Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení/zadání hodnot

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Koeficienty, plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Vyúčtování fondu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Změna složky ve vytvořeném předpisu

Hromadné rozdělení předepsané částky procentem (ze složky do jiné složky)

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul Nemovitost)

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Účty - automatický import z MONETA Money Bank

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Bankovní API - když propojení nefunguje?

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů, dokladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů (evidenční složky)

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Změna složky nákladu (přesunutí mezi složkami)

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Doklady vydané-vystavení jednorázové faktury, nastavení výstupu

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Podklady pro/od rozúčtovatele

Ruční vložení nákladů od rozúčtovatele

Import nákladů od rozúčtovatele

Nastavení párování importu od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Nastavení rozúčtování vytápění, ohřevu teplé vody

Roční vyúčtování

Vyúčtování - specifika pronájmů

Výstup ročního vyúčtování a možné zobrazení

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů (Helpdesk)

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Portál pro vlastníky - co nabízí?

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Mobilní aplikace Domsys (APP)

APP 2024 představení nové mobilní aplikace

APP 2024 mobilní aplikace - instalace a přihlášení

APP 2024 mobilní aplikace - Helpdesk

APP 2024 mobilní aplikace - Portál

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů - informace v záhlaví a zápatí

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Hromadné odeslání chytrou zprávou

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů-odesílatel,podpis,logo

Nastavení e-mailů - údaje uživatele, který odesílá

Nastavení zasílání přes DopisOnline

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-jak to funguje?

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3 - nastavení a export z Domsys

Money - upřesnění pro export dokladů s DPH

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

PREMIER XML-export dokladů z Domsys

PREMIER XML-export předpisů z Domsys

PREMIER-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Vyúčtování v účetnictví

Užitečné funkce

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu uživateli

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Co dělat když je problém s přihlášením

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Novinky Domsys 9 v ročním vyúčtování pro rok 2022

Kontakty

Zákaznická podpora

Novinky Domsys 8

Aktualizováno od Vaňková

Nejvýznamnější novinky

Příkazy k úhradě
 • Zasílání přes API

Finance-Banka-Příkazy k úhradě

Používáte-li napojení přes API u účtů banky FIO, Raiffeisen BANK, Česká spořitelna, ČSOB či Komerční banka, máte možnost odesílat platební příkazy do banky přes API, kde budou připraveny k autorizaci.

Podívejte se na článek Příkazy k úhradě - odeslání přes API , v kterém naleznete jak odesílání příkazů zprovoznit.

 • Zobrazení více podrobností

Je-li do příkazu k úhradě vložen přijatý doklad, máte k dispozici:

- proklik na dokumenty uložené v aktovce

- náhled dokladu zobrazuje základní informace zadané v evidovaném dokladu

- číslo účtu v příkazu je kontrolováno s uloženým číslem v adresáři dodavatelů. V případě rozdílu je zobrazena varovná ikona

Doklady - kopírování dokladů

Finance-Doklady

 1. Dokumenty v aktovce

Nově máte možnost při kopírování dokladů zkopírovat také dokumenty z aktovky.

 1. Kopírovat můžete doklady v měsíční či čtvrtletní periodě

Kopírovat-měsíčně = vytvoříte více dokladů najednou do měsíců dle určeného období

Kopírovat-čtvrtletně = vytvoříte více dokladů najednou do prvních měsíců čtvrtletí v rámci vámi určeného období

V článku Evidence faktur/dokladů kopírováním je funkce kopírování dokladů popsána.

Složky předpisu

Nově můžete u složek předpisu provést hromadné změny týkající se individuálních nastavení (naleznete v Nemovitost-Složky předpisu-nabídka Další).

(Tyto funkce používejte s velkou opatrností-jejich použití nelze hromadně vrátit zpět)

 • Zrušení individuálních nastavení na vybraných složkách předpisu hromadně všem jednotkám či vlastníkům
 • Převzetí individuálního nastavení. Do vybrané složky předpisu je možné převzít individuální nastavení na jednotkách či vlastnících hromadně z již jiné existující složky předpisu.

Lze například použít v případě, kdy dosud jste evidovali jednu složku pro studenou vodu, ale nově potřebujete více složek a to pro každý vchod samostatně. Touto funkcí převezmete do nově vzniklých složek individuální nastavení tak jak existuje pro původní složku.

Zasílání na vědomí také zástupcům nemovitosti
 1. Chytrou zprávu zaslanou přes komunikaci můžete zároveň zaslat nově také na vědomí zástupcům nemovitosti

 1. Na vědomí můžete zaslat také upomínky.
  Zároveň lze vybrat co se má příjemcům na vědomí odeslat. Mohou obdržet souhrnnou zprávu se seznamem upomínek nebo jednotlivé vytvořené upomínky.

Protokoly od externích rozúčtovatelů

Správa-Vyúčtování

Získali jste od rozúčtovatele jeden soubor ve formátu PDF, který obsahuje všechny protokoly? Uložte ho do Domsys, který ho chytrým rozpoznáním rozdělí na jednotlivá PDF a jednoduše je přiřadíte k vyúčtování. Při zpracování jsou také náhledy jednotlivých protokolů.

Článek Protokoly od rozúčtovatele Vás provede zpracováním souboru.

Pohoda
 1. Výběr účtů pro export

Nově můžete při exportu pokladny či banky vybrat jen konkrétní účty.

 1. Export banky včetně zaúčtování (formát XML)

Konečně jsme se dočkali a Pohoda umožňuje importovat i bankovní transakce včetně zaúčtování. Dosavadní import transakcí souboru ABO, pro který se používalo v Pohodě nastavení pro homebanking RaiffeisenBank, je podporovaný, ale zastaralý.

Nově lze exportovat banka ve formátu xml, který bude obsahovat i zaúčtování jednotlivých řádků. Postup nastavení zaúčtování je součástí návodu Export do STORMWARE Pohoda .

Schvalování
 1. Doklady - hromadné spuštění schvalovacího procesu

Finance-Doklady

Schvalovací proces nyní můžete spustit hromadně pro více vybraných dokladů najednou přes pravé tlačítko myši.

 1. Zastoupení - výběr osoby k upozornění

V nastavení zastoupení lze zvolit kdo má být v době zastupování notifikován (upozorněn) - Jen zástupce/Já i zástupce.

 1. Zobrazení dodavatele

U požadavků na schválení dokladu či objednávky se zobrazuje dodavatel.

Výstupy

Jsou k dispozici nové výstupy:

 • Pokladna - ve výstupech je k dispozici sestava pokladní deník
 • Reporting

- do výstupu Podklady pro externího rozúčtovatele doplněna možnost zobrazit jen změny stěhování včetně volného období (sekce Vlastník/nájemce)

- nová sestava obsahující spravované jednotky (sekce Kontroly)

- nová sestava obsahující platnosti nájemních smluv (sekce Vlastník/nájemce)

- nová sestava obsahující platnosti zástupců nemovitosti (sekce Kontroly)

 • Vyúčtování - ve výstupech je k dispozici také vyúčtování po složkách v xls obsahující všechna vyúčtování dané nemovitosti

Upravené výstupy:

 • Změnový list - nyní zobrazuje i změny u složek nastavených v jiné periodě než měsíční.
 • Úhrn předpisů za období - nyní lze vybrat také systémovou složku s výsledkem vyúčtování

Menší, ale také důležité novinky

 • Bankovní API - při ručním stažením výpisu se zobrazí informace v případě nestažení (najdete v modulu Nemovitost/CRM-Nastavení-Účty)
 • ČSOB - u účtu banky ČSOB je možné stáhnout PDF s oficiálním výpisem jako u ostatních podporovaných bank přes API (najdete v modulu Nemovitost/CRM-Nastavení-Účty)
 • Doklady - v detailu dokladu (v rozkliknutém dokladu) se zobrazují soubory uložené v aktovce (najdete v modulu Nemovitost/CRM-Finance-Doklady)
 • Jednotky - je možné hromadně změnit podíly jednotek na společných částech domu-užitečné například u evidence garáží, které mají stejný podíl (najdete v modulu Nemovitost-Nemovitost-Jednotky)
 • Nájemní smlouva - nájemní smlouva v komplexní evidenci nájemních smluv u zahrnutých jednotek zobrazuje platnost pro nájemce a v seznamu nájemních smluv se zobrazuje výše nájmu a služeb k dnešnímu dni (najdete v modulu Nemovitost-Nájemci-Nájemní smlouvy)
 • Náklady složek - ve výstupu nákladů složek pohodlněji vyberete zda se mají zahrnout složky předpisu či evidenční složky (najdete v modulu Nemovitost-Finance-Náklady složek)
 • Pasporty - v detailu šablony pasportu se zobrazují pasporty, které na základě šablony vznikly (najedete v modulu Správce-Pasportizace-Pasporty)
 • Upomínky - upomínka lze vytvořit jen pro konkrétního vlastníka z detailu vlastníka (najdete v modulu Nemovitost-Vlastníci-Vlastníci). Takto vytvořenou upomínku najdete ve Vlastníci-Upomínky.
 • Zástupci - v úpravě zástupce je možné určit, že nemá být zobrazen na portále (najedete v modulu Nemovitost-Nemovitost-Zástupci)
 • Samoodečet - při zpracování tiketu se samoodečtem zaslaným vlastníkem/nájemcem přes portále se automaticky k odečtu do měřidla uloží také přiložená příloha (fotografie)
 • Tiket - při dokončení tikety je možné vložit soubor k odpovědi pro žadatele
 • Provedení činnosti - je možné evidované provedení činnosti přesunout k jiné činnosti


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)