení samoodečtu. Hlášení samoodečtů je vlastníkům/nájemcům umožněno v období od 1.12 do 31.1..

Tento manuál Vás provede nastavením aplikace Domsys, které je potřebné pro fungování žádostí na portále.

Nastavení role oprávnění

Na roli, kterou dáváte oprávnění k přístupu na portál s možností zadávat žádosti, nastavte Zápis pro celý Portál (tímto nastavením budou mít uživatelé údaje na portálu pro čtení mimo žádostí, které budou moci vytvářet a komentovat).

Nastavení žádostí

1. Založení fronty

Na vytvořené žádosti budou aplikací vytvářeny tzv. tikety, které budou evidovány a dále správcem zpracovávány v modulu HELPDESK.

Modul HELPDESK slouží pro práci s tikety vybrané společnosti. Tiketem se rozumí požadavek, který má přiřazené pořadové číslo, svého řešitele a termín dokončení. Organizace modulu je řazena po správcovských společnostech, pracujete tedy dohromady s požadavky v rámci všech nemovitostí vybraného správce.

Vytvořené tikety na žádosti se seskupují do tzv. front. Fronta může řešit například tématické rozdělení tiketů (např. budete-li chtít mít pohromadě tikety technického charakteru, vytvoříte frontu s názvem Technická část).

Fronty založíte v modulu SPRÁVCE->Nastavení->Tikety, pomocí ikony +Frontě zadejte název a řešitele, který zde bude určen pomocí pracovní pozice.

Pracovní pozici vytvoříte v modulu Správce -> Nastavení -> Pracovní pozice: v pracovní pozici nastavíte pracovníka, který bude nastaven jako výchozí pro všechny nemovitosti pro danou pozici. Dále je možno v jednotlivých nemovitostech určit osobu, která vykonává pozici za nemovitost.

2. Informace o nenastavené funkci Žádosti

Pro používání žádostí z portálu je třeba určité nastavení v Domsysu. Pokud toto nastavení není provedeno, je tato informace zobrazena na Portálu vlastníkům/nájemcům takto:

3. Nastavení fronty pro potřeby portálu

Nastavení fronty

Pro potřeby portálu je potřeba určit, pod kterou frontou budou evidovány žádosti. Příznakem jednotlivých front lze označit pouze jednu frontu nebo až čtyři různé fronty.

Vybranou frontu označíte pomocí nabídky pravého tlačítka myši.

 

Kdo bude informován o vytvořených žádostech na portále?

Informována bude osoba nastavená u pracovní pozice v jednotlivých nemovitostech. Pokud nejsou nastaveny osoby v nemovitostech, pak bude informována osoba, která je u pracovní pozice jako výchozí.

Jak bude osoba informována o vytvořených žádostech na portále?

Informace bude dané osobě zobrazena v Domsysu v ikoně Zvonečku a zároveň mu bude zaslána na e-mail.

4. Příklad označených front pro portál

O správném nastavení jste informováni v barevném řádku nad seznamem front (1).

Zde jsou uvedené příklady nastavených front pro žádosti z portálu:

S takovýmto nastavením může vlastník/nájemce posílat z portálu žádosti:

K žádostem uživatel portálu může zadávat komentáře.

Komentáře, které přidá správce k tiketům vytvořeným na žádosti v modulu Helpdesk, mohou být interní a veřejné. Veřejné budou zobrazeny uživateli na portálu. Správce může změnou typu již uloženého komentář ovlivnit zobrazení na portálu.

Má-li uživatel vidět na portálu všechny tikety nemovitosti, tedy i tikety (žádosti) vytvořené přímo správcem, nastavte toto na roli oprávnění (modul Správce-Oprávnění-Role).


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)