Začínáme s aplikací Domsys

Úvod do evidence nemovitostí

Průvodce založením nemovitosti SVJ

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Úvod do složek předpisů a předpisů

Počáteční stavy

Hromadné vložení/zadání hodnot

Základy ovládání aplikace

Časté dotazy (FAQ)

Nejčastější omyly

Nemovitost a jednotky

Evidence nemovitostí a jednotek

Založení nemovitosti jako kopie stávající

Hromadné založení stejných jednotek (např. garáže)

Garáže/parkovací stání/sklepy

Měřidla - vytvoření a výměna

Měřidla - odečty

Adresáře osob a dodavatelů

Plochy (místnosti) jednotky

Koeficienty, plochy pro vytápění a teplou vodu

Veličiny

Směrná čísla

Vybavení jednotky

Vlastníci (SVJ)/Nájemci

Úvod do evidence vlastníků/nájemců

Evidence vlastníků/nájemců a jejich nastavení

Evidenční list, platební/splátkový kalendář

Konto vlastníka/nájemce

Upomínky

Dlužníci

Složky předpisu

Složka předpisu-vytvoření a nastavení

Složka předpisu-nastavení výše pro jednotku/vlastníka/nájemce

Dlouhodobá záloha (fond)

Změna způsobu rozúčtování složky předpisu

Vyúčtování fondu

Předpisy

Předpisy plateb

Položky předpisu

Předpis pro vlastníka/nájemce s více jednotkami

Nastavení výše předpisů dle vyúčtování

Více předpisů v měsíci pro vlastníka/nájemce

Změna složky ve vytvořeném předpisu

Hromadné rozdělení předepsané částky procentem (ze složky do jiné složky)

Předpis jako faktura vydaná

Zaevidování/předepsání starého dluhu/výsledku vyúčtování

Hromadné odesílání předpisů/předpisů jako faktur

Anuita

Zápočet přeplatku nájemce/vlastníka (např. z vyúčtování)

Použití zůstatku konta na úhradu předpisu

Úroky a poplatky z prodlení

Splátky předpisů

Platby a příkazy k úhradě

ÚČTY/pokladny - založení, nastavení, kontrola zůstatku

ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.

Zpracování hromadné platby od vlastníka/nájemce

Účty - import výpisů/transakcí

Účty - import transakcí z bankovnictví GEORGE

Účty - příkazy k úhradě

Platby přes QR kód

SIPO - 1. změnový soubor po přechodu na Domsys

SIPO - vytváření souborů pro poštu (modul Nemovitost)

SIPO - evidence/import úhrad (modul Nemovitost)

SIPO - CRYPTA - šifrování a podepisování

SIPO - sdružené šifrování

SIPO - jedno číslo organizace pro více SVJ/BD

PKB - odeslání přeplatků složenkou

PKA - složenky typu A

INKASO - vytvoření souboru s příkazy k inkasu

Úvěry - evidence splátek (SVJ/družstvo->banka)

Bankovní API

Co je bankovní API

Porovnání bankovních API

Účty - automatický import z Fio banka

Účty - automatický import z Komerční banky

Účty - automatický import z ČSOB

Účty - automatický import z Česká spořitelna

Účty - automatický import z Raiffeisen BANK

Účty - automatický import z MONETA Money Bank

Prodloužení platnosti bankovního API

Příkazy k úhradě - odeslání přes API

Bankovní API - když propojení nefunguje?

Evidence záloh a vyúčtovacích faktur od dodavatelů

Úvod do evidence záloh dodavatelům

Evidujeme zálohy a vyúčtovací faktury od dodavatelů

Evidence nákladů, dokladů

Evidence faktur/dokladů, nákladů pro vyúčtování, fond

Evidence ostatních nákladů (evidenční složky)

Evidence faktur/dokladů kopírováním

Rozdělení nákladů na konci roku

Změna složky nákladu (přesunutí mezi složkami)

Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)

Odhad výše nákladu do vyúčtování (nepřišel doklad)

Doklady vydané-vystavení jednorázové faktury, nastavení výstupu

Správa pronájmů

Průvodce založením pronajímaného domu, bytu, prostor

Kauce

Nájemní smlouvy

Evidence nákladů z vyúčtování SVJ

Upozornění na konec nájemních smluv

Externí rozúčtovatelé

Přehled externích rozúčtovatelů

Podklady pro/od rozúčtovatele

Ruční vložení nákladů od rozúčtovatele

Import nákladů od rozúčtovatele

Nastavení párování importu od rozúčtovatele

Protokoly od rozúčtovatele

Vyúčtování

Doporučené kontroly před ročním vyúčtováním

Nastavení rozúčtování vytápění, ohřevu teplé vody

Roční vyúčtování

Vyúčtování - specifika pronájmů

Výstup ročního vyúčtování a možné zobrazení

Vyúčtování odstěhovanému nájemci

Odeslání vyúčtování vlastníkům/nájemcům

Výplata přeplatků z vyúčtování

Oprava ročního vyúčtování ze strany nákladů

Oprava úhrad zahrnutých v ročním vyúčtování

Vyúčtování - Nerozúčtovatelný zbytek

Vyúčtování - srovnání spotřeb dle vyhlášky

CRM - Zákazníci

Co je modul CRM, jak založit Zákazníka

Evidence faktur/dokladů a nákladů (modul CRM)

Účty/pokladny - platby, příkazy (modul CRM)

SIPO - vytváření souborů pro poštu a evidence úhrad (modul CRM)

DPH

Evidence s DPH

Technická správa

Pasportizace a evidence činností,revizí

Evidence provedení jednotlivých činností

Připomínání termínů činností, revizí

Požadavky s vytvářením tiketů (Helpdesk)

Řazení tiketů do front

Domsys LEASE (správa majitelů investic)

LEASE - co je rozšíření pro správu majitelů investic

LEASE - Evidence majitelů investic

LEASE - Evidence plateb do SVJ za majitele

LEASE - Vyúčtování majiteli (VMI)

Portál pro vlastníky/nájemce

Portál pro vlastníky - co nabízí?

Vytvoření přístupů vlastníkům/nájemcům

Zveřejňování informací a dokumentů

Zasílání žádostí z portálu

Mobilní aplikace Domsys (APP)

APP 2024 představení nové mobilní aplikace

APP 2024 mobilní aplikace - instalace a přihlášení

APP 2024 mobilní aplikace - Helpdesk

APP 2024 mobilní aplikace - Portál

Dokumenty, výstupy

Přehledy, výstupy, reporting

Nastavení výstupů - informace v záhlaví a zápatí

Nastavení výstupů-razítka a loga

Tvorba dokumentů z vlastních šablon

Úložiště dokumentů DOMSYS CLOUD

Záloha dokumentů na Dropbox/Google Drive

Komunikace - zasílání zpráv a dokumentů

Zasílání dokumentů a zpráv

Hromadné odeslání chytrou zprávou

Zasílání SMS

Nastavení e-mailů-odesílatel,podpis,logo

Nastavení e-mailů - údaje uživatele, který odesílá

DopisOnline - kontrola provozu a fakturace

DopisOnline - nastavení zasílání dopisů Českou poštou

Daňová evidence

Výstup pro daňovou evidenci

Účetnictví - importy a nastavení

Export dokladů ve formátu ISDOC

Export do účetnictví-jak to funguje?

Porovnání účetních programů-exportů/importů

Money S3-import předkontací do Domsys

Money S3 - nastavení a export z Domsys

Money - upřesnění pro export dokladů s DPH

STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys

STORMWARE Pohoda-nastavení a export z Domsys

STORMWARE Pohoda-import dokladů do Domsys

Vario-export z Domsys

Vario-vytvoření předkontací

PREMIER XML-export dokladů z Domsys

PREMIER XML-export předpisů z Domsys

PREMIER-vytvoření předkontací

Nastavení předkontací pro složky předpisu

Nastavení předkontací pro evidenční složky

Nastavení účtovacích vzorů (CRM)

Účetnictví - řešení některých situací

Mzdy

Náklady příštích období

Dohadné položky (Domsys vs. účetnictví)

Uzávěrka roku, kontrolní sestavy

Vyúčtování v účetnictví

Užitečné funkce

ISIR - kontrola insolvenčního rejstříku

Kalendář s připomínáním a plánováním úkolů

Shromáždění a tvorba pozvánek

Evidence zástupců - např. výboru SVJ

Zamykání záznamů

Evidence pošty

Datové schránky

Strážce spotřeby

Profily (uživatelsky definovatelná pole)

Číselné řady

Cizí měny

Schvalovací procesy

Objednávky

Výpočet odměny správce

Filtrování pomocí štítků

Výnosy v SVJ - oznámení a výplata vlastníkům

Domsys ČÚZK pro import z katastru nemovitostí

Přefakturace nákladů dle nastavení

Pobočka správce

GDPR - ochrana osobních údajů

GDPR - ochrana osobních údajů

Správa přístupů a zabezpečení uživatelského účtu

Vytvoření přístupu uživateli

Role pro nastavení práv

Zabezpečení uživatelského účtu, 2FA

Pracovní pozice

Doménový/technický administrátor

Co dělat když je problém s přihlášením

Ostatní

Nastavení jazyka aplikace Domsys

Automatické vyplňování textu

Průvodce výběrem monitoru a naše doporučení

Ověření odesílatele pomocí SPF a DKIM

Vyskakovací okna

Přesun nemovitostí k jinému správci

Novinky Domsys 8

Novinky Domsys 9 v ročním vyúčtování pro rok 2022

Kontakty

Zákaznická podpora

Upomínky

V aplikaci Domsys vytvoříte upomínky jednoduše hromadným generováním či ručním vytvořením. Takovéto upomínky lze exportovat do pdf, ale také rovnou z Domsys odeslat pomocí e-mailu, DopisOnline či jako SMS upomínku.

Do upomínek se zahrnou dlužné předpisy evidované ve Finance-Předpisy a dlužné vydané doklady vystavené ve Finance-Doklady, kterou jsou navázány na konkrétního vlastníka/nájemce.


Návod krok za krokem

Pomocí tohoto návodu Vás provedeme zpracováním upomínek.

1. NASTAVENÍ UPOMÍNEK

modul Nemovitost->Nastavení->Upomínky

Nastavte si v nemovitosti výchozí šablony pro tvorbu upomínek spolu s preferovaným kanálem pro zaslání a typem poštovní adresy kam mají být upomínky zasílány v případě kanálu Pošta. Nastavení provedete v modulu Nemovitost->Nastavení->Upomínky. Takto nastavené šablony budou použity také při generování upomínek za zákazníka, v modulu CRM.

Nenastavíte-li si šablony, budou do upomínek použity šablony systémové.

Jednotlivé vlastní šablony vytváříte v modulu Domsys SPRÁVCE->Nastavení->Šablony. Můžete je používat u všech subjektů, které spravujete.
V tomto článku naleznete také postup jak vlastní šablony vytvořit.

Rozlišujeme 3 typy upomínek:

Upomínka 1 (nízká závažnost) - je předvybrána odpovídající šablona u těch dlužníků, kterým nebyl v minulosti žádný předpis upomínán. Bude použita při prvním upomínání vlastníka/nájemce

Upomínka 2 (střední závažnost) - je předvybrána odpovídající šablona u těch dlužníků, kterým byl na některý z předpisů zaslán předpis právě jednou. Bude aplikací použita při druhém upomínání vlastníka/nájemníka (např. pokud vlastník dluží jeden předpis, který byl již jednou upomínán nebo dluží předpis, který byl již upomínán + předpis další)

Upomínka 3 (vysoká závažnost) - vysoká závažnost, některý z předpisů byl v minulosti upomenut více než jednou. Bude aplikací použita při třetím upomínání vlastníka/nájemníka (princip určování závažnosti je stejný jako u Upomínky 2).

Samotné upomínky vytváříte v modulu Nemovitost->Vlastníci->Upomínky automaticky či ručně (taktéž je možné upomínky vytvořit v modulu CRM->CRM->Upomínky).

Chcete-li upomínky zasílat klasicky poštou, doporučujeme zřídit přístup do služby DopisOnline a zadat přístupové jméno a heslo v Nastavení->Nemovitost->DopisOnline.

Pro zasílání SMS upomínek je třeba vytvořit účet na GoSMS.cz a zadat přístupové jméno a heslo v modulu Správce->Nastavení (využijte návodu krok za krokem pro GoSMS: Zasílání SMS )

2. GENEROVÁNÍ UPOMÍNEK

modul Nemovitost->Vlastníci->Upomínky

modul CRM->CRM->Upomínky (v modulu CRM lze vytvářet upomínky pro všechny vlastníky/nájemce z přiřazených nemovitostí)

Kliknutím na Generovat upomínky se zobrazí seznam dlužníků k upomenutí k dnešnímu dni. Den, ke kterému upomínky tvoříte můžete vybrat v horní části.

Den, ke kterému upomínky tvoříte můžete vybrat v horní části (1). V horní části můžete určit minimální dlužnou částku (2).

Kliknutím na dlužnou částku se zobrazí přehled, z jakých dlužných částek je výsledný dluh složen spolu s informací, kolikrát byl konkrétní nedoplatek předpisu již upomínán (3). Na tomto místě lze určit komu bude upomínka vytvořena a to volbou Ano/Ne (4).

Vystavujete-li faktury vydané např. na přefakturaci opravy v modulu Nemovitost či CRM->Finance->Doklady a určili jste, že patří k vlastníkovi/nájemci, bude na tyto neuhrazené doklady vystavena samostatná upomínka jejíž součástí bude opis faktury.

Po uložení se vytvoří seznam upomínaných vlastníků (5).

Nastavení použití šablon upomínek k jednotlivým závažnostem provedete dle výše uvedeného bodu č.1. Nastavení upomínek.

Pomocí poklikání na řádku upomínky jsou k dispozici podrobné informace vztahující se k upomínce - celková částka upomínaná včetně výpisu jednotlivých dlužných předpisů, náhled samotné upomínky, jmenovitý seznam příjemců a přehled odeslání upomínky.

Vytvořené upomínky lze jednoduše filtrovat pomocí štítků.

Další možnosti vytvoření upomínky:

Upomínky lze vytvořit také ručně

Lze vytvořit manuálně upomínku pouze na jednoho vlastníka/nájemníka se zadáním upomínané částky. V záložce Náhled lze určit šablonu upomínky včetně textů.

Vytvoření z vlastníka

Upomínka lze vytvořit jen pro konkrétního vlastníka z detailu vlastníka/nájemce (najdete v modulu Nemovitost-Vlastníci/Nájemci-Vlastníci/Nájemci). Takto vytvořenou upomínku najdete ve Vlastníci-Upomínky.

3. ÚPRAVA UPOMÍNKY

Před tiskem nebo odesláním upomínky lze jednotlivé upomínky upravit pomocí Upravit, upravit lze údaje jak na záložce Obecné, tak i Náhled, kde je uveden průvodní text upomínky.

4. TISK UPOMÍNKY

Pomocí nabídky Další->Export do PDF určíte, kterým osobám mají být upomínky do PDF exportovány. Na tomto místě lze výběrem nastavit Identitu a Podpis - obě informace vycházejí z nastavení přihlášeného uživatele (nastavení uživatele provedete v symbolu teček v pravém horním rohu aplikace).

5. ODESLÁNÍ UPOMÍNKY

Vybrané upomínky lze z Domsys rovnou odeslat.

PŘÍJEMCI - V odeslání jsou již zobrazeni příjemci upomínek. Seznam příjemců můžete ovlivnit tlačítkem Ano/Ne.

Nemají-li se pravidelně některému vlastníkovi/nájemci upomínky zasílat, nastavte toto v úpravě odpovědné osoby (modul Nemovitost->Vlastníci/Nájemci->Upravit vybraného vlastníka/nájemce->Odpovědné osoby->u konkrétní osoby Akce->Vlastnosti odp.osoby.

KANÁL - Je-li potřeba, zvolte kanál jakým mají být upomínky odeslány (lze použít více najednou - např. odeslat mailem a zároveň dopisem).

IDENTITA a PODPIS - Na tomto místě lze výběrem nastavit Identitu a Podpis (to jsou informace o osobě, která upomínky odesílá) - obě informace vycházejí z nastavení přihlášeného uživatele (nastavení uživatele provedete v pravém horním roku v ikoně "tří teček").

NA VĚDOMÍ - Chcete někoho informovat o odeslání upomínek? Upomínky můžete zaslat na vědomí konkrétní pracovní pozici, konkrétnímu pracovníkovi nebo platnému zástupci nemovitosti, u kterých evidujete mail. Zároveň lze vybrat zda má být odeslána souhrnná zpráva, která bude obsahovat seznam zasílaných upomínek nebo zda mají být zaslány kopie odeslaných upomínek.

ODESLÁNÍ - Před odesláním upomínek příjemcům je možné využít "Odeslat testovací", kdy uživateli zpracovávajícímu upomínky přijdou upomínky v té formě, ve které je obdrží příjemci (e-mail, na který budou odeslány testovací maily, můžete ověřit najetím myši na Odeslat testovací).

Pro konečné odeslání dáte Odeslat (upomínky čekají v Komunikace-Odeslaná pošta ještě 10 min. čeká a během této doby můžete odeslání zrušit) nebo Odeslat bez čekání, kdy jsou ihned upomínky odeslány (v Komunikace-Odeslaná pošta jsou zobrazeny jako odeslané).

6. OSTATNÍ INFORMACE K UPOMÍNKCE

V případě, že vlastník/nájemník uhradí upomínané předpisy, pak je to ve vygenerovaných upomínkách rozpoznat podle ikon u jednotlivých částek. 

Postupné uhrazování předpisů je vidět po otevření upomínky (1). Celkové uhrazení upomínané dlužné částky je vidět v seznamu generovaných upomínek (2).

Informace o vytvořené upomínce k danému vlastníkovi/nájemníkovi je také ve Vlastníci/Nájemníci->Vlastníci/Nájemníci v otevření daného vlastníka/nájemníka. Po kliknutí na počet upomínek jste přesměrování přímo do upomínek.

.

ŠABLONY UPOMÍNEK

Modul SPRÁVA->Nastavení->Šablony

Šablony slouží k možnosti vložit do sestav vlastní varianty textů.

Zde jsou nastaveny základní systémové šablony upomínek. Text upomínky si lze prohlédnout v otevření upomínky přes pravé tlačítko myši -> Otevřít->záložka Obsah šablony

Vytvoření nové šablony (klientské upomínky)

Modul SPRÁVA->Nastavení->Textové šablony

  • Vytvoření kopírováním
  • Vlastní šablonu můžeme vytvořit kopírováním šablony systémové – vybereme systémovou šablonu upomínky, na které pomocí pravého tlačítka myši dáme Vytvořit kopii.
  •  
  • Nová šablona
  • Vlastní šablonu můžeme vytvořit pomocí tlačítka Nová šablona

Záložka Obecné

Název – pojmenování šablony

Typ – vyberete Upomínka

Záložka Obsah šablony

Titulek – text zde vypsaný bude na dokumentu uveden jako název dokumentu

Pod kolonkou Titulek je místo pro napsání zprávy, která bude uvedena na upomínce. Do titulku i zprávy lze použít zástupný znak [SPLATNOST]. Datum konkrétní splatnosti můžete určit při vytváření upomínek či v jejich úpravě.

Na záložce SMS a E-mail vytvoříte průvodní text, který bude použit při zaslání upomínky těmito kanály. Do textu můžete použít zástupné znaky [NEMOVITOST], [ČÁSTKA] - Domsys doplní název nemovitosti a celkovou upomínanou částku.

.

NASTAVENÍ VÝJIMEK V UPOMÍNÁNÍ

1. nastavení pro Vlastníka/Nájemníka

Omezení zasílání upomínek můžete nastavit přímo pro vybraného Vlastníka/Nájemníka a to v modulu Nemovitost->Vlastníci/Nájemníci-vybraného Upravit->záložka Ostatní (Vytvářet upomínky Ano/Ne)

2. nastavení pro vybrané Předpisy plateb

Pokud je potřeba neupomínat jen vybrané předpisy plateb, pak lze toto nastavit přímo v modulu Nemovitost->Finance->Předpisy->na označených předpisech použijte pravé tlačítko myši->Upravit

(toto lze nastavit hromadně právě i pro více označených předpisů pomocí Ctrl+označení řádků nebo Ctrl+A pro označení všech zobrazených předpisů)


Byl pro vás tento článek užitečný?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)